O produkcie

Akredytywa eksportowa (ang. export Letter of Credit, L/C) jest zobowiązaniem banku importera do zapłaty określonej kwoty w zamian za przewidziane w treści akredytywy dokumenty prezentowane przez Twoją firmę za pośrednictwem Banku Millennium. Zgodność dokumentów wynikająca z warunków zapisanych w akredytywie, gwarantuje wypłatę środków nawet wówczas, gdy importer okaże się niewypłacalny lub odmówi zapłaty.

O otwarciu akredytywy przez bank Twojego kontrahenta (importera) zostaniesz przez nas poinformowany, otrzymując jednocześnie jej treść i warunki (on-line za pośrednictwem modułu Finansowanie handlu w systemie bankowości internetowej Millenet i/lub pocztą).

Korzyści:

 • Masz pewność otrzymania zapłaty, pod warunkiem przedstawienia w odpowiednim czasie dokumentów zgodnych z warunkami akredytywy.
 • Zabezpieczasz się przed ryzykiem handlowym, tj. odstąpieniem importera od transakcji bądź odmową przyjęcia towaru.
 • Zminimalizujesz ryzyko handlowe związane z bankiem Twojego kontrahenta (bankiem otwierającym) i krajem jego siedziby, poprzez dodanie do akredytywy potwierdzenia przez Bank Millennium.
 • Masz możliwość zarządzania akredytywami przez Internet w ramach systemu bankowości internetowej Millenet.

Schemat

schemat

Jak korzystać

Internet

Z dowolnego miejsca, w którym masz dostęp do Internetu, przez 24 godziny na dobę możesz sprawdzać salda i historię operacji na rachunkach, jak również informacje dotyczące innych produktów, tj.: kart płatniczych, kredytów, gwarancji i akredytyw, zleceń stałych czy lokat terminowych.

Doradcy korporacyjni

Szczegółowe informacje o produktach Banku Millennium uzyskasz, kontaktując się z Doradcami Bankowymi sieci Bankowości Przedsiębiorstw.

Kontakt z Doradcą

Przez telefon

Nasi Konsultanci udzielą Ci szczegółowych informacji oraz zrealizują Twoje dyspozycje.

801 31 31 31
numer dostępny z telefonów stacjonarnych oraz komórkowych

Produkty powiązane

Rachunek rozliczeniowy

Efektywnie zarządzaj przepływami finansowymi w przedsiębiorstwie i korzystaj z kompleksowej oferty produktowej Banku.

Millenet (moduł Finansowanie handlu)

Finansowanie handlu online to zaawansowany moduł w systemie bankowości internetowej Millenet dla Przedsiębiorstw.

Inkaso importowe

Wyeliminuj ryzyko niedostarczenia przez dostawcę towarów, za które Twoja firma jest zobowiązana zapłacić.

Terminowa transakcja wymiany walutowej (forward walutowy)

Już dziś ustal kurs wyminay waluty w przyszłości i zabezpiecz się przed ryzykiem pogorszenia wyniku finansowego.

Pytania i odpowiedzi

 • 1. W jaki sposób można skorzystać z akredytywy eksportowej?

  Zaproponuj kontrahentowi w warunkach kontraktu rozliczenie poprzez akredytywę dokumentową ze wskazaniem Banku Millennium (SWIFT: BIGBPLPW) jako banku obsługującego akredytywę ze strony Twojej firmy.

 • 2. W jakich walutach akredytywa może być obsługiwana?

  Podstawowe waluty to PLN, EUR, USD, ale – jeżeli jest taka potrzeba - transakcja może być przeprowadzana również w innych walutach.

 • 3. Kiedy następuje zapłata z tytułu akredytywy?

  Zapłata z tytułu akredytywy następuje zawsze w terminie wynikającym z warunków akredytywy. Może być to termin:
  • za okazaniem (ang. „by payment" albo „at sight"), czyli po stwierdzeniu przez bank otwierający lub bank potwierdzający (jeżeli występuje), że dokumenty są zgodne z warunkami akredytywy; wypłata następuje wtedy zgodnie z instrukcją płatniczą banku otwierającego zawartą w treści akredytywy - najczęściej jest to 2.-3. dzień roboczy po zaakceptowaniu dokumentów;
  • odroczony (ang. „by deferred payment") – np. 90 dni po dacie wysyłki towaru (dacie na dokumencie transportowym) lub 60 dni po dacie wystawienia faktury handlowej;
  • płatność mieszana (ang. „by mixed payment") – część kwoty akredytywy płatna jest za okazaniem, a część w odroczonym terminie.

 • 4. Czy można otrzymać wypłatę z akredytywy obcej przed terminem płatności?

  Tak, jest to możliwe dzięki zastosowaniu dyskonta należności z tytułu akredytywy z odroczonym terminem płatności. Dyskonto polega na nabywaniu przez bank od beneficjenta wierzytelności (należności) z tytułu akredytywy przed terminem jej płatności określonym w warunkach akredytywy, z potrąceniem przez bank z góry odsetek dyskontowych za okres finansowania. Dokonując dyskonta wpływów z akredytywy obcej, bank dyskontujący przejmuje ryzyko wypłacalności akceptowanego przez siebie banku otwierającego lub potwierdzającego akredytywę.