Przelew krajowy

Wygodne i efektywne rozliczenia w obrocie krajowym


Przelew zagraniczny

Szybkie i efektywne rozliczenia transakcji zagranicznych


Przelewy masowe

Jedno obciążenie, wiele płatności, poufność danych


Automatyczna Identyfikacja Przychodzących Płatności (AIPP)

Jedno uznanie, wiele płatności, indywidualne rozwiązania


Polecenie zapłaty

Terminowe i niezawodne regulowanie cyklicznych wierzytelności


Przekaz pocztowy

Przekaz pocztowy przez Millenet


Raporty ERP

Indywidualne raportowanie Twojego biznesu


Przelew VAT

Przelew zgodnie z mechanizmem podzielonej płatności