Dyskonto akredytywy eksportowej

Wypłata kwoty akredytywy przed jej terminem płatności

O dyskoncie

Dyskonto akredytywy eksportowej umożliwia wypłatę środków z tytułu otrzymanej akredytywy dokumentowej przed jej odroczonym terminem płatności. Możesz skorzystać z:

 • finansowania na podstawie oceny ryzyka banku otwierającego akredytywę (banku importera) w ramach limitu dla tego banku – zdolność kredytowa Twojej firmy nie jest oceniana,
 • finansowania bez prawa regresu do Twojej firmy,
 • finansowania bez konieczności ustanawiania zabezpieczeń ze strony Twojej firmy,
 • finansowania bez angażowania Twoich limitów kredytowych w Banku Millennium,
 • wypłaty środków po uzyskaniu potwierdzenia przez bank otwierający akredytywę (bank importera), że spełniłeś warunki określone w treści akredytywy,
 • możliwości dodatkowego przyspieszenia wypłaty środków w przypadku akredytywy potwierdzonej przez Bank Millennium.

Korzyści:

 • Poprawisz płynność finansową Twojej firmy (spłata należności przed terminem płatności akredytywy).
 • Uzyskasz dodatkowe finansowanie obrotowe bez konieczności ustanawiania zabezpieczenia.
 • Uprościsz swoje rozliczenia.
 • Poprawisz bilans Twojej firmy.
 • Ograniczysz ryzyko walutowe i ryzyko stóp procentowych.

Pytania i odpowiedzi