Mówisz nam, w co chcesz zainwestować, a my przygotujemy produkt dla Ciebie? Tak, to jest możliwe przy określonym poziomie kapitału.

Bankowość Prywatna Millennium oferuje strukturyzowane rozwiązania inwestycyjne z pełną lub częściową gwarancją kapitału, dostępne w formie obligacji, bankowych papierów wartościowych oraz lokat bankowych.

Produkty strukturyzowane zapewniają swobodny dostęp do różnorodnych rynków (towarowych, surowcowych, walutowych, kapitałowych) i strategii inwestycyjnych. Pozwalają chronić kapitał przed zmianami koniunktury, dając ogromne możliwości inwestycyjne.