O karcie

Karta Millennium World Debit MasterCard® jest wydawana wyłącznie Klientom Bankowości Prywatnej w Banku Millennium. Powstała z myślą o swobodzie i komforcie życia jej posiadaczy w kraju i na całym świecie.

Karta debetowa Millennium World Debit MasterCard zostaje wydana wraz z otwarciem rachunku. Jest to wygodny środek płatniczy oferujący bezpieczny dostęp do środków zgromadzonych na koncie osobistym.

Karta Millennium World Debit MasterCard posiada funkcjonalność PayPass™, umożliwiającą dokonywanie płatności zbliżeniowych dla każdej kwoty, a do 100 zł bez konieczności potwierdzania kodem PIN lub podpisem. To najszybszy i najwygodniejszy sposób płacenia za drobne zakupy.

Programy

World MasterCard Rewards

World MasterCard Rewards jest specjalnym programem dla posiadaczy unikalnej karty płatniczej Millennium World Debit MasterCard. Każda płatność kartą to dodatkowa korzyść dla jej posiadacza. Od momentu aktywacji karty, po każdej bezgotówkowej transakcji punkty są automatycznie doliczane do indywidualnego konta posiadacza w programie.

Po zalogowaniu się na platformie World MasterCard Rewards lub poprzez Linię Bankowości Prywatnej można sprawdzić liczbę zgromadzonych punktów oraz wymienić je na bilety lotnicze bądź inne korzyści.

Platforma World MasterCard Rewards

Aby przybliżyć uczestników programu do ciekawych nagród, punkty można zdobywać również dzięki płatnościom kartą kredytową Millennium MasterCardWorld Signia/Elite.

W dniu 31 grudnia 2020 nastąpi zamknięcie programu Mastercard Rewards dla posiadaczy kart płatniczych Banku Millennium. Możliwość zbierania punktów zostanie utrzymana do 31 sierpnia 2020 r.

Program Inspiracje

Płacąc kartami Banku Millennium w sklepach oraz punktach usługowych, możesz skorzystać z atrakcyjnych rabatów. Miejsc, w których otrzymasz zniżkę, jest już blisko 1000!

Dodatkowe produkty

Pakiet Assistance

Posiadacz karty debetowej World Debit MasterCard jest objęty pakietem assistance, w ramach którego mogą zostać zrealizowane między innymi takie usługi jak:

Assistance w podróży:

 • informacje dotyczące przygotowania się do podróży (wizy, paszporty, szczepienia, przepisy celne, stawki VAT, itp.),
 • nieprzewidywany powrót do kraju,
 • przekazywanie pilnych wiadomości,
 • pomoc administracyjna,
 • wypłata zaliczki,
 • odzyskanie i dostarczenie bagażu,
 • dostarczenie zastępczych przedmiotów użytku osobistego.

Pomoc medyczna

 • wizyta lekarska,
 • pokrycie kosztów leczenia poza krajem zamieszkania,
 • ewakuacja medyczna/repatriacja,
 • repatriacja po leczeniu medycznym,
 • wizyta w związku z nagłym wypadkiem lub zachorowaniem,
 • pokój w hotelu na czas rekonwalescencji,
 • transport zwłok,
 • powrót dzieci pozostawionych bez opieki,
 • monitoring medyczny bliskiego krewnego ubezpieczonego,
 • dostarczenie niezbędnych leków.

Pakiet ubezpieczeń

NNW w podróży

Ochrona w razie wypadku w czasie podróży w kraju lub za granicą, w okresie do 60 kolejnych dni dla posiadacza karty i wszystkich osób zamieszkujących pod adresem posiadacza karty (współmałżonek i dzieci w wieku do 25 lat). Rodzina posiadacza karty jest objęta ochroną również w czasie podróży bez posiadacza karty.

Opóźnienie/zagubienie bagażu

Ochrona w przypadku opóźnienia bagażu dłużej niż 4 godziny lub jego zagubienia (opóźnienie ponad 48 godzin) w czasie podróży. Ubezpieczenie obejmuje koszt awaryjnych zakupów, jakie posiadacz karty musiał dokonać dla siebie i podróżujących członków rodziny, jeżeli bagaż nie dotrze w ciągu 4 godzin po przyjeździe do celu podróży.

Opóźnienie lotu

Ochrona w postaci zwrotu poniesionych wydatków na niezbędne zakupy (posiłki, napoje, dodatkowe podróże oraz koszty zakwaterowania) w przypadku opóźnienia podróży o ponad 4 godziny. Ubezpieczenie obejmuje posiadacza karty oraz podróżujących członków rodziny.

Hospitalizacja za granicą

Ubezpieczenie zapewnia codzienne odszkodowanie w przypadku hospitalizacji posiadacza karty i członków rodziny przez okres do 30 dni, która wystąpiła w czasie podróży zagranicznej trwającej do 60 kolejnych dni. Rodzina posiadacza karty jest objęta ochroną również w czasie podróży bez posiadacza karty.

Rabunek gotówki z bankomatu

Ubezpieczenie zapewnia ochronę poprzez zwrot gotówki skradzionej w następstwie rabunku w czasie wypłaty w bankomacie lub do maksimum 4 godzin po wypłacie.

Ubezpieczenie od nieuprawnionego użycia karty

Ubezpieczenie chroni przed skutkami utraty karty i jej użycia przez osobę nieuprawnioną zarówno w kraju, jak i za granicą. Jeżeli rachunek karty został obciążony transakcjami, których dokonała osoba nieuprawniona w ciągu 72 godzin przed zastrzeżeniem karty, Ubezpieczyciel pokryje szkodę do wysokości 50 € (jednorazowo). W przypadku obciążenia rachunku karty powyżej 50 € różnicę pokrywa Bank.

Jak otrzymać

Skontaktuj się z Doradcą Bankowości Prywatnej

Linia Bankowości Prywatnej

801 115 115

Jak zastrzec

W celu zastrzeżenia karty wystarczy zadzwonić:

+48 22 598 41 14 - zastrzeganie wszystkich kart Banku Millennium (dostępny 24h/dobę)
801 115 115 - Linia Bankowości Prywatnej dostępna z telefonów stacjonarnych oraz komórkowych
+48 22 598 40 41 - Linia Bankowości Prywatnej dostępna z telefonów komórkowych oraz z zagranicy