O produkcie

Faktoring pełny to usługa w ramach której oprócz finansowania, rozliczania i inkasa należności od kontrahentów krajowych, Bank zapewnia Twojej firmie przejęcie ryzyka niedokonania przez nich spłaty. Dla zgłoszonych przez Ciebie kontrahentów Bank ustala indywidualne limity (w ramach limitu przyznanego Twojej firmie), do wysokości których przejmuje ryzyko nawet do 100% wartości nominalnej wierzytelności. Rozliczenia w ramach umowy faktoringowej mogą być prowadzone zarówno w złotych polskich, jak i walutach obcych.

Korzyści:

  • Dostęp do finansowania bez dodatkowych zabezpieczeń.
  • Wypłata nawet 100% kwoty faktury przy rozpoczęciu finansowania wierzytelności.
  • Zabezpieczenie zarówno przed ryzykiem opóźnienia płatności, jak i niewypłacalności kontrahentów.
  • Zwiększenie bezpieczeństwa prowadzonej działalności dzięki ocenie kondycji finansowej kontrahentów.
  • Przejęcie przez Bank czynności związanych z monitoringiem i dochodzeniem należności.
  • Całodobowy dostęp do profesjonalnego systemu umożliwiającego kontrolę stanu rozliczeń faktoringowych wraz z modułem elektronicznej wymiany danych, udostępnianego bez dodatkowych kosztów.

Schemat

schemat

Jak korzystać

Internet

Z dowolnego miejsca, w którym masz dostęp do Internetu, przez 24 godziny na dobę możesz sprawdzać salda i historię operacji na rachunkach, jak również informacje dotyczące innych produktów, tj.: kart płatniczych, kredytów, gwarancji i akredytyw, zleceń stałych czy lokat terminowych.
W bezpieczny i wygodny sposób za pośrednictwem funkcjonalnej aplikacji internetowej WEB Faktor w każdej chwili możesz zarejestrować faktury, śledzić status rozliczeń faktoringowych czy wygenerować raport obrazujący stan interesujących Cię należności.

Doradcy korporacyjni

Szczegółowe informacje o produktach Banku Millennium uzyskasz, kontaktując się z Doradcami Bankowymi sieci Bankowości Przedsiębiorstw.

Kontakt z Doradcą

Przez telefon

Nasi Konsultanci udzielą Ci szczegółowych informacji oraz zrealizują Twoje dyspozycje.

801 31 31 31
numer dostępny z telefonów stacjonarnych oraz komórkowych

Produkty powiązane

Rachunek bieżący

Efektywnie zarządzaj przepływami finansowymi w przedsiębiorstwie i korzystaj z kompleksowej oferty produktowej Banku.

Kredyt w rachunku bieżącym

Dopasuj przepływy na rachunku, aby mieć środki na realizację różnorodnych celów związanych z codziennym funkcjonowaniem Twojej firmy.

Kredyt obrotowy

Pozyskaj dodatkowe środki finansowe na pokrycie zobowiązań wynikających z finansowania majątku obrotowego.

Kredyt rewolwingowy

Skorzystaj z dodatkowych środków finansowych, by jeszcze sprawniej płacić dostawcom, i bądź przygotowany na nagłe wydatki firmy.

Akredytywa eksportowa

Zyskaj pewność, że kontrahent nie odstąpi od umowy – niezależnie od jego kondycji finansowej otrzymasz zapłatę za wysłany towar lub wykonaną usługę.