Czym jest Millenet Link?

Millenet Link umożliwia szybki przepływ informacji pomiędzy systemami finansowo-księgowymi Twojej firmy a systemem bankowości internetowej Millenet dla Przedsiębiorstw. Millenet Link to również automatyczna wymiana danych z systemem faktoringowym. Dzięki Millenet Link:

 • pobierasz bieżące dane finansowe z Millenetu dla Przedsiębiorstw
 • realizujesz zlecenia płatnicze podpisane certyfikatem kwalifikowanym
 • wysyłasz zlecenia płatnicze do Millenetu dla Przedsiębiorstw
 • nie musisz ręcznie importować ani eksportować danych
 • obsługujesz umowę faktoringową bezpośrednio z poziomu systemu finansowo-księgowego Twojej firmy

Wymiana danych poprzez usługę Millenet Link odbywa się na zasadzie wzajemnego przesyłania komunikatów w formacie XML z wykorzystaniem technologii web-services.

Dlaczego warto?

Dzięki Millenet Link możesz bezpośrednio z systemu finansowo-księgowego Twojej firmy:

 • uzyskać informacje o saldzie dostępnym i księgowym
 • sprawdzić historię rachunku w określonym okresie
 • zrealizować płatności krajowe, zagraniczne, natychmiastowe podpisując je certyfikatem kwalifikowanym
 • zlecić płatności: krajowe, zagraniczne, natychmiastowe etc.
 • otrzymywać wyciągi MT940 i PDF za określony okres
 • odebrać statusy zleconych płatności
 • odebrać specjalnie zamówione raporty
 • przesyłać zaakceptowane zestawienia wierzytelności do wykupu w ramach faktoringu
 • odebrać informacje o aktualnych rozliczeniach z kontrahentami zgłoszonymi do faktoringu

Co zyskujesz?

 • masz dostęp do aktualnych danych o transakcjach na kontach bankowych bezpośrednio w systemie finansowo-księgowym firmy
 • masz dostęp do aktualnych rozliczeń transakcji faktoringowych bezpośrednio w systemie finansowo-księgowym firmy
 • możesz generować przelewy do autoryzacji bezpośrednio w systemie finansowo-księgowym firmy
 • możesz akceptować faktury do wykupu bezpośrednio w systemie finansowo-księgowym firmy bez dodatkowych autoryzacji poza systemem
 • wysoki poziom bezpieczeństwa dzięki kanałowi HTTPS i dwustronnemu uwierzytelnianiu SSL
 • eliminujesz ryzyko błędów i pomyłek w procesie wymiany danych
 • oszczędzasz czas i pieniądze - procesy wymiany danych są automatyczne

Usługa "Millenet Link" zgodna jest z normą ISO 20022 oraz Rekomendacją Związku Banków Polskich w sprawie przyjęcia standardu wymiany danych finansowych pomiędzy Klientem a Bankiem oraz Bankiem a Klientem na rynku polskim

Integracja

Sprawdź, który system finansowo-księgowy/ERP jest zintegrowany z Millenetem

Bank Millennium nawiązuje relacje z wybranymi producentami oprogramowania finansowo-księgowego/ERP (Partnerzy Banku) w celu integracji systemu bankowości internetowej Millenet z oferowanym przez nich oprogramowaniem.


 
Systemy zintegrowane z Millenet Link

Millenet Link krok po kroku

Aby skorzystać z Millenet Link i przesyłać dane jeszcze efektywniej:

1
2
3

Złóż wniosek o uruchomienie usługi u Doradcy. Wniosek dostępny jest tutaj.

Zakup certyfikat komunikacyjny wystawiony przez jedną z firm rekomendowanych przez Narodowy Bank Polski. Listę firm znajdziesz tutaj.

Aktywuj usługę u Doradcy.

1

Złóż wniosek o uruchomienie usługi u Doradcy. Wniosek dostępny jest tutaj.

2

Zakup certyfikat komunikacyjny wystawiony przez jedną z firm rekomendowanych przez Narodowy Bank Polski. Listę firm znajdziesz tutaj.

3

Aktywuj usługę u Doradcy.

Dokumenty