Połącz swoje kredyty

Przenieś swoje zobowiązania do nas i płać jedną korzystną stałą ratę (RRSO 20,28%)

O pożyczce

0% prowizji

Jeśli kwota Twoich konsolidowanych zobowiązań zewnętrznych będzie większa niż 5000 zł, nie zapłacisz żadnej prowizji, a RRSO wyniesie jedynie 20,28% dla pożyczki z ubezpieczeniem.

Oszczędność czasu

Połączysz swoje zobowiązania (np. zadłużenie na karcie kredytowej czy limicie w koncie, pożyczki gotówkowe, kredyty samochodowe lub ratalne) i możesz płacić jedną wygodną stałą ratę.

Informacja o kosztach kredytu


Bezpieczna Pożyczka

Ubezpieczenie Bezpieczna Pożyczka zapewni kompleksowe wsparcie dla Ciebie i Twoich bliskich w wielu trudnych sytuacjach losowych. Możesz z niego skorzystać łatwo i wygodnie – w trakcie zawierania umowy pożyczki w oddziale lub w Millenecie. Składka wynosi jedynie 0,31% przyznanej kwoty pożyczki miesięcznie i doliczana jest do kwoty kredytu. Dzięki ubezpieczeniu możesz otrzymać wsparcie w przypadku:

 • utraty stałego źródła dochodów lub hospitalizacji w wyniku wypadku
 • czasowej niezdolności do pracy albo śmierci w wyniku wypadku
 • całkowitej niezdolności do pracy albo inwalidztwa w wyniku wypadku
 • poważnego zachorowania albo śmierci

Jak skorzystać

Przez internet

Jeśli jeszcze nie jesteś naszym Klientem, skontaktuj się z nami.

Jeśli jesteś naszym Klientem, złóż wniosek w Millenecie lub aplikacji mobilnej.

Zadzwoń do nas

801 331 331

Wybierz najbliższą placówkę

Znajdź placówkę

Wymagane dokumenty

Chcesz skorzystać z Pożyczki Konsolidacyjnej? Wybierz dokument zgodnie ze swoim źródłem dochodu.

 • Umowa o pracę / Umowa zlecenie / Umowa o dzieło
 • Działalność gospodarcza
 • Emerytura
 • Renta
 • Świadczenie przedemerytalne

Dołącz jeden z dokumentów:

 • roczne zeznanie podatkowe i zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub zaświadczenie z ZUS/KRUS
 • książka przychodów i rozchodów
 • wyciąg z rachunku bankowego potwierdzający wpływ emerytury za ostatni miesiąc
 • ostatni odcinek emerytury
 • ostatnia decyzja o waloryzacji emerytury
 • decyzja o przyznaniu emerytury
 • wyciąg z rachunku bankowego potwierdzający wpływ renty za ostatni miesiąc
 • ostatni odcinek renty
 • ostatnia decyzja o waloryzacji renty
 • decyzja o przyznaniu renty
 • wyciąg z rachunku bankowego potwierdzający wpływ świadczenia za ostatni miesiąc
 • ostatni odcinek świadczenia
 • ostatnia decyzja Urzędu Pracy/ZUS o waloryzacji świadczenia
 • decyzja Urzędu Pracy/ZUS o przyznaniu świadczenia