Gwarancje bankowe krajowe i zagraniczne

Zabezpiecz wzajemne zobowiązania

O gwarancji

Twoi kontrahenci chcą zabezpieczenia finansowego, by mieć pewność, że wywiążesz się ze swoich zobowiązań? Zagwarantujemy im wypłatę określonej kwoty, jeśli Twoja firma nie dotrzyma warunków umowy. Naszą gwarancją zastąpisz kaucję zabezpieczającą lub wadium przetargowe, zabezpieczysz zwrot zaliczki, należyte wykonanie umowy, terminową zapłatę za dostawę, usługę czy umowę najmu, a także spłatę kredytu czy pożyczki.

 • Zwiększ swoją wiarygodność i uzyskaj korzystniejsze warunki handlowe (odroczony termin płatności, skonto, zaliczkę)
 • Zyskaj dodatkową płynność – nie angażujesz własnych środków, by przystąpić do przetargu, zabezpieczyć wykonanie umowy, zwłaszcza z tytułu rękojmi
 • Wygodnie obsługuj gwarancje na naszej platformie online

Dostępna także w formie e-gwarancji, którą dostarczymy jeszcze szybciej, także bezpośrednio do beneficjenta.

Pytania i odpowiedzi

 • To gwarancja bankowa w formie elektronicznej (plik PDF). Jest opatrzona kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi dwóch pełnomocników banku. Zgodnie z polskim prawem traktowana jest tak samo jak papierowa gwarancja z podpisami odręcznymi.

 • To odnawialny limit, w ramach którego możesz zlecać gwarancje, poręczenia, akredytywy. Ale nie musisz podpisywać odrębnych umów ani czekać na decyzje.

  • E-gwarancję możesz pobrać z Millenetu dla Przedsiębiorstw albo dostać od nas e-mailem
  • Możemy też ją wysłać na wskazany przez Ciebie adres e-mailowy beneficjenta.
 • Autentyczność podpisów elektronicznych można sprawdzić w pliku z e-gwarancją, korzystając z funkcjonalności programu Adobe Reader. Wskazówki znajdziesz w zakładce Dokumenty.

  Listę pełnomocników upoważnionych do podpisywania naszych e-gwarancji znajdziesz poniżej.

  Jeśli potrzebujesz, możemy przesłać do banku beneficjenta potwierdzenie udzielenia e-gwarancji w formie komunikatu SWIFT.

 • Tak. Nasi specjaliści przygotowują opinię do każdego niestandardowego wzoru. W razie potrzeby wskażą ryzyko i zaproponują zmiany w dokumencie. Nasze wzory gwarancji znajdziesz w zakładce Dokumenty.

 • Tak. Zlecając nam wystawienie gwarancji w polu „kontrahent”, wskaż firmę powiązaną jako podmiot, za który mamy udzielić gwarancji.

Listy pełnomocników Banku

Aktualna lista pełnomocników Banku upoważnionych do podpisywania e-gwarancji

Nazwisko i Imię Numer seryjny certyfikatu Ważny od Ważny do
Dudek Krzysztof 46 67 E1 62 58 B5 08 76 11 FC C9 CE 97 0D 48 CC 90 F7 2F 0E 2023/05/17 2025/05/17
Gasik Alicja 6e d4 98 37 5a f0 a5 1a cb 63 31 dd 7e b6 06 f6 94 c5 08 82 2023-12-03 2025-12-03
Klaudia Pietras 42 1A B7 22 6E 6C B3 BF 31 EB CD 40 06 D9 5C 55 8D A9 39 EE 2023-11-13 2025-11-13
Papiernik Hanna Maria 78 59 2b 65 25 23 52 bc c3 24 be 8f 16 59 ab f8 5a 0b 62 3b 2023-12-03 2025-12-03
Ziętarska Anna 0D F7 35 85 D1 DF 4B 87 9C 37 EF 4D FA 4E 10 BC 95 EE D3 C5 2022/04/27 2024/04/27
Wysocka Grażyna 98 41 3A AF E1 5C 21 3C F7 2A B2 F7 E2 3C 0E BA 36 F4 8D 9 2023-11-13 2025-11-13

 

Historyczna lista pełnomocników Banku upoważnionych do podpisywania e-gwarancji

Dokumenty