Program Inwestycyjny Przyszłość +

To nowoczesny produkt, który umożliwia systematyczne inwestowanie nawet niewielkich kwot

O programie Przyszłość +

Program Inwestycyjny Przyszłość + to nowoczesne rozwiązanie finansowe. Program pozwala na:

  • regularne oszczędzanie środków
  • inwestowanie zgromadzonych pieniędzy na globalnych rynkach kapitałowych
  • monitorowanie i samodzielne zarządzanie inwestycjami przez Millenet

Oferta funduszy

W ramach programu musisz posiadać co najmniej 2 z 6 Subfunduszy Millennium SFIO.
Jeśli nie wiesz, który wybrać, zapoznaj się z kartą funduszu oraz zwróć uwagę na potencjał zysku i poziom ryzyka inwestycyjnego.

Inwestowanie w fundusze wiąże się z ryzykiem poniesienia straty, jak również z obowiązkiem uiszczenia opłat manipulacyjnych i podatku dochodowego. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego ani określonego wyniku inwestycyjnego. Wartość aktywów netto funduszy cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Emitentem, poręczycielem lub gwarantem papierów wartościowych stanowiących powyżej 35% aktywów Funduszy Millennium (z wyłączeniem Millennium SFIO) może być Skarb Państwa, NBP, rząd USA, Europejski Bank Centralny lub Europejski Bank Inwestycyjny.

Wskazane stopy zwrotu funduszy opierają się na danych historycznych oraz nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu netto uczestnika funduszy jest uzależniona od daty zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz uiszczonych opłat manipulacyjnych i podatku dochodowego.

Przed dokonaniem inwestycji należy dokładnie zapoznać się z informacjami o funduszach, w tym danymi finansowymi i opisem czynników ryzyka, które są zawarte w prospektach informacyjnych i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów (KII), dostępnych wraz z tabelą opłat funduszy w placówkach Banku Millennium, w siedzibie Millennium TFI SA oraz na stronie internetowej http://www.millenniumtfi.pllink otwiera się w nowym oknie.

Środki zainwestowane w produkt nie są objęte systemem gwarantowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego link otwiera się w nowym oknie.

Źródło: Analizy Online S.A. oraz Agenci Transferowi współpracujący z Bankiem.

Opłaty

Opłaty pobierane przy zleceniach odkupienia

Przez pierwsze 5 lat od założenia
Po upływie 5 lat od założenia
Pierwsze odkupienie z programu stanowiące nie więcej niż 10% zgromadzonych aktywów
0 PLN
0 PLN
Pierwsze odkupienie z programu stanowiące więcej niż 10% zgromadzonych aktywów
1%
0 PLN
Każde kolejne odkupienie niezależnie od wartości
1%
0 PLN

Dopiero zaczynasz inwestować?

Wypełnij ankietę MiFID

Ankieta składa się z kilku pytań. Odpowiedzi na nie pozwolą Ci poznać, jakim typem inwestora jesteś. A nam pozwolą przedstawić Ci produkty, które odpowiadają Twoim potrzebom, oczekiwaniom i doświadczeniu inwestycyjnemu, oraz są dla Ciebie adekwatne.

Pytania i odpowiedzi

  • Tak, zawsze masz stały dostęp do swoich środków. Ich wypłata jednak może wiązać się z opłatą manipulacyjną (szczegóły znajdziesz w sekcji Opłaty). Dodatkowo, w razie potrzeby, w każdej chwili możesz wypłacić część pieniędzy, bez konieczności zamykania swojego programu. Pamiętaj jednak o tym, aby po wypłacie wartość Twojego programu wyniosła nie mniej niż 1000 zł. W przeciwnym razie zostanie on rozwiązany, a zainwestowane środki przeniesione na rejestry standardowe nieobjęte warunkami Programu Inwestycyjnego Przyszłość +.

  • Program Inwestycyjny Przyszłość + musi składać się z co najmniej 2 z 6 subfunduszy wydzielonych w ramach funduszu Millennium SFIO. Każdy z dostępnych subfunduszy różni się od siebie polityką inwestycyjną, dlatego aby dokonać właściwego wyboru, zapoznaj się z kartą funduszu oraz KIID-em, gdzie odnajdziesz najważniejsze informacje o wybranym subfunduszu. Dokumenty oraz szczegóły znajdziesz w sekcji Oferta funduszy.

  • Długość trwania programu możesz dostosować do swoich indywidualnych preferencji. Możesz wybrać okres od 5 do 18 lat.

  • Jeśli w ciągu 12 miesięcy od dnia zrealizowania pierwszej transakcji wysokość wszystkich Twoich wpłat będzie mniejsza niż 1200 zł, Program Inwestycyjny Przyszłość + zostanie rozwiązany, a zainwestowane przez Ciebie środki zostaną przeniesione na rejestry standardowe nieobjęte warunkami Programu Inwestycyjnego Przyszłość +. Pamiętaj, że powyższy warunek dopłaty nowych środków do programu będzie sprawdzany zawsze po upływie kolejnych 12 miesięcy.

  • Ukryj Pokaż więcej