O karcie

Karta Millennium World Debit MasterCard® jest wydawana wyłącznie Klientom Bankowości Prywatnej w Banku Millennium. Powstała z myślą o swobodzie i komforcie życia jej posiadaczy w kraju i na całym świecie.

Karta debetowa Millennium World Debit MasterCard zostaje wydana wraz z otwarciem rachunku. Jest to wygodny środek płatniczy oferujący bezpieczny dostęp do środków zgromadzonych na koncie osobistym.

Karta Millennium World Debit MasterCard posiada funkcjonalność PayPass™, umożliwiającą dokonywanie płatności zbliżeniowych dla każdej kwoty, a do 100 zł bez konieczności potwierdzania kodem PIN lub podpisem. To najszybszy i najwygodniejszy sposób płacenia za drobne zakupy.

Program Inspiracje

Płacąc kartami Banku Millennium w sklepach oraz punktach usługowych, możesz skorzystać z atrakcyjnych rabatów. Miejsc, w których otrzymasz zniżkę, jest już blisko 1000!

Dodatkowe produkty

Pakiet Assistance

Posiadacz karty debetowej World Debit MasterCard jest objęty pakietem assistance, w ramach którego mogą zostać zrealizowane między innymi takie usługi jak:

Assistance w podróży:

 • informacje dotyczące przygotowania się do podróży (wizy, paszporty, szczepienia, przepisy celne, stawki VAT, itp.),
 • nieprzewidywany powrót do kraju,
 • przekazywanie pilnych wiadomości,
 • pomoc administracyjna,
 • wypłata zaliczki,
 • odzyskanie i dostarczenie bagażu,
 • dostarczenie zastępczych przedmiotów użytku osobistego.

Pomoc medyczna

 • wizyta lekarska,
 • pokrycie kosztów leczenia poza krajem zamieszkania,
 • ewakuacja medyczna/repatriacja,
 • repatriacja po leczeniu medycznym,
 • wizyta w związku z nagłym wypadkiem lub zachorowaniem,
 • pokój w hotelu na czas rekonwalescencji,
 • transport zwłok,
 • powrót dzieci pozostawionych bez opieki,
 • monitoring medyczny bliskiego krewnego ubezpieczonego,
 • dostarczenie niezbędnych leków.

Pakiet ubezpieczeń

NNW w podróży

Ochrona w razie wypadku w czasie podróży w kraju lub za granicą, w okresie do 60 kolejnych dni dla posiadacza karty i wszystkich osób zamieszkujących pod adresem posiadacza karty (współmałżonek i dzieci w wieku do 25 lat). Rodzina posiadacza karty jest objęta ochroną również w czasie podróży bez posiadacza karty.

Opóźnienie/zagubienie bagażu

Ochrona w przypadku opóźnienia bagażu dłużej niż 4 godziny lub jego zagubienia (opóźnienie ponad 48 godzin) w czasie podróży. Ubezpieczenie obejmuje koszt awaryjnych zakupów, jakie posiadacz karty musiał dokonać dla siebie i podróżujących członków rodziny, jeżeli bagaż nie dotrze w ciągu 4 godzin po przyjeździe do celu podróży.

Opóźnienie lotu

Ochrona w postaci zwrotu poniesionych wydatków na niezbędne zakupy (posiłki, napoje, dodatkowe podróże oraz koszty zakwaterowania) w przypadku opóźnienia podróży o ponad 4 godziny. Ubezpieczenie obejmuje posiadacza karty oraz podróżujących członków rodziny.

Hospitalizacja za granicą

Ubezpieczenie zapewnia codzienne odszkodowanie w przypadku hospitalizacji posiadacza karty i członków rodziny przez okres do 30 dni, która wystąpiła w czasie podróży zagranicznej trwającej do 60 kolejnych dni. Rodzina posiadacza karty jest objęta ochroną również w czasie podróży bez posiadacza karty.

Rabunek gotówki z bankomatu

Ubezpieczenie zapewnia ochronę poprzez zwrot gotówki skradzionej w następstwie rabunku w czasie wypłaty w bankomacie lub do maksimum 4 godzin po wypłacie.

Ubezpieczenie od nieuprawnionego użycia karty

Ubezpieczenie chroni przed skutkami utraty karty i jej użycia przez osobę nieuprawnioną zarówno w kraju, jak i za granicą. Jeżeli rachunek karty został obciążony transakcjami, których dokonała osoba nieuprawniona w ciągu 72 godzin przed zastrzeżeniem karty, Ubezpieczyciel pokryje szkodę do wysokości 50 € (jednorazowo). W przypadku obciążenia rachunku karty powyżej 50 € różnicę pokrywa Bank.

Jak otrzymać

Skontaktuj się z Doradcą Bankowości Prywatnej

Linia Bankowości Prywatnej

801 115 115

Jak zastrzec

W celu zastrzeżenia karty wystarczy zadzwonić:

+48 22 598 41 14 - zastrzeganie wszystkich kart Banku Millennium (dostępny 24h/dobę)
801 115 115 - Linia Bankowości Prywatnej dostępna z telefonów stacjonarnych oraz komórkowych
+48 22 598 40 41 - Linia Bankowości Prywatnej dostępna z telefonów komórkowych oraz z zagranicy