O produkcie

Leasing to rodzaj finansowania inwestycji polegający na nabyciu przedmiotu przez finansującego (Leasingodawcę) w celu oddania go w użytkowanie korzystającemu (Leasingobiorcy) w zamian za określone w umowie leasingu raty leasingowe.
Przedmiot leasingu pozostaje własnością leasingodawcy przez cały okres umowy. Korzystający dokonuje wyboru przedmiotu oraz jego dostawcy.

Więcej informacji dotyczących oferty Millennium Leasing znajdą Państwo na stronie
www.millennium-leasing.pl lub pod nr infolinii 0 801 681 188.

Korzyści dla Klienta:

 • bezpieczeństwo finansowania stojące za Grupą Banku Millennium,
 • wysoka jakość obsługi świadczona przez doradców leasingowych i pracowników Centrali Millennium Leasing,
 • oszczędności podatkowe (raty leasingu stanowią koszt uzyskania przychodu, który znacznie szybciej pozwala uzyskać oszczędności podatkowe niż ponoszone w przypadku kredytu koszty odsetek i amortyzacji),
 • dostępność i łatwość pozyskiwania środków trwałych,
 • szybkie i proste procedury zawierania umów,
 • niski udział własny Klienta,
 • wszystkie rozliczenia bankowe i leasingowe w jednym miejscu dzięki eBOK Millennium Leasing w Millenecie dla Przedsiębiorstw,
 • finansowanie działalności gospodarczej bez angażowania znaczących kapitałów własnych,
 • uproszczone formy zabezpieczeń w stosunku do innych form finansowania,
 • elastyczność w ustalaniu rat wynagrodzenia z tytułu umowy leasingu np. dostosowanie do sezonowych przychodów Klienta,
 • atrakcyjne warunki ubezpieczenia wszystkich przedmiotów leasingu w całym okresie umowy, w tym samochodów (AC, OC, NW, KR i Zielona Karta) na podstawie generalnych umów z PZU S.A., ERGO HESTIA S.A. i ALLIANZ S.A., a także możliwość uzyskania pakietu Assistance 24h, Ochrona Prawna i GAP,
 • możliwość uzyskania dofinansowania z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej do inwestycji finansowanych poprzez leasing z Millennium Leasing,
 • rabaty i inne gratyfikacje od dostawców.

Dodatkowe informacje

Ogólne warunki leasingu:
 • Leasing operacyjny i finansowy.
 • Leasing operacyjny NISKA RATA.
 • Opłata wstępna - już od 0% wartości przedmiotu, uzależniona od rodzaju przedmiotu i sytuacji finansowej Korzystającego.
 • Możliwość wyboru leasingu opartego na stałej lub zmiennej stopie procentowej.
 • Okres leasingu dostosowany do przedmiotu leasingu.
 • Rozłożenie kosztu ubezpieczenia oraz podatku od środków transportu na raty miesięczne.

Klienci
Spółki prawa handlowego, spółki Skarbu Państwa, spółki cywilne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą z różnych branż gospodarki i usług.

Przedmioty leasingu:

Ruchomości, w tym m.in.:

 • środki transportu drogowego /samochody ciężarowe, dostawcze, osobowe, specjalne, ciągniki siodłowe, naczepy i przyczepy, autobusy,
 • maszyny budowlane i drogowe,
 • maszyny i urządzenia do produkcji i usług /obrabiarki do metalu - frezarki, tokarki, szlifierki, linie produkcyjne i technologiczne, maszyny poligraficzne, maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych, maszyny do pakowania i sortowania, maszyny i urządzenia dla przemysłu spożywczego, w tym piekarstwa i cukiernictwa, maszyny do obróbki drewna,
 • wózki widłowe,
 • sprzęt medyczny, w tym stomatologiczny,
 • urządzenia diagnostyczne i czyszczące,
 • tabor kolejowy i powietrzny,
 • sprzęt IT,

Nieruchomości - m.in. biurowe, handlowe, usługowe, magazynowe i centra logistyczne, użyteczności publicznych, infrastrukturalnych i przemysłowych.

Oferta leasingu Millennium Leasing jest oferowana przez profesjonalnych doradców leasingowych w ponad 50 jednostkach sieci handlowej w całej Polsce oraz przez doradców bankowych w Placówkach Banku Millennium.

Więcej informacji dotyczących oferty Millennium Leasing znajdą Państwo na stronie
www.millennium-leasing.pl lub pod nr infolinii 0 801 681 188.

Usługa eBOK Millennium Leasing, czyli elektroniczne Biuro Obsługi Klientów Millennium Leasing, realizowana jest poprzez system bankowości internetowej Millenet dla Przedsiębiorstw. Poznaj usługę eBOK Millennium Leasing.