O produkcie

Mille-Link faktoring to transakcja faktoringowa, w której środki za nabyte wierzytelności wypłacimy Twojej firmie najpóźniej w terminie ich płatności, a kontrahent uzyska od Banku dodatkowy termin na spłatę swojego zobowiązania. Koszty finansowania do terminu płatności wierzytelności ponoszone są przez Klienta, o ile korzysta z wypłaty środków przed terminem płatności, natomiast po terminie płatności przez kontrahenta. Ponadto Bank ewidencjonuje i rozlicza wierzytelności oraz odpowiada za monitorowanie terminowości spłat oraz dochodzenie należności.

Korzyści dla Twojej firmy:

  • Pewność otrzymania od Banku środków za sprzedane towary lub usługi przed terminem lub w terminie płatności faktur.
  • Skrócenie okresu finansowania kontrahenta.
  • Zmniejszenie kosztów kredytu kupieckiego udzielonego kontrahentowi.
  • Całodobowy dostęp do aplikacji WEB Faktor udostępnianej przez Bank, umożliwiającej przeprowadzanie transakcji faktoringowych on-line oraz kontrolę statusu rozliczeń bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Korzyści dla Kontrahenta:

  • Wydłużenie okresu spłaty zobowiązania.
  • Pozyskanie finansowania po terminie płatności wierzytelności bez konieczności ustanawiania dodatkowych zabezpieczeń.

Schemat

schemat

Jak korzystać

Internet

Z dowolnego miejsca, w którym masz dostęp do Internetu, przez 24 godziny na dobę możesz sprawdzać salda i historię operacji na rachunkach, jak również informacje dotyczące innych produktów, tj.: kart płatniczych, kredytów, gwarancji i akredytyw, zleceń stałych czy lokat terminowych.
W bezpieczny i wygodny sposób za pośrednictwem funkcjonalnej aplikacji internetowej WEB Faktor w każdej chwili możesz zarejestrować faktury, śledzić status rozliczeń faktoringowych czy wygenerować raport obrazujący stan interesujących Cię należności.

Doradcy korporacyjni

Szczegółowe informacje o produktach Banku Millennium uzyskasz, kontaktując się z Doradcami Bankowymi sieci Bankowości Przedsiębiorstw.

Kontakt z Doradcą

Przez telefon

Nasi Konsultanci udzielą Ci szczegółowych informacji oraz zrealizują Twoje dyspozycje.

801 31 31 31
numer dostępny z telefonów stacjonarnych oraz komórkowych

Produkty powiązane

Rachunek bieżący

Efektywnie zarządzaj przepływami finansowymi w przedsiębiorstwie i korzystaj z kompleksowej oferty produktowej Banku.

Kredyt w rachunku bieżącym

Dopasuj przepływy na rachunku, aby mieć środki na realizację różnorodnych celów związanych z codziennym funkcjonowaniem Twojej firmy.

Kredyt obrotowy

Pozyskaj dodatkowe środki finansowe na pokrycie zobowiązań wynikających z finansowania majątku obrotowego.

Kredyt rewolwingowy

Skorzystaj z dodatkowych środków finansowych, by jeszcze sprawniej płacić dostawcom, i bądź przygotowany na nagłe wydatki firmy.

Leasing

Leasing na partnerskich zasadach.