W związku z restrukturyzacją sieci placówek, Bank Millennium S.A. dysponuje nieruchomościami przeznaczonymi do sprzedaży, dzierżawy lub wynajmu.

Zapraszamy do zapoznania się z poniżej zamieszczonymi informacjami o poszczególnych nieruchomościach, a w przypadku zainteresowania prosimy o kontakt, zgodnie z podanymi w nich wskazaniami.

Sosnowiec, ul. Wojska Polskiego 73

Budynek biurowo-usługowy

Powierzchnia budynku: 499 m2

Powierzchnia działki: 3 299 m2

Zabudowania: własność hipoteczna

Grunt: prawo wieczystego użytkowania

Numer księgi wieczystej: KW nr KA1S/00036302/7

Numery działek: 1911, 1915, 1901, 1903, 1909, 1898

Informacje uzupełniające

Budynek wybudowany w 1998 roku w technologii tradycyjnej, murowany, o konstrukcji szkieletowej, żelbetowej. Obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, z poddaszem nieużytkowym, z dachem wielospadowym o konstrukcji drewnianej, kryty blachą profilowaną.

Elewacja wykończona tynkiem szlachetnym na płytach styropianowych, ocieplających cały budynek. Stolarka okienna i drzwiowa z profili aluminiowych, okna i drzwi wejściowe antywłamaniowe.

W 2005 roku budynek przebudowany w celu dostosowania go do prowadzenia działalności w zakresie usług medycznych.

W chwili obecnej budynek w części zajmowany jest przez niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej – na podstawie zawartej umowy najmu.

Stan techniczny nieruchomości – dobry

Działka

Nieruchomość składa się z działek o nr: 1911, 1915, 1901, 1903, 1909 i 1898 o łącznej powierzchni 3.299 m2, stanowiących własność Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym SKOK do 29.09.2089 roku. Działki gruntu położone są w obrębie ewidencyjnym 0012 Sosnowiec, jednostka ewidencyjna 247501_1 M Sosnowiec.

Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta KW nr KA1S/00036302/7 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Sosnowcu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

Media

Obiekt posiada instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną (podłączoną do sieci miejskiej), teletechniczną, ciepłowniczą (sieć osiedlowa), wentylacji mechanicznej, p.poż i alarmową.

Informacje dodatkowe, kontakt

Bank Millennium S.A.
ul. Stanisława Żaryna 2A
02-593 Warszawa
Departament Administracji i Infrastruktury
Zespół Nieruchomości
e-mail: nieruchomosci@bankmillennium.pl

Jednocześnie informujemy, że sprzedaż, dzierżawa lub wynajem nieruchomości nastąpi po zakończonym procesie negocjacji, które Bank przeprowadzi po przeanalizowaniu otrzymanych ofert.

 1. Oferty z podaniem ceny i formy pozyskania nieruchomości prosimy składać w zamkniętych kopertach. Oferta powinna zawierać:
  • adres nieruchomości, której dotyczy oferta
  • proponowaną formę pozyskania nieruchomości (najem, dzierżawa, zakup)
  • proponowaną cenę zakupu lub proponowaną kwotę czynszu najmu / dzierżawy
  • proponowany okres najmu / dzierżawy
  • sposób finansowania
  • proponowany termin zakupu lub w przypadku najmu / dzierżawy termin przejęcia nieruchomości
  • termin ważności oferty
  • informacje dotyczące osobowości prawnej oferenta: w przypadku osób prawnych - wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego; w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - wypis z ewidencji.

  Oferta powinna być zaadresowana w sposób następujący:

  Bank Millennium S.A.
  Millennium Park
  Zespół Nieruchomości DAI
  ul. Stanisława Żaryna 2A
  02-593 Warszawa
  OFERTA (dotyczy nieruchomości .....) - prosimy podać adres nieruchomości.

 2. Do wybranych oferentów zostanie przesłane pisemne zaproszenie do drugiego etapu negocjacji. Warunkiem uczestnictwa w tym etapie konkursu będzie wpłacenie wadium w terminie i wysokości podanej w wyżej wymienionym zaproszeniu.
 3. Bank zastrzega sobie możliwość zmiany warunków sprzedaży w każdym czasie, w tym prawo do wydłużenia/skrócenia każdego z etapów sprzedaży lub/i wycofania danej nieruchomości ze sprzedaży, bez obowiązku podania przyczyn
 4. Ogłoszenia nie stanowią oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.