Połącz swoje kredyty

Przenieś swoje zobowiązania do nas i płać jedną korzystną stałą ratę (RRSO 20,94%)

O pożyczce

0% prowizji

Nie pobieramy prowizji od kwoty konsolidowanych przez Ciebie zobowiązań zewnętrznych. Nie pobierzemy także prowizji od kwoty dodatkowych środków na dowolny cel, jeśli kwota konsolidowanych zobowiązań zewnętrznych będzie równa 5000 zł lub wyższa. RRSO wynosi jedynie 20,94% dla pożyczki konsolidacyjnej z ubezpieczeniem. Pobieramy prowizję od kwoty konsolidowanych zobowiązań wewnętrznych. Wysokość tej prowizji jest uzależniona od indywidualnych warunków kredytowania, zgodnie z Cennikiem Pożyczki Gotówkowej - Oprocentowanie, opłaty i prowizje.

Oszczędność czasu

Połączysz swoje zobowiązania (np. zadłużenie na karcie kredytowej czy limicie w koncie, pożyczki gotówkowe, kredyty samochodowe lub ratalne) i możesz płacić jedną wygodną stałą ratę.

Informacja o kosztach kredytu


Pożyczka pod ochroną

Ubezpieczenie Pożyczka pod ochroną zapewni kompleksowe wsparcie dla Ciebie i Twoich bliskich w wielu trudnych sytuacjach losowych. Możesz z niego skorzystać łatwo i wygodnie – w trakcie zawierania umowy pożyczki w oddziale lub w Millenecie. Składka wynosi jedynie 0,31% przyznanej kwoty pożyczki miesięcznie i doliczana jest do kwoty kredytu. Dzięki ubezpieczeniu możesz otrzymać wsparcie w przypadku:

 • poważnego zachorowania
 • śmierci
 • hospitalizacji na skutek choroby lub wypadku
 • utraty stałego źródła dochodów albo śmierci w wyniku wypadku
 • czasowej niezdolności do pracy albo Inwalidztwa lub poniesienia kosztów rehabilitacji lub sprzętu rehabilitacyjnego

Ubezpieczyciel umożliwi również otrzymanie drugiej opinii medycznej w zagranicznej placówce medycznej.

Jak skorzystać

Przez internet

Jeśli jeszcze nie jesteś naszym Klientem, skontaktuj się z nami.

Jeśli jesteś naszym Klientem, złóż wniosek w Millenecie lub aplikacji mobilnej.

Zadzwoń do nas

debug: false 801 331 331

Wybierz najbliższą placówkę

debug: true Znajdź placówkę

Wymagane dokumenty

Chcesz skorzystać z Pożyczki Konsolidacyjnej? Wybierz dokument zgodnie ze swoim źródłem dochodu.

 • Umowa o pracę / Umowa zlecenie / Umowa o dzieło
 • Działalność gospodarcza
 • Emerytura
 • Renta
 • Świadczenie przedemerytalne

Dołącz jeden z dokumentów:

 • roczne zeznanie podatkowe i zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub zaświadczenie z ZUS/KRUS
 • książka przychodów i rozchodów
 • wyciąg z rachunku bankowego potwierdzający wpływ emerytury za ostatni miesiąc
 • ostatni odcinek emerytury
 • ostatnia decyzja o waloryzacji emerytury
 • decyzja o przyznaniu emerytury
 • wyciąg z rachunku bankowego potwierdzający wpływ renty za ostatni miesiąc
 • ostatni odcinek renty
 • ostatnia decyzja o waloryzacji renty
 • decyzja o przyznaniu renty
 • wyciąg z rachunku bankowego potwierdzający wpływ świadczenia za ostatni miesiąc
 • ostatni odcinek świadczenia
 • ostatnia decyzja Urzędu Pracy/ZUS o waloryzacji świadczenia
 • decyzja Urzędu Pracy/ZUS o przyznaniu świadczenia