O produkcie

Polecenie zapłaty to rozwiązanie, które umożliwi Ci (jako odbiorcy) złożenie dyspozycji obciążania rachunku płatnika wymaganą kwotą. Rola płatnika sprowadza się w tym wypadku jedynie do udzielenia jednorazowego upoważnienia do obciążania rachunku w swoim banku.

W celu pełnej identyfikacji osoby wpłacającej (płatnika), kwoty oraz daty wpłaty przekażemy Ci raport o zrealizowanych zleceniach oraz ewentualnych odrzuconych transakcjach. Informacje te pozwalają w dalszej kolejności na identyfikowanie konkretnej płatności.

Korzyści:

  • Terminowy spływ należności − Ty decydujesz o momencie, w którym obciążasz swojego płatnika.
  • Monitoring i kontrola wpływów − raport o skutkach rozliczenia (a w przypadku niepowodzenia także informacje o przyczynach) otrzymujesz w dowolnym formacie.

Schemat

schemat

Jak korzystać

Internet

Z dowolnego miejsca, w którym masz dostęp do Internetu, przez 24 godziny na dobę możesz sprawdzać salda i historię operacji na rachunkach, jak również informacje dotyczące innych produktów, tj.: kart płatniczych, kredytów, gwarancji i akredytyw, zleceń stałych czy lokat terminowych.

Doradcy korporacyjni

Szczegółowe informacje o produktach Banku Millennium uzyskasz, kontaktując się z Doradcami Bankowymi sieci Bankowości Przedsiębiorstw.

Kontakt z Doradcą

Przez telefon

Nasi Konsultanci udzielą Ci szczegółowych informacji oraz zrealizują Twoje dyspozycje.

801 31 31 31
numer dostępny z telefonów stacjonarnych oraz komórkowych

Produkty powiązane

Rachunek rozliczeniowy

Efektywnie zarządzaj przepływami finansowymi w przedsiębiorstwie i korzystaj z kompleksowej oferty produktowej Banku.

Pytania i odpowiedzi