O produkcie

Automatyczna Identyfikacja Przychodzących Płatności (AIPP) umożliwia precyzyjną identyfikację wpłat na podstawie indywidualnego „wirtualnego rachunku", na który odbiorcy wpłacają środki, spłacając swoje zobowiązania. Każdy płatnik, niezależnie od sposobu dokonania wpłaty na taki rachunek, podaje wszystkie dane niezbędne do identyfikacji, co pozwala precyzyjnie rozpoznać zarówno wpłacającego, jak i dokonaną przez niego wpłatę. Na koniec dnia otrzymasz raport z pełną informacją o wszystkich przyjętych w ten sposób płatnościach.

Korzyści:

  • Dzięki automatycznej identyfikacji płatnika i dokonanej przez niego wpłaty zmniejszysz liczbę błędów związanych z uzgadnianiem wpływów i zredukujesz koszty operacyjne.
  • Poprawisz kontrolę wpływów − będziesz miał możliwość natychmiastowego otrzymania informacji o spływie należności, co poprawi Twoją płynność finansową.
  • Usługę AIPP możesz zastosować do wszystkich wpływów na rachunek, także w walutach obcych oraz wpłat gotówkowych zamkniętych.
  • Otrzymasz natychmiastowy dostęp do podglądu wpłat w systemie Millenet − przeksięgowania wpływów odbywają się w trybie online. Dane te w postaci raportu możesz pobrać dowolną liczbę razy w ciągu dnia.
  • Format raportu i częstotliwość jego otrzymywania możesz zdefiniować indywidualnie.

Schemat

schemat

Jak korzystać

Internet

Z dowolnego miejsca, w którym masz dostęp do Internetu, przez 24 godziny na dobę możesz sprawdzać salda i historię operacji na rachunkach, jak również informacje dotyczące innych produktów, tj.: kart płatniczych, kredytów, gwarancji i akredytyw, zleceń stałych czy lokat terminowych.

Doradcy korporacyjni

Szczegółowe informacje o produktach Banku Millennium uzyskasz, kontaktując się z Doradcami Bankowymi sieci Bankowości Przedsiębiorstw.

Kontakt z Doradcą

Przez telefon

Nasi Konsultanci udzielą Ci szczegółowych informacji oraz zrealizują Twoje dyspozycje.

801 31 31 31
numer dostępny z telefonów stacjonarnych oraz komórkowych

Produkty powiązane

Rachunek rozliczeniowy

Efektywnie zarządzaj przepływami finansowymi w przedsiębiorstwie i korzystaj z kompleksowej oferty produktowej Banku.

Raporty ERP

Korzystaj z niestandardowych raportów w systemie bankowości internetowej Millenet.

Pytania i odpowiedzi