O produkcie

Faktoring pełny z polisą Klienta to rozwiązanie, w którym oprócz udzielenia finansowania i zarządzania należnościami Bank przejmuje ryzyko niewypłacalności kontrahenta (krajowego lub zagranicznego) w ramach wybranej przez Twoją firmę polisy i na zasadach określonych w umowie faktoringowej. Rozliczenia w ramach umowy faktoringowej mogą być prowadzone zarówno w złotych polskich, jak i walutach obcych.

Jeżeli wybierzesz ten produkt, otrzymasz finansowanie nabytych wierzytelności w ramach przyznanego limitu, a Bank zajmie się zarządzaniem wierzytelnościami od dnia ich nabycia przez Bank do dnia ich spłaty przez kontrahenta lub wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela.

Korzyści:

  • Dostęp do finansowania w oparciu o posiadaną umowę ubezpieczenia należności handlowych.
  • Brak dodatkowej prowizji na rzecz Banku za przejęcie ryzyka niewypłacalności kontrahenta (składka ubezpieczeniowa jest płacona tylko na rzecz ubezpieczyciela).
  • Możliwość uzyskania finansowania na podstawie wykazu faktur przesłanego elektronicznie za pośrednictwem profesjonalnej aplikacji WEB Faktor udostępnionej przez Bank oraz możliwość kontroli statusu rozliczeń faktoringowych w każdej chwili.
  • Dostosowanie parametrów transakcji do warunków posiadanej przez Twoją firmę polisy.
schemat schemat schemat

Jak korzystać

Internet

Z dowolnego miejsca, w którym masz dostęp do Internetu, przez 24 godziny na dobę możesz sprawdzać salda i historię operacji na rachunkach, jak również informacje dotyczące innych produktów, tj.: kart płatniczych, kredytów, gwarancji i akredytyw, zleceń stałych czy lokat terminowych.
W bezpieczny i wygodny sposób za pośrednictwem funkcjonalnej aplikacji internetowej WEB Faktor w każdej chwili możesz zarejestrować faktury, śledzić status rozliczeń faktoringowych czy wygenerować raport obrazujący stan interesujących Cię należności.

Doradcy korporacyjni

Szczegółowe informacje o produktach Banku Millennium uzyskasz, kontaktując się z Doradcami Bankowymi sieci Bankowości Przedsiębiorstw.

Kontakt z Doradcą

Przez telefon

Nasi Konsultanci udzielą Ci szczegółowych informacji oraz zrealizują Twoje dyspozycje.

801 31 31 31
numer dostępny z telefonów stacjonarnych oraz komórkowych

Produkty powiązane

Rachunek bieżący

Efektywnie zarządzaj przepływami finansowymi w przedsiębiorstwie i korzystaj z kompleksowej oferty produktowej Banku.

Kredyt w rachunku bieżącym

Dopasuj przepływy na rachunku, aby mieć środki na realizację różnorodnych celów związanych z codziennym funkcjonowaniem Twojej firmy.

Kredyt obrotowy

Pozyskaj dodatkowe środki finansowe na pokrycie zobowiązań wynikających z finansowania majątku obrotowego.

Kredyt rewolwingowy

Skorzystaj z dodatkowych środków finansowych, by jeszcze sprawniej płacić dostawcom, i bądź przygotowany na nagłe wydatki firmy.

Akredytywa eksportowa

Zyskaj pewność, że kontrahent nie odstąpi od umowy – niezależnie od jego kondycji finansowej otrzymasz zapłatę za wysłany towar lub wykonaną usługę.