Profesjonalizm, kompleksowość obsługi czy niestandardowe rozwiązania finansowe to oczywista podstawa, na której nie poprzestajemy

Konto osobiste

Konto Bankowości Prywatnej

Konto Bankowości Prywatnej zaprojektowane jest z myślą o najbardziej wymagających Klientach. Zapewnia efektywne zarządzanie osobistymi finansami oraz dostęp do pełnej oferty Bankowości Prywatnej Millennium. Może być prowadzone w PLN, EUR, USD, GBP i CHF.

Konto Bankowości Prywatnej powiązane jest z szeregiem usług, które pozwolą Ci uwolnić się od uciążliwości dokonywania bieżących płatności, zapewniając jednocześnie pełną kontrolę nad nimi. W zarządzaniu codziennymi finansami pomoże Ci zarówno Twój osobisty Doradca, jak i jego Asystent.

Różnorodność oferty produktów inwestycyjnych umożliwi Ci znalezienie najbardziej efektywnych narzędzi realizacji Twoich celów – krótko - i długoterminowych. Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego pozwoli na ograniczenie ryzyka i na wzrost zysku.

Produkty oszczędnościowe

Bogata oferta produktów oszczędnościowych

Proponujemy bogatą ofertę produktów oszczędnościowych, abyś mógł cieszyć się profitami ze swoich inwestycji. W naszej ofercie znajdziesz konta oszczędnościowe z atrakcyjnym oprocentowaniem i swobodą dostępu do środków bez utraty odsetek oraz lokaty terminowe na różnorodne okresy w złotych lub walutach obcych z możliwością negocjowania oprocentowania i dogodnymi terminami zapadalności, o których dla Twojej wygody będzie Ci przypominał Doradca.

Kredyty

Bogaty wybór produktów kredytowych

Zapewni Ci finansowanie zakupu nieruchomości, jak również pozwoli w krótkim czasie poprawić płynność finansową bez utraty zysków związanej z przedwczesnym wycofaniem się z produktu inwestycyjnego czy oszczędnościowego.

 

Oferta obejmuje kredyty odnawialne, kredyty gotówkowe, pożyczki zabezpieczone aktywami zgromadzonymi w Banku, kredyty na zakup papierów wartościowych i kredyty hipoteczne.

Usługi

Bankowość Prywatna Millennium oferuje swoim Klientom wiele innych usług, by mogli skuteczniej zarządzać osobistymi finansami oraz zwiększać zyski z portfela inwestycyjnego.

Usługi maklerskie

Po podpisaniu umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz prowadzenie rachunków i odpowiednich oświadczeń Klient Bankowości Prywatnej Millennium może dokonywać transakcji na rachunku inwestycyjnym w Biurze Maklerskim Banku Millennium.

Dyrektywa europejska dotycząca rynku instrumentów i produktów finansowych

Czym jest MiFID?

Tutaj znajdziesz podstawowe informacje na temat MiFID.

Klasyfikacja Klientów

Zapoznaj się z zasadami klasyfikacji Klientów oraz obowiązkami Banku.

Ocena adekwatności

Sprawdzimy, które instrumenty i produkty finansowe oraz usługi inwestycyjne są dla Ciebie adekwatne.

Opis ryzyka

Zapoznaj się z charakterem instrumentów i produktów finansowych oraz związanymi z nimi ryzykami.

Konflikt interesów

Działamy rzetelnie i w najlepiej pojętym interesie Klientów.

Dokumenty

Tutaj znajdziesz wszystkie dokumenty na temat MiFID w Banku Millennium.