Gwarancje bankowe krajowe i zagraniczne

Zabezpiecz wzajemne zobowiązania

O gwarancji

Twoi kontrahenci chcą zabezpieczenia finansowego, by mieć pewność, że wywiążesz się ze swoich zobowiązań? Zagwarantujemy im wypłatę określonej kwoty, jeśli Twoja firma nie dotrzyma warunków umowy. Naszą gwarancją zastąpisz kaucję zabezpieczającą lub wadium przetargowe, zabezpieczysz zwrot zaliczki, należyte wykonanie umowy, terminową zapłatę za dostawę, usługę czy umowę najmu, a także spłatę kredytu czy pożyczki.

 • Zwiększ swoją wiarygodność i uzyskaj korzystniejsze warunki handlowe (odroczony termin płatności, skonto, zaliczkę)
 • Zyskaj dodatkową płynność – nie angażujesz własnych środków, by przystąpić do przetargu, zabezpieczyć wykonanie umowy, zwłaszcza z tytułu rękojmi
 • Wygodnie obsługuj gwarancje na naszej platformie online

Dostępna także w formie e-gwarancji, którą dostarczymy jeszcze szybciej, także bezpośrednio do beneficjenta.

Pytania i odpowiedzi

 • To gwarancja bankowa w formie elektronicznej (plik PDF). Jest opatrzona kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi dwóch pełnomocników banku. Zgodnie z polskim prawem traktowana jest tak samo jak papierowa gwarancja z podpisami odręcznymi.

 • To odnawialny limit, w ramach którego możesz zlecać gwarancje, poręczenia, akredytywy. Ale nie musisz podpisywać odrębnych umów ani czekać na decyzje.

  • E-gwarancję możesz pobrać z Millenetu dla Przedsiębiorstw albo dostać od nas e-mailem
  • Możemy też ją wysłać na wskazany przez Ciebie adres e-mailowy beneficjenta.
 • Autentyczność podpisów elektronicznych można sprawdzić w pliku z e-gwarancją, korzystając z funkcjonalności programu Adobe Reader. Wskazówki znajdziesz w zakładce Dokumenty.

  Listę pełnomocników upoważnionych do podpisywania naszych e-gwarancji znajdziesz poniżej.

  Jeśli potrzebujesz, możemy przesłać do banku beneficjenta potwierdzenie udzielenia e-gwarancji w formie komunikatu SWIFT.

 • Tak. Nasi specjaliści przygotowują opinię do każdego niestandardowego wzoru. W razie potrzeby wskażą ryzyko i zaproponują zmiany w dokumencie. Nasze wzory gwarancji znajdziesz w zakładce Dokumenty.

 • Tak. Zlecając nam wystawienie gwarancji w polu „kontrahent”, wskaż firmę powiązaną jako podmiot, za który mamy udzielić gwarancji.

Listy pełnomocników Banku

Aktualna lista pełnomocników Banku upoważnionych do podpisywania e-gwarancji

Nazwisko i Imię Numer seryjny certyfikatu Ważny od Ważny do
Dudek Krzysztof 4E B9 EC 68 B6 2B F9 B5 31 C6 C2 A2 3C 1E E9 F3 7F 9E DE 4A 2021/05/17 2023/05/17
Gasik Alicja 4C 35 E2 2A 2A 0C 99 56 4A 41 68 15 7F 3C B7 DF 5B 5E C5 40 2021/12/03 2023/12/03
Gregorczyk Katarzyna Paulina 76 8D 54 D9 74 79 A1 68 EF 2C B9 46 7E 1D D4 57 E7 6C FA E7 2021/12/03 2023/12/03
Papiernik Hanna Maria 19 1E C1 6F 7C 39 5C AF 63 29 4F 4D 3D 8F 4E 9A B5 75 5C DF 2021/12/03 2023/12/03
Ziętarska Anna 0D F7 35 85 D1 DF 4B 87 9C 37 EF 4D FA 4E 10 BC 95 EE D3 C5 2022/04/27 2024/04/27
Cieślik Małgorzata 11 56 07 BB D3 BF 54 7E EB 9B C1 8C 72 0E AB 45 E6 71 06 88 2022/04/27 2024/04/27

 

Historyczna lista pełnomocników Banku upoważnionych do podpisywania e-gwarancji

Dokumenty