Pożyczka Gotówkowa

O pożyczce

Zostań naszym Klientem i weź pożyczkę gotówkową bez prowizji!

Pożyczka gotówkowa już na Ciebie czeka!

Skorzystaj z wyjątkowej „Promocji na powitanie”, dołącz do grona zadowolonych Klientów Banku Millennium i weź pożyczkę gotówkową bez prowizji!

Szczegóły promocji znajdziesz w Regulaminie „Promocji na powitanie”.

Promocja trwa do 30 czerwca 2016 roku.

link otwiera się w nowym oknieWeź pożyczkę

"Promocja na powitanie" trwa od 29.03.2016 r. do 30.06.2016 r. i polega na udzieleniu przez Bank Millennium S.A. ("Bank") pożyczki gotówkowej bez prowizji ("Promocja"). Promocja obejmuje klientów, którzy w dniu skorzystania z Promocji będą klientami Banku Millennium S.A. nie dłużej niż 30 dni od zawarcia pierwszej umowy o dowolny produkt Banku. Szczegółowe informacje na temat promocji ”Promocja na Powitanie” znajduje się w regulaminie dostępnym w oddziale Banku i na stronie www.bankmillennium.pl.

Promocją nie są objęte pożyczki przeznaczone na spłatę pożyczek lub kredytów w Banku lub innych instytucjach finansowych. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest zawarcie umowy ubezpieczenia Bezpieczna Pożyczka i wskazania Banku jako uprawnionego do świadczeń z tytułu zgonu oraz do pozostałych świadczeń z tytułu tej umowy. Z Promocji można skorzystać tylko raz w trakcie jej trwania. Promocja łączy się z ofertą „Gwarancja Najniższego Oprocentowania”.

Zrealizuj swoje marzenia i potrzeby z nami

Dlaczego? Bo z naszej pożyczki gotówkowej możesz skorzystać szybko i wygodnie, bez zbędnych formalności. Jeśli dodatkowo przelewasz wynagrodzenie lub dochód na konto w Banku Millennium – obniżymy oprocentowanie pożyczki o 1 punkt procentowy.

 • Możesz pożyczyć od 1 000 zł nawet do 150 000 zł
 • Wstępną decyzję otrzymasz online
 • Korzystasz z Gwarancji Najniższego Oprocentowania

Bank każdorazowo ocenia zdolność i wiarygodność kredytową Wnioskodawcy przed udzieleniem Pożyczki; w uzasadnionych przypadkach może odmówić jej udzielenia. Szczegółowe informacje na temat pożyczki są zawarte w Regulaminie kredytów i pożyczek udzielanych Klientom indywidualnym przez Bank Millennium S.A. oraz Cenniku Pożyczki Gotówkowej i Regulaminie oferty Gwarancja Najniższego Oprocentowania dostępnych w oddziale Banku i na stronie www.bankmillennium.pl. Szczegółowe zasady udzielania ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia Bezpieczna Pożyczka przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. i Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A., zawarte są w Warunkach Ubezpieczenia Bezpieczna Pożyczka oraz Karcie Produktu.”

Przykład reprezentatywny dla pożyczki gotówkowej: całkowita kwota pożyczki: 12 398,90 zł, okres kredytowania 72 miesiące, oprocentowanie stałe: 8,08% w skali roku (oprocentowanie liczone od całkowitej kwoty kredytu powiększonej o koszty kredytu, o ile są kredytowane), prowizja (kredytowana): 7,16% (887,76 zł), ubezpieczenie (kredytowane): 2 869,92 zł, rata pożyczki (równa): 283,91 zł, I. rata płatna po 30 dniach od dnia uruchomienia pożyczki, kwota odsetek: 4 284,85 zł, całkowita kwota do zapłaty: 20 441,42 zł, RRSO (rzeczywista roczna stopa oprocentowania): 19,75%.

Kalkulator

Sprawdź wysokość raty Twojej pożyczki!

Kalkulator pożyczkowy
Jaką kwotę chcesz pożyczyć?
 
Jaka liczba rat miesięcznych?
 
 • Twoja rata
   
 •  

Weź pożyczkę

Powyższa informacja zawiera dane orientacyjne, przykładowe i ma charakter niewiążący. Służy wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowi oferty, rekomendacji ani też kierowanego do kogokolwiek (lub jakiejkolwiek grupy osób) zaproszenia do zawarcia umowy kredytu na zaprezentowanych warunkach. Informacja ta, w szczególności, nie stanowi oferty w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny i nie jest również usługą doradztwa inwestycyjnego, finansowego, podatkowego, prawnego ani jakiegokolwiek innego. Informacja nie uwzględnia oceny zdolności kredytowej i nie wypełnia obowiązków informacyjnych wynikających z Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Kalkulator bazuje na Cenniku z dn. 10.05.2016 r.

Jak skorzystać

Nie czekaj, działaj

Pożyczkę gotówkową możesz wziąć na kilka sposobów, wybierz ten, który będzie dla Ciebie najwygodniejszy.

 • Nie jestem jeszcze Klientem Banku Millennium:
  1. Wypełnij wniosek online

   Wypełnij wniosek

  2. Wstępną decyzję otrzymasz natychmiast

   Wybierz sposób podpisania umowy

   • Internet

    Załącz dokumenty, zatwierdź wniosek i wykonaj przelew potwierdzający

    albo

   • Oddział

    Wybierz oddział, przynieś dokumenty i podpisz umowę

 • Jeśli jesteś już naszym Klientem, zaloguj się i wypełnij wniosek w Millenecie.

Z oferty pożyczki gotówkowej możesz skorzystać również w każdym oddziale Banku Millennium oraz telefonicznie, dzwoniąc do TeleMillennium: 801 331 331.

Ubezpieczenie

Bezpieczna Pożyczka

Zachęcamy do skorzystania z atrakcyjnego ubezpieczenia Bezpieczna Pożyczka, które otwiera nad Tobą i Twoją rodziną parasol ochronny, zabezpieczający przed skutkami nieprzewidzianych zdarzeń losowych, takich jak:

Ubezpieczenie oferuje ochronę w przypadku:

 • utraty stałego źródła dochodów lub hospitalizacji w wyniku wypadku,
 • czasowej niezdolności do pracy albo śmierci w wyniku wypadku,
 • całkowitej niezdolności do pracy albo inwalidztwa w wyniku wypadku,
 • poważnego zachorowania,
 • śmierci.
 • Rozwiń tę sekcję by dowiedzieć się więcej o warunkach ubezpieczenia.

  Co ważne, nie musisz wybierać ryzyk, czy też zdarzeń, od skutków których miałbyś być chroniony. Zakres pakietu ubezpieczeń zawsze obejmuje 5 ryzyk i zmienia się automatycznie w zależności od Twojej sytuacji zawodowej oraz aktualnych w danym czasie uprawnień do emerytury/renty.

  W razie zajścia któregoś z powyższych zdarzeń, Ubezpieczyciele wypłacą:

  • do 12 rat w przypadku utraty stałego źródła dochodu albo do 6 rat w przypadku hospitalizacji w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
  • nawet 36 rat w przypadku czasowej niezdolności do pracy albo 25% kwoty pożyczki gotówkowej pozostającej do spłaty w przypadku śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
  • całą kwotę pożyczki gotówkowej pozostającą do spłaty w przypadku całkowitej niezdolności do pracy albo 25% kwoty pożyczki pozostającej do spłaty w przypadku inwalidztwa w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
  • całą kwotę pożyczki gotówkowej pozostającą do spłaty w przypadku poważnego zachorowania lub śmierci.

  Zawarcie umowy ubezpieczenia jest proste i wygodne – odbywa się w trakcie zawierania umowy pożyczki gotówkowej, a ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się następnego dnia po uruchomieniu pożyczki. Składka ubezpieczeniowa wynosi jedynie 0,3% przyznanej kwoty pożyczki miesięcznie i dla Twojej wygody doliczana jest do kwoty kredytu.

  Dowiedz się więcej o ubezpieczeniu


Przydatne informacje

Sprawdź czego potrzebujesz by wziąć pożyczkę

Chcesz skorzystać z naszej pożyczki gotówkowej? Wybierz dokument zgodnie z Twoim źródłem dochodu.

 • Umowa o pracę / Umowa zlecenie / Umowa o dzieło

  By skorzystać z pożyczki gotówkowej, dołącz jeden z dokumentów:


 • Działalność gospodarcza

  By skorzystać z pożyczki gotówkowej, dołącz jeden z dokumentów:

  • roczne zeznanie podatkowe i zaświadczenie z Urzędu Skarbowego/ZUS/KRUS
  • książka przychodów i rozchodów

 • Emerytura

  By skorzystać z pożyczki gotówkowej, dołącz jeden z dokumentów:

  • wyciąg z rachunku bankowego potwierdzający wpływ emerytury za ostatni miesiąc
  • ostatni odcinek emerytury
  • ostatnia decyzja o waloryzacji emerytury
  • decyzja o przyznaniu emerytury

 • Renta

  By skorzystać z pożyczki gotówkowej, dołącz jeden z dokumentów:

  • wyciąg z rachunku bankowego
  • wyciąg z rachunku bankowego potwierdzający wpływ renty za ostatni miesiąc
  • ostatni odcinek renty
  • ostatnia decyzja o waloryzacji renty
  • decyzja o przyznaniu renty

 • Świadczenie przedemerytalne

  By skorzystać z pożyczki gotówkowej, dołącz jeden z dokumentów:

  • wyciąg z rachunku bankowego potwierdzający wpływ świadczenia za ostatni miesiąc
  • ostatni odcinek świadczenia
  • ostatnia decyzja Urzędu Pracy/ZUS o waloryzacji świadczenia
  • decyzja Urzędu Pracy/ZUS o przyznaniu świadczenia

 • Kontrakt marynarski

  By skorzystać z pożyczki gotówkowej, dołącz jeden z dokumentów:

  • kontrakty zawarte z armatorami za okres 12 miesięcy z potwierdzeniem wpłat wynagrodzenia
  • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego

Zobacz pozostałe źródła dochodu

Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z nami

Wypełnij formularz.
Oddzwonimy!

Wypełnij formularz

Jeśli wolisz...
Zadzwoń do nas!

800 831 831

numer dostępny z telefonów komórkowych i stacjonarnych