O produkcie

Na czym polega przelew VAT?

Przelew VAT to rodzaj przelewu dokonywanego w mechanizmie podzielonej płatności.

Aby wykonać przelew podaj:

  • całość lub część kwoty podatku wynikającą z faktury
  • całość lub część kwoty brutto
  • numer faktury, na podstawie której dokonujesz płatność
  • numer, za pomocą którego dostawca towaru lub usługodawca identyfikowany jest w celach podatkowych (w większości przypadków jest to NIP)

Zasady realizacji przelewu VAT

  • Nie rozdzielasz płatności – wykonujesz jeden przelew za pomocą dedykowanego komunikatu przelewu, w którym wskazujesz numer faktury, numer NIP dostawcy, kwotę brutto oraz kwotę VAT.
  • Przelew VAT, czyli przelew z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności wykonywany jest w PLN.
  • W celu realizacji przelewu Bank w pierwszej kolejności obciąża kwotą podatku od towarów i usług Twój rachunek VAT (jako nabywcy towarów i usług). Tą kwotą - zgodnie z komunikatem przelewu - uznawany jest Twój rachunek rozliczeniowy. Następnie Bank wysyła do odbiorcy jeden przelew z rachunku rozliczeniowego.
  • Jeśli na Twoim rachunku VAT nie ma wystarczających środków na wskazaną kwotę podatku, Bank obciąża wyłącznie Twój rachunek rozliczeniowy brakującą kwotą w celu realizacji przelewu w kwocie odpowiadającej wartości sprzedaży brutto wskazanej w komunikacie przelewu.
  • Po otrzymaniu środków pieniężnych, bank, który prowadzi rachunek rozliczeniowy odbiorcy, obciąża jego rachunek rozliczeniowy kwotą odpowiadającą kwocie podatku od towarów i usług wskazaną przez nadawcę przelewu VAT i uznaje tą kwotą rachunek VAT, który jest prowadzony dla tego rachunku.

Produkty powiązane

Rachunek VAT

Rachunek VAT zapewni Twojej firmie możliwość rozliczeń w mechanizmie podzielonej płatności.