Nieruchomości Millennium

W związku z restrukturyzacją sieci placówek, Bank Millennium S.A. dysponuje nieruchomościami przeznaczonymi do sprzedaży, dzierżawy lub wynajmu.

Zapraszamy do zapoznania się z poniżej zamieszczonymi informacjami o poszczególnych nieruchomościach, a w przypadku zainteresowania prosimy o kontakt, zgodnie z podanymi w nich wskazaniami.

Warszawa, ul. Bronikowskiego 1

Lokal biurowo-usługowy

Powierzchnia lokalu: 140,8 m2

Stan ewidencyjny i prawny nieruchomości - uregulowany

Lokal: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu 11/A, do lokalu przynależy pomieszczenie gospodarcze na poziomie -1 o pow. 67,3 m2

Lokal nie posiada księgi wieczystej.

Grunt: własność SBM "Kabaty" w Warszawie

Informacje uzupełniające

Lokal użytkowy o powierzchni całkowitej 140,8 m2, położony na parterze budynku wielolokalowego, wybudowany w 1999 roku. Obecnie użytkowany jako oddział banku, posiada narożna usytuowanie, do lokalu prowadzi jedno wejście po schodkach od strony ul. Bronikowskiego.

Otoczenie

Nieruchomość usytuowana na Ursynowie. Dobre połączenie komunikacyjne z Centrum Warszawy.

Media

Budynek zaopatrzony w instalacje: energetyczną, c.o. (sieć miejska), wodno-kanalizacyjną (sieć miejska) oraz łączność telefoniczną.

Informacje dodatkowe, kontakt

Bank Millennium S.A.
ul. Stanisława Żaryna 2A
02-593 Warszawa
Departament Administracji i Infrastruktury
Zespół Nieruchomości
E-mail: nieruchomosci@bankmillennium.pl

 

Jednocześnie informujemy, że sprzedaż, dzierżawa lub wynajem nieruchomości nastąpi po zakończonym procesie negocjacji, które Bank przeprowadzi po przeanalizowaniu otrzymanych ofert.

 1. Oferty z podaniem ceny i formy pozyskania nieruchomości prosimy składać w zamkniętych kopertach. Oferta powinna zawierać:
  • adres nieruchomości, której dotyczy oferta
  • proponowaną formę pozyskania nieruchomości (najem, dzierżawa, zakup)
  • proponowaną cenę zakupu lub proponowaną kwotę czynszu najmu / dzierżawy
  • proponowany okres najmu / dzierżawy
  • sposób finansowania
  • proponowany termin zakupu lub w przypadku najmu / dzierżawy termin przejęcia nieruchomości
  • termin ważności oferty
  • informacje dotyczące oferenta
   - w przypadku osób fizycznych: imię, nazwisko, data urodzenia oraz obywatelstwo
   - w przypadku osób prawnych: nazwa firmy, numer KRS wraz ze wskazaniem danych reprezentantów (imię, nazwisko, data urodzenia oraz obywatelstwo), numer NIP, oraz dane beneficjenta rzeczywistego firmy w zakresie: imienia, nazwiska oraz obywatelstwa.

  Oferta powinna być zaadresowana w sposób następujący:

  Bank Millennium S.A.
  Millennium Park
  Zespół Nieruchomości DAI
  ul. Stanisława Żaryna 2A
  02-593 Warszawa
  OFERTA (dotyczy nieruchomości .....) - prosimy podać adres nieruchomości.

 2. Do wybranych oferentów zostanie przesłane pisemne zaproszenie do drugiego etapu negocjacji. Warunkiem uczestnictwa w tym etapie konkursu będzie wpłacenie wadium w terminie i wysokości podanej w wyżej wymienionym zaproszeniu.
 3. Bank zastrzega sobie możliwość zmiany warunków sprzedaży w każdym czasie, w tym prawo do wydłużenia/skrócenia każdego z etapów sprzedaży lub/i wycofania danej nieruchomości ze sprzedaży, bez obowiązku podania przyczyn
 4. Ogłoszenia nie stanowią oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.
 5. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Banku Millennium S.A.link otwiera się w nowym oknie