O produkcie

Kredyt obrotowy pozwoli Twojej firmie regulować bieżące zobowiązania bez obawy o terminowość ich realizacji.

Kredyt ten (krótko- lub średnioterminowy) przeznaczony jest dla przedsiębiorstw aktywnie działających na rynku i szukających sposobu ograniczenia ryzyka zatorów w swoich rozliczeniach.

Firmy przeznaczają środki z tego kredytu najczęściej na zakup surowców, materiałów potrzebnych do produkcji, towarów, a także na finansowanie bieżących płatności wobec dostawców i innych podmiotów, wobec których firma ma zobowiązania.

Kredyt obrotowy jest kredytem nieodnawialnym, którego harmonogram spłat ustalany jest indywidualnie. W zależności od Twoich preferencji spłata kapitału kredytu może nastąpić w ratach (miesięcznych lub kwartalnych) albo jednorazowo na koniec okresu kredytowania.

Korzyści:

  • Łatwy dostęp do środków z kredytu ― w momencie uruchomienia cała kwota udostępniana jest na rachunku bieżącym.
  • Dodatkowe środki na rachunku umożliwiają terminowe regulowanie zobowiązań w sytuacji okresowych problemów płatniczych (np. związanych z  sezonowością w branży).
  • Dogodny wybór systemu spłaty kapitału kredytu.
  • Sprawne zarządzanie finansami firmy dzięki ustalonemu z góry harmonogramowi spłat.

Jak korzystać

Internet

Z dowolnego miejsca, w którym masz dostęp do Internetu, przez 24 godziny na dobę możesz sprawdzać salda i historię operacji na rachunkach, jak również informacje dotyczące innych produktów, tj.: kart płatniczych, kredytów, gwarancji i akredytyw, zleceń stałych czy lokat terminowych.

Doradcy korporacyjni

Szczegółowe informacje o produktach Banku Millennium uzyskasz, kontaktując się z Doradcami Bankowymi sieci Bankowości Przedsiębiorstw.

Kontakt z Doradcą

Przez telefon

Nasi Konsultanci udzielą Ci szczegółowych informacji oraz zrealizują Twoje dyspozycje.

801 31 31 31
numer dostępny z telefonów stacjonarnych oraz komórkowych

Produkty powiązane

Rachunek rozliczeniowy

Efektywnie zarządzaj przepływami finansowymi w przedsiębiorstwie i korzystaj z kompleksowej oferty produktowej Banku.

Kredyt w rachunku bieżącym

Dopasuj przepływy na rachunku, aby mieć środki na realizację różnorodnych celów związanych z codziennym funkcjonowaniem Twojej firmy.

Kredyt rewolwingowy

Skorzystaj z dodatkowych środków finansowych, by jeszcze sprawniej płacić dostawcom, i bądź przygotowany na nagłe wydatki firmy.

Kredyt pod hipotekę

Wykorzystaj kapitał zamrożony w nieruchomościach i długoterminowo finansuj bieżącą działalność.

Karty płatnicze

Najwygodniejsze rozliczenia kartowe.

Pytania i odpowiedzi