Nieruchomości Millennium

W związku z restrukturyzacją sieci placówek, Bank Millennium S.A. dysponuje nieruchomościami przeznaczonymi do sprzedaży, dzierżawy lub wynajmu.

Zapraszamy do zapoznania się z poniżej zamieszczonymi informacjami o poszczególnych nieruchomościach, a w przypadku zainteresowania prosimy o kontakt, zgodnie z podanymi w nich wskazaniami.

Elbląg, ul. Królewiecka 11

Budynek biurowo-usługowy

Powierzchnia użytkowa budynku: 2845,07 m2

Stan ewidencyjny i prawny nieruchomości - uregulowany

Właściciel: Bank Millennium S.A.

Własność zabudowań: hipoteczna

Własność gruntu: użytkowanie wieczyste/własność

Numer księgi wieczystej: KW EL1E/00032028/8, EL1E/00044565/1, EL1E/00036840/4

Numer działki: 30, 31/10, 32/17 o łącznej pow. 2 222 m2

Informacje uzupełniające

Budynek III kondygnacyjny o powierzchni użytkowej 2845,07 m2 wybudowany w 1988 r., elewacja z cegły, dach płaski kryty papą. Obiekt przeszedł generalną modernizację w 1994 r.

Obiekt składa się z piwnic użytkowych, powierzchni usługowych na parterze oraz powierzchni biurowych na pozostałych kondygnacjach.

Obiekt posiada wyznaczone miejsca parkingowe przed budynkiem, dodatkowo zaplecze parkingowe zapewniają miejsca zlokalizowane ok. 50 m od obiektu (na własnych działkach). Budynek posiada wentylację grawitacyjną, część pomieszczeń posiada klimatyzację. W budynku jest dwustronne zasilanie energetyczne (podstawowe i rezerwowe), monitorowany system sygnalizacji włamania i napadu, monitorowany system ochrony p.-pożarowej i telewizja przemysłowa. Stan budynku bardzo dobry.

Działka

Działka nr. 30 o powierzchni 1129 m2, na której posadowiony jest obiekt i dla której Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Elblągu prowadzi KW nr. EL1E/00032028/8, jest własnością Miasta Elbląga i znajduje się w użytkowaniu wieczystym Banku Millennium S.A. do dnia 23.09.2090 r.

Działka nr. 31/10 o powierzchni 181 m2, niezabudowana, zlokalizowana przy ul. Osińskiego 6, dla której Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Elblągu prowadzi KW nr.EL1E/00044565/1 jest własnością Banku Millennium S.A.

Działka nr. 32/17 o powierzchni 912 m2, niezabudowana, zlokalizowana przy ul. Osińskiego 5, dla której Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Elblągu prowadzi KW nr. EL1E/00036840/4 jest własnością Banku Millennium S.A.

Media

Budynek zaopatrzony w instalacje: energetyczną, c.o. (sieć miejska), wodno-kanalizacyjną (sieć miejska) oraz łączność telefoniczną.

Informacje dodatkowe, kontakt

Bank Millennium S.A.
ul. Stanisława Żaryna 2A
02-593 Warszawa
Departament Administracji i Infrastruktury
Zespół Nieruchomości
Wioleta Chojnacka, tel. 693-938-946
E-mail: nieruchomosci@bankmillennium.pl
wioleta.chojnacka@bankmillennium.pl

 

Jednocześnie informujemy, że sprzedaż, dzierżawa lub wynajem nieruchomości nastąpi po zakończonym procesie negocjacji, które Bank przeprowadzi po przeanalizowaniu otrzymanych ofert.

 1. Oferty z podaniem ceny i formy pozyskania nieruchomości prosimy składać w zamkniętych kopertach. Oferta powinna zawierać:
  • adres nieruchomości, której dotyczy oferta
  • proponowaną formę pozyskania nieruchomości (najem, dzierżawa, zakup)
  • proponowaną cenę zakupu lub proponowaną kwotę czynszu najmu / dzierżawy
  • proponowany okres najmu / dzierżawy
  • sposób finansowania
  • proponowany termin zakupu lub w przypadku najmu / dzierżawy termin przejęcia nieruchomości
  • termin ważności oferty
  • informacje dotyczące osobowości prawnej oferenta: w przypadku osób prawnych - wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego; w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - wypis z ewidencji.

  Oferta powinna być zaadresowana w sposób następujący:

  Bank Millennium S.A.
  Millennium Park
  Zespół Nieruchomości DAI
  ul. Stanisława Żaryna 2A
  02-593 Warszawa
  OFERTA (dotyczy nieruchomości .....) - prosimy podać adres nieruchomości.

 2. Do wybranych oferentów zostanie przesłane pisemne zaproszenie do drugiego etapu negocjacji. Warunkiem uczestnictwa w tym etapie konkursu będzie wpłacenie wadium w terminie i wysokości podanej w wyżej wymienionym zaproszeniu.
 3. Bank zastrzega sobie możliwość zmiany warunków sprzedaży w każdym czasie, w tym prawo do wydłużenia/skrócenia każdego z etapów sprzedaży lub/i wycofania danej nieruchomości ze sprzedaży, bez obowiązku podania przyczyn
 4. Ogłoszenia nie stanowią oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.