Pożyczka pod ochroną

Zapewnij bezpieczeństwo finansowe Tobie i Twojej rodzinie

O ubezpieczeniu

Atrakcyjne ubezpieczenie Pożyczka pod ochroną zapewni wsparcie dla Ciebie i Twoich bliskich w wielu trudnych sytuacjach losowych.

Jeżeli w dniu zawierania umowy ubezpieczenia nie ukończyłeś 65. roku życia, ubezpieczenie jest dla Ciebie dostępne w Wariancie 1 i zapewni wsparcie w sytuacjach takich jak:

 • poważne zachorowanie,
 • śmierć,
 • hospitalizacja na skutek choroby lub wypadku,
 • utrata stałego źródła dochodów albo śmierć w wyniku wypadku,
 • czasowa niezdolność do pracy albo Inwalidztwo lub poniesienie kosztów rehabilitacji lub sprzętu rehabilitacyjnego.

Ubezpieczyciel umożliwi również otrzymanie drugiej opinii medycznej w zagranicznej placówce medycznej.

Pakiet ubezpieczeń zapewni ochronę we wszystkich z powyższych zdarzeń i będzie zmieniał się automatycznie w zależności od Twojej sytuacji zawodowej oraz aktualnych uprawnień do emerytury/renty.

Jeżeli w terminie zawierania umowy ubezpieczenia ukończyłeś 65. rok życia, ubezpieczenie jest dla Ciebie dostępne w Wariancie 2 i zapewni wsparcie w sytuacjach takich jak:

 • śmierć
 • śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku
 • usługi assistance medycznego.

Podsumowanie zakresu ochrony w zależności od wariantu

WARIANT I
WARIANT II
Zgon
Zgon
Poważne zachorowanie
-
Hospitalizacja w wyniku NW lub choroby
Zgon NW
Utrata stałych źródeł dochodów* ALBO Zgon w wyniku NW
-
Czasowa niezdolność do pracy* ALBO inwalidztwo lub poniesienie kosztów rehabilitacji lub poniesienie kosztów sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego
Usługi Assistance Medycznego

Możliwość otrzymania drugiej opinii medycznej

* Zakres ochrony zmienia się w zależności od statusu zatrudnienia lub nabycia uprawnień do świadczenia emerytalnego lub rentowego

Warunki

Sprawdź jak proste i wygodne jest zawarcie umowy ubezpieczenia!

Z ubezpieczenia możesz skorzystać:

 • w trakcie zawierania umowy pożyczki w placówce Banku lub przez Millenet,
 • w trakcie trwania umowy pożyczki - jeśli posiadasz nieubezpieczoną pożyczkę gotówkową w Banku Millennium, możesz zawrzeć umowę ubezpieczenia poprzez złożenie podpisanego Wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia w placówce Banku.

Składka ubezpieczeniowa wynosi:

 • 0,31% przyznanej kwoty pożyczki wraz z prowizją (jeżeli jest kredytowana) miesięcznie

Dla Twojej wygody składka jest doliczana do kwoty kredytu.

Ubezpieczenie oferowane jest we współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeń Europa S.A. i Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.

Czy wiesz, że dzięki ubezpieczeniu możesz obniżyć oprocentowanie pożyczki gotówkowej?

Obecnie obowiązuje Cennik Pożyczki Gotówkowej, zgodnie z którym zawarcie umowy ubezpieczenia Pożyczka pod ochroną w Wariancie 1 i wskazanie Banku jako uprawnionego do wszystkich świadczeń z tytułu umowy ubezpieczenia obniży oprocentowanie Twojej pożyczki. Jeśli zawrzesz umowę ubezpieczenia w Wariancie 1 w momencie zawierania umowy pożyczki, dodatkowo zmniejszy się prowizja Banku za udzielenie pożyczki. Pożyczka Gotówkowa - szczegóły aktualnej oferty znajdziesz tutaj

Szczegółowe zasady udzielania ochrony ubezpieczeniowej przez Ubezpieczycieli - Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. i Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A., w tym informacje o wyłączeniach odpowiedzialności, zawarte są w Warunkach ubezpieczenia Pożyczka pod ochroną. Podsumowanie istotnych cech produktu zawarte jest w Karcie Produktu - ubezpieczenie Pożyczka pod ochroną.

Umowa ubezpieczenia zawierana jest przez Klienta z Ubezpieczycielami za pośrednictwem Banku Millennium SA (dalej: „Bank”), oraz Europa Millennium Financial Services (dalej EMFS) działających w roli agentów ubezpieczeniowych dla kilku zakładów ubezpieczeń. Bank jest wpisany do rejestru agentów ubezpieczeniowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego, pod numerem 11162860/A, a EMFS jest wpisany do rejestru agentów ubezpieczeniowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego, pod numerem RA 11256036/A (https://rpu.knf.gov.pl/). Szczegółowe informacje na temat działalności Banku i EMFS jako agenta ubezpieczeniowego wymagane przez ustawę o dystrybucji ubezpieczeń, w tym informacje o charakterze wynagrodzenia, zasady składania reklamacji, wniesienia skargi oraz pozasądowego rozwiązywania sporów znajdują się w Karcie Produktu dotyczącej tego ubezpieczenia, zawierającej również informacje o agencie ubezpieczeniowym. Bank i EMFS jako Agenci posiadają wystawione przez Ubezpieczycieli Pełnomocnictwa do wykonywania czynności agencyjnych w imieniu i na rzecz Ubezpieczycieli.

Dodatkowe produkty

Jak kupić ubezpieczenie

Przez internet

Jeśli nie jesteś naszym Klientem, załóż konto Millennium 360°.

Jeśli jesteś naszym Klientem, wypełnij formularz.

Zadzwoń do nas

debug: false 801 331 331

Wybierz najbliższy oddział

debug: true Znajdź oddział