Nieruchomości Millennium

W związku z restrukturyzacją sieci placówek, Bank Millennium S.A. dysponuje nieruchomościami przeznaczonymi do sprzedaży, dzierżawy lub wynajmu.

Zapraszamy do zapoznania się z poniżej zamieszczonymi informacjami o poszczególnych nieruchomościach, a w przypadku zainteresowania prosimy o kontakt, zgodnie z podanymi w nich wskazaniami.

Tychy, ul. Nowokościelna 35

Budynek biurowo-usługowy

Powierzchnia budynku: 1 334 m2

Powierzchnia działki: 3 301 m2

Właściciel: Bank Millennium S.A.

Własność zabudowań: własność hipoteczna

Własność gruntu: własność hipoteczna

Numery księgi wieczystej: KW nr KA1T/00028279/8

Informacje uzupełniające

Budynki:

Nieruchomość zlokalizowana w Tychach przy ul. Nowokościelnej 35, składająca się z ogrodzonych działek gruntu oraz budynku, stanowiących własność Banku.

Budynek składa się dwóch segmentów - główny posiada 4 kondygnacje, jest podpiwniczony oraz segment pomocniczy, przyległy do głównego, 1-kondygnacyjny, niepodpiwniczony.

Budynek główny wybudowany w technologii tradycyjnej w latach 30-tych XX w., wyremontowany i zmodernizowany w latach 1998-1999 i 2010-2011. Ściany murowane, ocieplone, kryte tynkiem cementowym. Na części elewacji witryna aluminiowo-szklana (powstała w wyniku ww. przebudowy). Dach na większej części konstrukcji drewnianej kryty dachówką bitumiczną, na części konstrukcji stalowej.

W budynku zainstalowana jest winda osobowa. Stan techniczny – dobry.

Od czerwca 2019 roku budynek nie jest użytkowany.

Działka:

- działki o nr nr: 2321/5, 2205/5, 2508/3 o łącznej powierzchni 3.301 m2, dla których urządzona jest księga wieczysta KW nr KA1T/00028279/8, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Tychach, V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Media

Istniejące instalacje: wodno-kanalizacyjna, c.o. (węzeł w istniejącym podpiwniczeniu), elektryczna, odgromowa, sieci komputerowej, klimatyzacyjna i wentylacyjna.

Informacje dodatkowe, kontakt

Bank Millennium S.A.
ul. Stanisława Żaryna 2A
02-593 Warszawa
Departament Administracji i Infrastruktury
Zespół Nieruchomości
e-mail: nieruchomosci@bankmillennium.pl

 

Jednocześnie informujemy, że sprzedaż, dzierżawa lub wynajem nieruchomości nastąpi po zakończonym procesie negocjacji, które Bank przeprowadzi po przeanalizowaniu otrzymanych ofert.

 1. Oferty z podaniem ceny i formy pozyskania nieruchomości prosimy składać w zamkniętych kopertach. Oferta powinna zawierać:
  • adres nieruchomości, której dotyczy oferta
  • proponowaną formę pozyskania nieruchomości (najem, dzierżawa, zakup)
  • proponowaną cenę zakupu lub proponowaną kwotę czynszu najmu / dzierżawy
  • proponowany okres najmu / dzierżawy
  • sposób finansowania
  • proponowany termin zakupu lub w przypadku najmu / dzierżawy termin przejęcia nieruchomości
  • termin ważności oferty
  • informacje dotyczące osobowości prawnej oferenta: w przypadku osób prawnych - wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego; w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - wypis z ewidencji.

  Oferta powinna być zaadresowana w sposób następujący:

  Bank Millennium S.A.
  Millennium Park
  Zespół Nieruchomości DAI
  ul. Stanisława Żaryna 2A
  02-593 Warszawa
  OFERTA (dotyczy nieruchomości .....) - prosimy podać adres nieruchomości.

 2. Do wybranych oferentów zostanie przesłane pisemne zaproszenie do drugiego etapu negocjacji. Warunkiem uczestnictwa w tym etapie konkursu będzie wpłacenie wadium w terminie i wysokości podanej w wyżej wymienionym zaproszeniu.
 3. Bank zastrzega sobie możliwość zmiany warunków sprzedaży w każdym czasie, w tym prawo do wydłużenia/skrócenia każdego z etapów sprzedaży lub/i wycofania danej nieruchomości ze sprzedaży, bez obowiązku podania przyczyn
 4. Ogłoszenia nie stanowią oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.