W rozmowach z dostawcami istotne jest ustalenie terminów płatności. Pomożemy Ci pogodzić interesy obu stron.

Komfort dokonywania zakupów

Negocjując warunki zakupu, nie musisz zastanawiać się, jak wydłużyć terminy płatności oferowane przez dostawców. Precyzyjne dopasowanie strumieni wpływów i wypływów pieniężnych pozwoli Ci wydłużyć terminy płatności klientom i skrócić czas własnych zobowiązań bez obaw o płynność firmy.

Zabezpieczenie transakcji

Twoja firma często uczestniczy w przetargach? Realizuje kontrakty wymagające wystawienia przez Bank gwarancji? A może zaopatruje się u zagranicznych dostawców wymagających zabezpieczenia płatności kontraktu akredytywą? Proponujemy Ci linię na gwarancje lub akredytywy z prostą obsługą w systemie bankowości internetowej. Zniknie konieczność każdorazowego podejmowania decyzji kredytowej. Zaproś nas do uzgodnień z kontrahentem na jak najwcześniejszym etapie – pomożemy Ci w negocjowaniu treści gwarancji.

Produkty dopasowane do Twoich potrzeb

Faktoring odwrotny

Płać swoje zobowiązania handlowe wcześniej i uzyskaj dodatkowe korzyści. Dzięki nam zyskasz rabaty i czas.

Akredytywa importowa

Zabezpiecz się przed niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez kontrahenta. Potwierdź swoją zdolność do zapłaty.

Gwarancja bankowa

Potwierdź swoją zdolność płatniczą wobec kontrahenta, przedstawiając zabezpieczenie renomowanego banku.

Inkaso importowe

Wyeliminuj ryzyko niedostarczenia przez dostawcę towarów, za które Twoja firma jest zobowiązana zapłacić.

Potrzebujesz dodatkowych informacji?

Doradcy korporacyjni

Szczegółowe informacje o produktach Banku Millennium uzyskasz, kontaktując się z Doradcami Bankowymi sieci Bankowości Przedsiębiorstw.

Kontakt z Doradcą

Przez telefon

Nasi Konsultanci udzielą Ci szczegółowych informacji oraz zrealizują Twoje dyspozycje.

801 31 31 31
numer dostępny z telefonów stacjonarnych oraz komórkowych