Ułatwienia dla przedsiębiorców na czas pandemii i po jej zakończeniu

Sprawdź, jak wspieramy przedsiębiorstwa w tym trudnym czasie

Wsparcie finansowe dla przedsiębiorstw w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0

Wsparcie finansowe dla przedsiębiorstw w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0

Za pośrednictwem bankowości internetowej Millenet możesz złożyć wniosek o subwencję dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). Dowiedz się więcej na temat wniosku i udziału Banku w programie pomocowym.

Dokumenty podpisuj online

Dokumenty podpisuj online

W Banku Millennium możesz w pełni zdalnie przekazywać i podpisywać dokumenty w wersji cyfrowej. Elektroniczny obieg dokumentów poprzez Millenet dla Przedsiębiorstw pozwala na przekazywanie i odbieranie dokumentów cyfrowych oraz na zawieranie umów przy użyciu podpisu elektronicznego certyfikatem kwalifikowanym. Dzięki temu możemy znacząco skrócić czas związany z obiegiem dokumentów podczas podpisywania umowy.

Rozwiązanie to dostępne jest dla wszystkich Klientów instytucjonalnych oraz firm o rocznym obrocie powyżej 5 mln PLN.

W związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce przypominamy:


 • Ogranicz wizyty w oddziałach i bankuj bezpiecznie z domu, korzystając z aplikacji mobilnej lub bankowości internetowej
 • Jeśli możesz, zakupy i płatności realizuj online
 • Za płatności w sklepach płać zbliżeniowo telefonem lub kartą
 • Jeśli potrzebujesz gotówki, skorzystaj z bankomatu. Dla większości rachunków wypłaty z dowolnego bankomatu w Polsce są bezpłatne
 • Uważaj na oszustów rozsyłających fałszywe SMS-y o blokowaniu środków na kontach bankowych i pamiętaj o podstawowych zasadach bezpieczeństwa >

Czas oczekiwania na połączenie z konsultantem na Infolinii oraz odpowiedź na pytania przesłane drogą elektroniczną może być nieco dłuższy niż zwykle. Prosimy o odrobinę wyrozumiałości w tym trudnym dla nas wszystkich okresie. Zapewniamy, że robimy wszystko by jak najszybciej udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania.

Możesz bardzo wiele bez ruszania się z domu

Pamiętaj, że w Millenecie dla Przedsiębiorstw masz możliwość zdalnego i bezpiecznego:

 • dodawania dostępów do Millenetu nowym pracownikom oraz rozszerzania dostępów dla istniejących użytkowników, w tym nadawania uprawnień do autoryzacji transakcji,
 • aktywowania aplikacji mobilnej dającej wygodny, szybki i bezpieczny dostęp do firmowych rachunków bankowych (dowiedz się więcej o bankowości mobilnej dla przedsiębiorstw),
 • wykonania wszystkich typów płatności,
 • obsługi kart płatniczych, w tym zmian limitów lub otwarcia nowych kart,
 • otwarcia rachunków dodatkowych w różnych walutach,
 • zamawiania konwojów obsługujących transport gotówki,
 • przesyłania dokumentów dotyczących udzielonych kredytów i faktoringu,
 • realizowania transakcji faktoringowych,
 • zarządzania akredytywami, gwarancjami bankowymi i regwarancjami na każdym etapie realizacji - od wprowadzenia zlecenia do zamknięcia transakcji,
 • zawierania transakcji na rynku walutowym,
 • uzyskania wsparcia poprzez system pomocy online.


Pamiętaj także, że dzięki usłudze Millenet LINK oferujemy również możliwość bezpośredniej integracji systemu finansowo-księgowego Twojej firmy z bankowością internetową Millenet dla Przedsiębiorstw (dowiedz się więcej o usłudze Millenet LINK).

Program dopłat do odsetek

Dopłaty do odsetek są formą pomocy publicznej, mającej na celu zapewnienie płynności finansowej, w szczególności krótko- i średnioterminowej, utraconej lub zagrożonej utratą w związku ze skutkami rozprzestrzeniania się COVID-19. Wypłacane są z Funduszu Dopłat do Oprocentowania utworzonym w BGK.

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą dotkniętym takimi skutkami, masz możliwość ubiegania się o uzyskanie realnego wsparcia w postaci dopłat do odsetek zgodnie z poniższymi zasadami:

 1. Z programu dopłat do odsetek mogą skorzystać Klienci, którzy do dnia 30.06.2021 podpiszą z Bankiem Millennium umowę kredytu w rachunku bieżącym lub umowę kredytu obrotowego, bądź aneks dostosowujący postanowienia którejkolwiek z takich umów do warunków określonych w ustawie z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19.
 2. Wysokość dopłat do odsetek zależna jest od wielkości klienta – (wg. definicji z Rozporządzenia Komisji UE 651/2014). Dla klientów MSP wynosi 2 p.p., dla pozostałych 1 p.p. Dopłaty do odsetek udzielane są maksymalnie przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. W przypadku przedsiębiorców z sektorów innych niż produkcja podstawowa produktów rolnych oraz rybołówstwo i akwakultura są one przyznawane w ramach wyrażanego w złotych limitu 800 000 EUR z uwzględnieniem innej pomocy udzielonej zgodnie z sekcją 3.1. komunikatu Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 .
 3. Dopłaty do odsetek mogą być otrzymywane przez tych przedsiębiorców, którzy spełniają warunki określone w ustawie z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, w tym łącznie:
  • na dzień 31 grudnia 2019 r. nie spełniali kryteriów przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 Rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.;
  • na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wykonują działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców lub działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych lub zawiesili wykonywanie tej działalności po dniu 1 lutego 2020 r. w związku z konsekwencjami rozprzestrzenia się COVID-19;
  • nie zaciągnęli innego kredytu na podstawie ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19;
  • w związku z COVID-19 utracili płynność finansową, rozumianą jako zdolność do spłaty w terminie wymagalnych zobowiązań lub są zagrożeni utratą płynności finansowej.


Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz nie może być poczytywana za przyrzeczenie udzielenia kredytu, przyznanie kredytu lub zmiany warunków udzielonego kredytu, jak również za żadne inne zobowiązanie Banku do spełnienia świadczenia.

Ujednolicone zasady oferowania
narzędzi pomocowych

Przedłużamy wakacje kredytowe od 18.01.2021 r. do 31.03.2021 r.

Gwarancje BGK

Gwarancje BGK

Dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oferujemy program z wykorzystaniem gwarancji BGK na nowych, korzystniejszych warunkach, wprowadzonych w celu zmniejszenia skutków pandemii COVID-19:

 • zwiększenie zakresu gwarancji do 80% kwoty kredytu, dla nowych gwarancji oraz w przypadku odnowienia lub podwyższenia kwoty kredytu,
 • brak prowizji za udzielenie gwarancji,
 • wydłużenie maksymalnego okresu gwarancji do 39 miesięcy dla kredytu obrotowego.

W czasie pandemii Bank utrzymuje dla Ciebie dostępność wszystkich kanałów obsługi oraz możliwość współpracy w zakresie wszystkich produktów i usług


By ograniczać rozprzestrzenianie się wirusa część naszych pracowników pracuje zdalnie z domu, zapewniając jednak pełną dostępność i gotowość wsparcia Twojej firmy. Do Twojej dyspozycji pozostają Doradcy Bankowi – będący pierwszą linią kontaktu we wszelkich sprawach związanych z bieżącą obsługą bankową, a także Konsultanci, Specjaliści w poszczególnych obszarach produktowych oraz dealerzy walutowi. Pomoc techniczna dla kanałów bankowości elektronicznej dostępna jest bez zmian w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 18:00 pod numerem 801 632 632.

Większość placówek Banku Millennium jest otwarta

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną placówki Banku Millennium mogą funkcjonować inaczej niż zwykle. Przed wizytą sprawdź, czy placówka, do której chcesz się udać, jest otwarta i w jakich godzinach. Szczegóły znajdują się na naszej stronie >

Jeśli nie czujesz się w pełni zdrowy, masz kaszel, ból gardła, gorączkę lub inne objawy chorobowe, zachęcamy do rezygnacji z wizyty w placówce i kontaktu z lekarzem. Pamiętaj, że większość operacji i płatności możesz wykonać bezpiecznie z domu w Millenecie lub aplikacji mobilnej.


W przypadku, kiedy udajesz się do placówki, pamiętaj o kilku zasadach bezpieczeństwa:

 • W najbliższych dniach w placówkach, ze względów szczególnej ochrony przed zachorowaniami, może przebywać mniejsza liczba Klientów. Nasi pracownicy zadbają o to, aby kontrolować sytuację w tym zakresie.
 • Prosimy zachowaj podczas wizyty bezpieczną odległość od innych osób.
 • Gotówkę wypłacaj z bankomatu kartą lub BLIKIEM, a do kasy zapraszamy po odbiór wypłat awizowanych. W trosce o Twoje bezpieczeństwo codziennie czyścimy urządzenia zlokalizowane w placówkach Banku. Używamy do tego zarówno specjalistycznych środków do czyszczenia sprzętu elektronicznego, jak również środków dezynfekujących klawiaturę.

Dodatkowo zapewniamy, że Twoje pieniądze są bezpieczne. Więcej informacji na ten temat możesz znaleźć na stronie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Przypominamy, że dla większości rachunków wypłaty z dowolnego bankomatu w Polsce są bezpłatne.