Utrzymaj płynność bieżącą na przewidywanym poziomie, korzystając z rozwiązań dopasowanych do potrzeb firmy.

Uwolnienie zamrożonych środków

Dział sprzedaży Twojej firmy realizuje założone cele. Jednak z Twojego punktu widzenia minusem są należności zamrożone w fakturach wystawionych kontrahentom za dostarczone produkty i zrealizowane usługi, a także te w wekslach czy nierozliczonych jeszcze akredytywach eksportowych. Środki mogą być zablokowane również w sytuacji, gdy firma realizuje kapitałochłonną inwestycję. Pomożemy Ci je uwolnić, umożliwiając tym samym przeznaczenie ich na przykład na pokrycie kosztów stałych przedsiębiorstwa czy też realizację kolejnych zakupów.

Elastyczne rozwiązania na potrzeby polityki płynnościowej

Planujesz zakupy na najbliższy kwartał i chcesz je w optymalny sposób uwzględnić w strukturze przepływów pieniężnych przedsiębiorstwa? Nie możesz dopuścić do obciążenia firmy nadmierną wysokością zobowiązań miesięcznych, dlatego dążysz do ustalenia stałej kwoty, która pozwoli firmie bez problemu regulować płatności w terminie. Dzięki rozwiązaniom proponowanym przez naszych ekspertów utrzymasz płynność na pożądanym poziomie i precyzyjnie zaplanujesz przepływy pieniężne przedsiębiorstwa.

Uzupełnienie płynności w krótkim okresie

Zachowanie płynności na zakładanym poziomie w krótkim okresie może być trudne do realizacji. Z jednej strony nieoczekiwane bądź sezonowe zatory płatnicze spowodowane brakiem płatności od klientów, a z drugiej – obecność stałych wydatków, takich jak na przykład wypłata wynagrodzeń pracownikom firmy, dowodzą, że nawet chwilowe problemy z płynnością mogą skutkować komplikacjami dla całego przedsiębiorstwa. W takich sytuacjach zapewnimy Ci płynność, dając dostęp do dodatkowych środków.

Produkty dopasowane do Twoich potrzeb

Faktoring pełny

Prowadź swój biznes, nie przejmując się brakiem płatności od kontrahenta.

Kredyt w rachunku bieżącym

Dopasuj przepływy na rachunku, aby mieć środki na realizację różnorodnych celów związanych z codziennym funkcjonowaniem Twojej firmy.

Dyskonto akredytywy eksportowej

Zwiększ płynność finansową Twojej firmy, dyskontując należności z akredytywy.

Kredyt rewolwingowy

Skorzystaj z dodatkowych środków finansowych, by jeszcze sprawniej płacić dostawcom, i bądź przygotowany na nagłe wydatki firmy.

Kredyt obrotowy

Pozyskaj dodatkowe środki finansowe na pokrycie zobowiązań wynikających z finansowania majątku obrotowego.

Potrzebujesz dodatkowych informacji?

Doradcy korporacyjni

Szczegółowe informacje o produktach Banku Millennium uzyskasz, kontaktując się z Doradcami Bankowymi sieci Bankowości Przedsiębiorstw.

Kontakt z Doradcą

Przez telefon

Nasi Konsultanci udzielą Ci szczegółowych informacji oraz zrealizują Twoje dyspozycje.

801 31 31 31
numer dostępny z telefonów stacjonarnych oraz komórkowych