O produkcie

Kredyt rewolwingowy jest kredytem odnawialnym przeznaczonym na finansowanie bieżących potrzeb Twojej firmy. Jest to korzystne rozwiązanie dla firm, które nie mogą liczyć na regularne wpływy od kontrahentów i chciałyby własne zobowiązania odroczyć w czasie.

Odsetki od wykorzystanego kredytu spłacane są w okresach miesięcznych ostatniego dnia roboczego miesiąca, natomiast spłaty kapitału możesz dokonać w dowolnym, dogodnym dla Twojej firmy momencie obowiązywania umowy kredytu, dokonując jednorazowej płatności przelewem bądź korzystając ze zleceń stałych.

Korzyści:

 • Zachowujesz płynność finansową nawet w sytuacji przejściowych kłopotów z terminową realizacją zobowiązań.
 • Sam regulujesz wysokość zadłużenia i decydujesz, kiedy spłacić kapitał. Bez obaw możesz planować bieżące wydatki ― dzięki stałemu dostępowi do przyznanego kredytu możesz dokonywać płatności na czas.
 • Spłaconą kwotę możesz ponownie wykorzystać nawet wiele razy w ramach przyznanej kwoty kredytu.
 • Możesz korzystać z kredytu, kiedy chcesz i gdzie chcesz ― bieżąca informacja i kontrola kosztów obsługi zadłużenia jest możliwa za pośrednictwem systemu bankowości internetowej Millenet.
 • W ramach jednej umowy możesz elastycznie korzystać nawet z kilku produktów kredytowych jednocześnie (Linia Wieloproduktowa).

Wsparcie dla przedsiębiorców

Bank Millennium wspólnie z Grupą EBI (Europejski Bank Inwestycyjny i Europejski Fundusz Inwestycyjny) wspierają małych i średnich przedsiębiorców dotkniętych skutkami COVID-19.

Dzięki tej współpracy i przy wsparciu Europejskiego Funduszu Gwarancyjnego:

 • uzyskasz środki na kapitał obrotowy
 • zwiększysz płynność finansową swojej firmy
 • zwiększysz potencjał inwestycyjny
 • otrzymasz korzystne warunki finansowe

Kto może skorzystać z tego rozwiązania?

 1. Przedsiębiorca z segmentu MŚP zgodnie z definicją unijną.
 2. Przedsiębiorca, który nie prowadzi działalności w sektorach wykluczonych ze wsparcia Europejskiego Banku Inwestycyjnego.
 3. Przedsiębiorca, którego działalność oraz prowadzona inwestycja nie mają negatywnego wpływu na środowisko oraz nie są kontrowersyjne pod względem etycznym i moralnym.
 4. Przedsiębiorca, który nie korzysta z innej pomocy publicznej np. gwarancji BGK, dotacji.
 5. Przedsiębiorca, który uzyska pozytywną ocenę zdolności kredytowej.

Szczegółowe informacje uzyskasz u Doradcy Bankowości Przedsiębiorstw.

Jak korzystać

Internet

Z dowolnego miejsca, w którym masz dostęp do Internetu, przez 24 godziny na dobę możesz sprawdzać salda i historię operacji na rachunkach, jak również informacje dotyczące innych produktów, tj.: kart płatniczych, kredytów, gwarancji i akredytyw, zleceń stałych czy lokat terminowych.

Doradcy korporacyjni

Szczegółowe informacje o produktach Banku Millennium uzyskasz, kontaktując się z Doradcami Bankowymi sieci Bankowości Przedsiębiorstw.

Kontakt z Doradcą

Przez telefon

Nasi Konsultanci udzielą Ci szczegółowych informacji oraz zrealizują Twoje dyspozycje.

801 31 31 31
numer dostępny z telefonów stacjonarnych oraz komórkowych

Produkty powiązane

Rachunek rozliczeniowy

Efektywnie zarządzaj przepływami finansowymi w przedsiębiorstwie i korzystaj z kompleksowej oferty produktowej Banku.

Kredyt obrotowy

Pozyskaj dodatkowe środki finansowe na pokrycie zobowiązań wynikających z finansowania majątku obrotowego.

Linia wieloproduktowa

Korzystaj z wielu różnorodnych form finansowania nawet w kilku walutach w ramach jednej umowy.

Kredyt pod hipotekę

Wykorzystaj kapitał zamrożony w nieruchomościach i długoterminowo finansuj bieżącą działalność.

Karty płatnicze

Najwygodniejsze rozliczenia kartowe.

Pytania i odpowiedzi

 • 1. Jaki jest okres kredytowania?

  Kredyt może być udzielony na okres nawet do 3 lat z możliwością przedłużenia umowy kredytu na kolejne okresy.

 • 2. W jaki sposób można skorzystać z przyznanego kredytu?

  Aby zrealizować płatność w ramach przyznanego limitu kredytu, wystarczy złożyć dyspozycję w ciężar rachunku bieżącego, tj. wykonać przelew, zlecenie stałe albo wypłacić gotówkę w bankomacie lub w kasie. Jeżeli kwota na rachunku bieżącym będzie niewystarczająca do wykonania transakcji, nastąpi automatyczne uruchomienie środków z kredytu.

 • 3. W jakich walutach może być udzielony kredyt?

  Podstawowe waluty to PLN, EUR, USD, ale ― jeżeli jest taka potrzeba ― kredyt może być udzielony również w innych walutach.

 • 4. Jakie jest oprocentowanie kredytu?

  Zmienna stopa 1M ustalana w zależności od waluty kredytu (najczęściej WIBOR/EURIBOR/LIBOR) powiększona o marżę Banku.

 • 5. W jaki sposób jest spłacany kredyt?

  Spłata części lub całości kredytu następuje na podstawie Twojej dyspozycji w dowolnym momencie okresu kredytowania. W okresach jednomiesięcznych, ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca, następuje automatyczna spłata odsetek od wykorzystanego kredytu.