MIŁO NAM POWITAĆ CIĘ W BANKU MILLENNIUM!

Zobacz, co się zmienia i wygodnie korzystaj z szerokiej oferty produktów i usług

Najważniejsze zmiany po 22 marca 2019

Miło nam powitać Cię w gronie Klientów Banku Millennium! Wszystkie usługi i produkty, z których korzystałeś dotychczas w SKOK Piast, znajdziesz w Banku Millennium. Jakie zmiany Cię czekają?

 • Dotychczasowy numer rachunku będzie aktywny do 30 września 2019 roku. Do tego czasu możesz z niego korzystać lub od razu używać nowego numeru nadanego przez Bank Millennium.
 • Przestaje działać serwis eSKOK. Oznacza to, że ważność tracą Twój dotychczasowy login i hasło. W dowolnej placówce podpiszesz umowę o dostęp do konta przez Internet i uzyskasz nowe dane do logowania do Millenetu - serwisu Banku Millennium, czyli MilleKod i H@sło 1.
 • Karty płatnicze SKOK Piast straciły ważność. Jeśli chcesz korzystać z karty, podpisz umowę o kartę w dowolnej placówce Banku Millennium. Nową kartę otrzymasz pocztą w ciągu kilku dni.
 • Twoje pożyczki gotówkowe i hipoteczne będą widoczne w Banku Millennium. Umowy i regulaminy pozostają bez zmian, opłaty i prowizje za obsługę nie zostaną podwyższone.
 • Twoje lokaty terminowe i Rachunki Systematycznego Oszczędzania będą widoczne w Banku Millennium. Data zakończenia i oprocentowanie pozostają bez zmian. Lokaty odnawialne nie będą się odnawiać.

Poznaj produkty i usługi oferowane w Banku Millennium

Wiele zyskujesz...

Dokumenty

Pytania i odpowiedzi

MOJE PIENIĄDZE


 • Twoje pieniądze są całkowicie bezpieczne. Bank Millennium w pełni gwarantuje dostęp do środków oraz bezpieczeństwo wypłaty wszystkich środków pieniężnych. Dodatkowo, Twoje środki zgromadzone na rachunkach w byłej SKOK Piast do kwoty stanowiącej równowartość 100 tys. EUR są objęte gwarancją przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.


 • Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, oszczędnościowe, kredytowe i lokaty terminowe dotychczas używane przez Ciebie w SKOK Piast otrzymały nowe numery nadane przez Bank Millennium. Jednocześnie do końca września 2019 roku możesz używać także dotychczasowych numerów rachunków. W praktyce oznacza to, że w tym czasie można korzystać z obu numerów rachunków do przelewów, spłaty pożyczki, czy otrzymywania wynagrodzenia lub emerytury.

  Wyjątkiem są przelewy zlecone z rachunków innych SKOK-ów na Twój numer rachunku w SKOK Piast - takie przelewy zostaną zwrócone na rachunek nadawcy. Klienci innych SKOK-ów powinni zlecać przelewy na Twój nowy numer rachunku w Banku Millennium.

  Nowy numer rachunku jest widoczny w serwisie internetowym Banku Millennium, na wszystkich wyciągach i harmonogramach. Informacje na ten temat można uzyskać także w placówkach Banku Millennium.


 • Świadczenie przez Bank Millennium usług dotyczących dotychczasowych rachunków IKS standard, A'vista, IKS Plus i ROR nie wiąże się z podwyższeniem opłat. Zostaną one na dotychczasowym poziomie lub ulegną obniżeniu. Przypominamy, że wszystkie wymienione powyżej rachunki w Banku Millennium funkcjonują pod nową, wspólną nazwą - Konto Osobiste Piast.


 • Postanowienia Twoich dotychczasowych umów i regulaminów zawartych z byłą SKOK Piast pozostają w mocy. Zmianie ulegną nazwy - pożyczki niezabezpieczone hipoteką widnieją pod nazwą "Pożyczka Gotówkowa", a pożyczki zabezpieczone hipoteką - "Pożyczka Hipoteczna".

  Opłaty i prowizje z tytułu obsługi pożyczek nie zostaną podwyższone.

  Nie jest już możliwe spłacanie pożyczki z wykorzystaniem tzw. transferu, czyli poprzez potrącenie raty z wynagrodzenia. Oznacza to, że spłaty należy dokonywać we własnym zakresie na rachunek wskazany w umowie pożyczki. Zachęcamy do skorzystania ze zlecenia stałego


 • Twoje lokaty terminowe (w tym Rachunki Systematycznego Oszczędzania, RSO) będą na bieżąco obsługiwane do momentu ich zakończenia i są one widoczne w Millenecie. Warunki, czyli data zakończenia i oprocentowanie pozostają bez zmian. Twoje lokaty zostały przekształcone w lokaty nieodnawialne, co oznacza, że w dniu zakończenia każdej lokaty kapitał i odsetki zostaną pozostawione do Twojej dyspozycji na specjalnym rachunku.

  Lokaty i RSO dotychczas oferowane w ramach SKOK Piast zostały wycofane z oferty Banku Millennium. Jednocześnie zyskujesz dostęp do pełnej oferty depozytowej Banku Millennium.


 • Niestety nie, karty straciły ważność 22 marca 2019 roku o godz. 18.00. Jeśli chcesz korzystać z karty płatniczej, udaj się do dowolnej placówki Banku Millennium i podpisz umowę o kartę. Po kilku dniach otrzymasz ją pocztą.


 • Tak, informacje o wszystkich Twoich produktach zostaną połączone w jednym wyciągu przekazywanym pocztą po zakończonym miesiącu. Historię transakcji można także na bieżąco śledzić w serwisie internetowym Millenet i aplikacji mobilnej. By uzyskać do nich dostęp, należy podpisać umowę w placówce Banku.


 • Przelew zlecisz, a także skorzystasz z innych usług bankowych w najbliższej placówce Banku Millennium. Wiele spraw będzie można też załatwić bardzo wygodnie przez Internet lub infolinię TeleMillennium.


 • Zlecenia stałe będą nadal aktywne, z wyjątkiem zleceń z tytułu składek ubezpieczeniowych, zleceń z tytułu płatności pożyczek (zostaną one zastąpione automatycznym zleceniem w kwocie równej wysokości raty, która będzie pobierana w dniu wymagalności pożyczki), zleceń z tytułu zasilenia lokat terminowych oraz rachunków systematycznego oszczędzania.


BANKOWOŚĆ INTERNETOWA


 • Serwis eSKOK został wyłączony dla Klientów byłej SKOK Piast 22 marca 2019 roku o godz. 17.00. Wszystkie pozostałe usługi i produkty dostępne dotychczas w ramach SKOK Piast zostały przeniesione do Banku Millennium i można nimi swobodnie zarządzać online w ramach serwisu Millenet od 25 marca. Dotychczasowe login i hasło straciły ważność.


 • Wystarczy w dowolnej placówce Banku Millennium podpisać umowę o dostęp do konta przez Internet. Po podpisaniu umowy otrzymasz swój login (MilleKod) oraz hasło dostępu (H@sło 1) dzięki którym zalogujesz się do swojego konta w ramach Banku Millennium. Logowanie do serwisu internetowego w Banku Millennium jest bardzo proste i bezpieczne.


 • Tak, w Millenecie masz dostęp do historii ostatnio wykonanych transakcji.


KONTO W BANKU MILLENNIUM

Masz pytania? Pomożemy

 1. Napisz do nas

  WYPEŁNIJ FORMULARZ
 2. lub zadzwoń – infolinia czynna całą dobę