Nieruchomości Millennium


Hajnówka, ul. Elektryczna

Nieruchomość niezabudowana

Powierzchnia działki: 5 610 m2

Informacje uzupełniające

Działka ma kształt wydłużonego prostokąta z „odnogą" sięgającą ulicy Elektrycznej. W sąsiedztwie znajdują się nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi, nieruchomości niezabudowane przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną użytkowane rolniczo oraz ogródki działkowe. Nieruchomość jest nieuzbrojona. Posiada dostęp do ulicy Elektrycznej o nawierzchni asfaltowej poprzez drogę wewnętrzną (50x4,5m). W chwili obecnej droga wewnętrzna jest użytkowana jako ogródek przydomowy. Przez nieruchomość przechodzą dwie linie energetyczne, które ograniczają możliwość zabudowy. Nieruchomość ma położenie bardzo dobre względem centrum miasta, obiektów administracyjnych, sakralnych, handlowych i usługowych oraz dworca PKS i PKP. Dostępność komunikacyjna do nieruchomości bardzo dobra, w pobliżu znajduje się przystanek MPK.

Stan prawny nieruchomości

Właściciel: Bank Millennium S.A.

Numer księgi wieczystej: 12535 Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim IX Wydział Zamiejscowy w Hajnówce

Numer działki: 220/2

Obręb: Hajnówka, 2 Dolne

Działka

Działka: niezabudowana działka gruntu o powierzchni 5 610 m2, opisana w księdze wieczystej 12535

Opis użytku: grunty orne

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka zatwierdzonym Uchwałą nr XXXVIII/227/06 Rady Miasta Hajnówka z dnia 25.10.2006 r. opublikowanym w Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 286 poz 2821 z 2006 r. nieruchomość położona jest częściowo w obszarze oznaczonym symbolem 1.11 MN - teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wraz z urządzeniami towarzyszącymi, parkingami i zielenią, oraz częściowo w obszarze oznaczonym symbolem 1.32 KDW-D - droga dojazdowa.

Informacje dodatkowe, kontakt

Bank Millennium S.A.
ul. Stanisława Żaryna 2A
02-593 Warszawa
Departament Administracji i Infrastruktury
Zespół Nieruchomości
E-mail: nieruchomosci@bankmillennium.pl