TeleMillennium to kompleksowa i sprawna telefoniczna obsługa Klienta

Zapraszamy do kontaktu pod następującymi numerami telefonów:

801 331 331 - numer dostępny tylko z telefonów sieci krajowych
(+48) 22 598 40 40 - numer dostępny również z zagranicy

Opłaty za połączenie z TeleMillennium: z telefonów stacjonarnych i komórkowych - opłata zgodna z cennikiem operatora danej sieci

W celu zapewnienia komfortu korzystania z naszych usług i produktów, Konsultanci TeleMillenium pozostają do dyspozycji Klientów 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

TeleMillennium zapewnia bezpieczeństwo wykonanych operacji dzięki zastosowaniu indywidualnego identyfikatora Klienta (MilleKod) oraz hasła dostępu (H@sło 1).

Serwis automatyczny TeleMillennium

Serwis automatyczny (IVR - Interactive Voice Response) pozwala na uzyskanie podstawowych informacji na temat posiadanych produktów w Banku Millennium, bez konieczności połączenia z konsultantem.

Aby zalogować się do serwisu należy użyć Millekodu i H@sła1.

Obecny Serwis IVR umożliwia innowacyjny wybór kategorii, poprzez komendy głosowe, pozwalające usprawnić obsługę i możliwości nawigacji, jak również przez standardowe wybieranie na klawiaturze telefonu odpowiednich pozycji.

Aby zalogować się do serwisu telefonicznego dla Firm należy użyć Telekodu oraz cyfr z rachunku. Telekod można założyć w dowolnej placówce.

Szczegółowy opis serwisu automatycznego dla numerów:

Infolinia - 801 331 331 oraz +48 22 598 40 40

Millenet Help24 - 801 244 357 oraz +48 22 598 40 50

Firmy - 801 31 31 31 oraz +48 22 598 41 61

Obsługa przez konsultanta

Połączenie z konsultantem umożliwia uzyskanie informacji o naszych produktach i usługach oraz zlecenie wybranych operacji finansowych w ramach posiadanych produktów.

Informacje jakie uzyskasz na TeleMillennium:

 • oferta produktowa Banku Millennium,
 • saldo/a  i szczegóły operacji na rachunkach,
 • opłaty i prowizje, obowiązujące w Banku, 
 • oprocentowanie produktów,
 • status złożonych wniosków kredytowych,
 • uzyskasz poradę specjalisty.

Dyspozycje jakie zlecisz przez TeleMillennium:

 • realizacja przelewów,
 • otwarcie, modyfikacja i zamknięcie lokaty,
 • utworzenie, modyfikacja oraz odwołanie zlecenia stałego,
 • aktywacja i zastrzeżenie karty,
 • złożenie wniosku o produkt kredytowy,
 • odblokowanie Haseł do Millenetu,
 • zgłoszenie opinii, sugestii, pochwały, reklamacji.

Pytania i odpowiedzi


 • Jakimi numerami telefonów prezentuje się Bank dzwoniąc do Klienta?

  Bank Millennium dzwoniąc do Klienta prezentuje się następującymi numerami telefonów:

  (22) 598 4024
  (22) 598 4040
  (22) 598 4060
  (22) 598 4077
  (22) 598 4973
  (22) 598 4975
  (22) 598 4976
  (22) 598 4977
  (22) 598 4978
  (22) 598 4979
  (22) 598 3973
  (22) 598 3974
  (22) 598 3975
  (22) 598 3976
  (22) 598 3977
  (22) 598 3978

  (22) 237 4024
  (22) 237 4040
  (22) 237 4060
  (22) 237 4077
  (22) 237 4973
  (22) 237 4975
  (22) 237 4976
  (22) 237 4977
  (22) 237 4978
  (22) 237 4979
  (22) 237 3973
  (22) 237 3974
  (22) 237 3975
  (22) 237 3976
  (22) 237 3977
  (22) 237 3978

  519 281 000
  519 284 024
  519 284 040
  519 284 060
  519 284 077
  519 284 973
  519 284 975
  519 284 976
  519 284 977
  519 284 978
  519 284 979
  519 283 973
  519 283 974
  519 283 975
  519 283 976
  519 283 977
  519 283 978


 • Jaki jest koszt połączenia z TeleMillennium pod numerem 801 331 331?

  W przypadku połączenia z telefonu stacjonarnego lub komórkowego na numer 801 331 331, koszt połączenia liczony jest według taryfy operatora danej sieci.


 • Jakie informacje mogę sprawdzić samodzielnie w TeleMillennium?

  W TeleMillennium sprawdzisz szybko swój stan konta. Nie musisz nawet czekać na połączenie z Konsultantem. Zadzwoń z numeru do H@seł SMS, wybierz 2 i wprowadź swój MilleKod oraz H@sło 1. Lektor automatycznie poda Ci dostępną kwotę.


 • Jakie informacje mogę uzyskać na infolinii, gdy nie jestem klientem Banku Millennium?

  Na infolinii Banku można uzyskac informacje o produktach i usługach Banku, sprawdzić lokalizację placówki lub bankomatu, złożyć wniosek o kartę kredytową.


 • Co jest potrzebne do zalogowania na TeleMillennium?

  W przypadku bankowości detalicznej (nr telefonu 801 331 331)system wymaga podania MilleKodu i Hasła1. Klienci biznesowi (nr telefonu 801 31 31 31) logują się za pomocą Telekodu. Dostęp do TeleMillennium i Millenet należy uruchomić w dowolnej placówce Banku Millennium.


 • Jak sprawdzić czy telefon posiada wybieranie tonowe?

  W przypadku tonowego wybierania numeru do każdego klawisza telefonu przypisany jest określony ton. Jeżeli telefon ma ustawione wybieanie tonowe to w słuchawce po naciśnięciu klawisza (np. cyfra 1) słychać dzwięk - impuls. Niektóre telefony mają możliwość przełączania trybu wybierania z impulsowego na tonowy (przycisk PULSE/TONE). Telefon z wybieraniem tonowym jest wymagany do połączeń z TeleMillennium.


 • Jak aktywować dostęp do TeleMillennium?

  Należy udać się do dowolnej placówki Banku Millennium i podpisać umowę. W placówce zostanie wydany MilleKod i H@sło1, w przypadku klientów firmowych zostanie nadany numer Telekodu.


 • Czy zlecanie przelewów i transakcji u konsultanta jest bezpieczne?

  Tak, zlecanie dyspozycji u konsultanta jest bezpieczne, gdyż Bank Millennium stosuje zróżnicowane systemy weryfikacji Klientów. Każdy Klient posiada swoje indywidualne hasła dostępu do obsługi telefonicznej, które należy podać aby zalogować się do TeleMillennium. Przed złożeniem dyspozycji z rachunku Klient jest dodatkowo weryfikowany przez konsultanta telefonicznego.


 • Jak mogę zastrzec swoją kartę?

  Należy skontaktowac się z linią zastrzegania kart 22 598 41 14 lub po połączeniu z TeleMillennium 801 331 331 wybrać z automatycznego menu opcję 1 - Aktywacja i zastrzeganie kart. Linie do zastrzegania kart są czynne cała dobę, 7 dni w tygodniu.


 • Jak aktywować lub zmienić numer do H@seł SMS?

  W celu aktywacji lub zmiany H@seł SMS udaj się do najbliższej placówki Banku. W ciągu jednej, krótkiej wizyty dodamy Twój numer telefonu do H@seł SMS w systemie Banku.


 • Czy spłata mojego kredytu może zostać odroczona?

  Kredyty gotówkowe dla klientów indywidualnych

  Wniosek o wakacje kredytowe dla wybranych kredytów gotówkowych możesz złożyć w Millenecie.

  Wakacje kredytowe powodują, że najbliższa rata Twojego kredytu jest przesunięta o jeden miesiąc, a okres kredytowania wydłuża się o jeden miesiąc. Uruchomienie usługi nie jest obciążone dodatkową opłatą za uruchomienie.

  Wniosek o wakacje kredytowe jest dostępny po spełnieniu poniższych warunków:

  • od uruchomienia kredytu upłynęło minimum 6 miesięcy
  • w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie korzystałeś z wakacji kredytowych
  • w momencie składania wniosku o wakacje kredytowe nie masz zaległości w spłacaniu kredytu
  • ostatnia rata nie przekroczy 150% rat poprzednich

  Kredyty hipoteczne udzielone przez Bank Millennium

  W przypadku kredytów hipotecznych możesz zawiesić jedną pełną ratę kapitałowo – odsetkową. Data końca Twojego kredytu nie zmieni się, a naliczone odsetki będą kapitalizowane. Uruchomienie usługi nie jest obciążone dodatkową opłatą za uruchomienie a dyspozycje możesz złożyć w Millenecie lub na infolinii Banku.

  Kredyty hipoteczne udzielone klientom przez dawny Eurobank

  Możesz zawiesić ratę kapitałową. Dyspozycja taka dostępna jest jedynie w placówce Banku. Data końca kredytu nie zmieni się, a kolejne raty kapitałowo-odsetkowe zostaną przeliczone ponownie po zakończeniu wakacji kredytowych.

  W przypadku chęci zawieszenia pełnej raty konieczne jest podpisanie aneksu do kredytu. W takiej opcji data końca Twojego kredytu nie zmieni się, a naliczone odsetki będą kapitalizowane. Uruchomienie usługi nie jest obciążone dodatkową opłatą za uruchomienie.

  Dla kredytów, które w zapisach umowy nie posiadają opcji Wakacji kredytowych

  Wniosek o Wakacje kredytowe możesz złożyć po podpisaniu odpowiedniego aneksu w placówce Banku.