O produkcie

W ramach faktoringu pełnego z ubezpieczeniem, oprócz szybkiego finansowania, rozliczania i inkasa należności, uzyskasz zabezpieczenie przed brakiem zapłaty za sprzedane towary lub usługi.

Współpraca Banku z firmą ubezpieczeniową umożliwia Twojej firmie zgłaszanie do transakcji nie tylko kontrahentów krajowych, ale również zagranicznych, a dokonanie oceny kontrahenta i przyznanie mu limitu nie wymaga przedstawiania jego sprawozdań finansowych. Rozliczenia w ramach umowy faktoringowej są prowadzone w złotych polskich i w walutach obcych.

Korzyści:

  • Dostęp do finansowania nabytych wierzytelności w ramach limitu przyznanego Klientowi i limitów kontrahentów bez dodatkowych zabezpieczeń.
  • Możliwość uzyskania finansowania na podstawie wykazu faktur przesłanego elektronicznie za pośrednictwem aplikacji WEB Faktor udostępnionej przez Bank.
  • Zabezpieczenie przed ryzykiem niedokonania spłaty przez kontrahentów.
  • Przejęcie przez Bank czynności związanych z monitoringiem i dochodzeniem należności.

Schemat

schemat

Jak korzystać

Internet

Z dowolnego miejsca, w którym masz dostęp do Internetu, przez 24 godziny na dobę możesz sprawdzać salda i historię operacji na rachunkach, jak również informacje dotyczące innych produktów, tj.: kart płatniczych, kredytów, gwarancji i akredytyw, zleceń stałych czy lokat terminowych.
W bezpieczny i wygodny sposób za pośrednictwem funkcjonalnej aplikacji internetowej WEB Faktor w każdej chwili możesz zarejestrować faktury, śledzić status rozliczeń faktoringowych czy wygenerować raport obrazujący stan interesujących Cię należności.

Doradcy korporacyjni

Szczegółowe informacje o produktach Banku Millennium uzyskasz, kontaktując się z Doradcami Bankowymi sieci Bankowości Przedsiębiorstw.

Kontakt z Doradcą

Przez telefon

Nasi Konsultanci udzielą Ci szczegółowych informacji oraz zrealizują Twoje dyspozycje.

801 31 31 31
numer dostępny z telefonów stacjonarnych oraz komórkowych

Produkty powiązane

Rachunek bieżący

Efektywnie zarządzaj przepływami finansowymi w przedsiębiorstwie i korzystaj z kompleksowej oferty produktowej Banku.

Kredyt w rachunku bieżącym

Dopasuj przepływy na rachunku, aby mieć środki na realizację różnorodnych celów związanych z codziennym funkcjonowaniem Twojej firmy.

Kredyt obrotowy

Pozyskaj dodatkowe środki finansowe na pokrycie zobowiązań wynikających z finansowania majątku obrotowego.

Kredyt rewolwingowy

Skorzystaj z dodatkowych środków finansowych, by jeszcze sprawniej płacić dostawcom, i bądź przygotowany na nagłe wydatki firmy.

Akredytywa eksportowa

Zyskaj pewność, że kontrahent nie odstąpi od umowy – niezależnie od jego kondycji finansowej otrzymasz zapłatę za wysłany towar lub wykonaną usługę.