Nieruchomości Millennium

W związku z restrukturyzacją sieci placówek, Bank Millennium S.A. dysponuje nieruchomościami przeznaczonymi do sprzedaży, dzierżawy lub wynajmu.

Zapraszamy do zapoznania się z poniżej zamieszczonymi informacjami o poszczególnych nieruchomościach, a w przypadku zainteresowania prosimy o kontakt, zgodnie z podanymi w nich wskazaniami.

Dąbrowa Górnicza, ul. Piłsudskiego 92

Budynek biurowo-usługowy

Powierzchnia budynku: 801,94 m2

Powierzchnia działki: 1 542 m2

Właściciel: Bank Millennium S.A.

Własność zabudowań: własność hipoteczna

Własność gruntu: użytkowanie wieczyste do dnia 05 grudnia 2089 roku

Numery księgi wieczystej: KW nr KA1D/00016163/0

Informacje uzupełniające

Budynki:

Nieruchomość zlokalizowana w Dąbrowie Górniczej przy ul. Piłsudskiego 92 na terenie działki administracyjnej oraz w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów biurowo - usługowych należących do ArcellorMittal.

Budynek w zabudowie wolnostojącej, jednokondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, wybudowany w technologii tradycyjnej. Fundamenty betonowe, ściany częściowo żelbetowe, częściowo murowane ocieplone, dach betonowy z płyt korytkowych kryty papą. Powierzchnia użytkowa parteru – 743,90 m2, powierzchnia użytkowa piwnicy – 114,44 m2.

Stan techniczny budynku – dobry.

W budynku, do końca listopada 2018 roku, swoją siedzibę miała placówka operacyjna SKOK Piast, obecnie nieruchomość nie jest użytkowana.

Nieruchomość nie jest ogrodzona, dostęp do budynku za pośrednictwem ulicy Piłsudskiego.

Działka:

- działka nr 48 o powierzchni 1 542 m2, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej VI Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta KW nr KA1D/00016163/0, będąca własnością Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym do dnia 5 grudnia 2089 r.

Media

Budynek zaopatrzony jest w przyłącza: energetyczne, wodno – kanalizacyjne, telefoniczne i c.o.

Informacje dodatkowe, kontakt

Bank Millennium S.A.
ul. Stanisława Żaryna 2A
02-593 Warszawa
Departament Administracji i Infrastruktury
Zespół Nieruchomości
e-mail: nieruchomosci@bankmillennium.pl

 

Jednocześnie informujemy, że sprzedaż, dzierżawa lub wynajem nieruchomości nastąpi po zakończonym procesie negocjacji, które Bank przeprowadzi po przeanalizowaniu otrzymanych ofert.

 1. Oferty z podaniem ceny i formy pozyskania nieruchomości prosimy składać w zamkniętych kopertach. Oferta powinna zawierać:
  • adres nieruchomości, której dotyczy oferta
  • proponowaną formę pozyskania nieruchomości (najem, dzierżawa, zakup)
  • proponowaną cenę zakupu lub proponowaną kwotę czynszu najmu / dzierżawy
  • proponowany okres najmu / dzierżawy
  • sposób finansowania
  • proponowany termin zakupu lub w przypadku najmu / dzierżawy termin przejęcia nieruchomości
  • termin ważności oferty
  • informacje dotyczące osobowości prawnej oferenta: w przypadku osób prawnych - wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego; w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - wypis z ewidencji.

  Oferta powinna być zaadresowana w sposób następujący:

  Bank Millennium S.A.
  Millennium Park
  Zespół Nieruchomości DAI
  ul. Stanisława Żaryna 2A
  02-593 Warszawa
  OFERTA (dotyczy nieruchomości .....) - prosimy podać adres nieruchomości.

 2. Do wybranych oferentów zostanie przesłane pisemne zaproszenie do drugiego etapu negocjacji. Warunkiem uczestnictwa w tym etapie konkursu będzie wpłacenie wadium w terminie i wysokości podanej w wyżej wymienionym zaproszeniu.
 3. Bank zastrzega sobie możliwość zmiany warunków sprzedaży w każdym czasie, w tym prawo do wydłużenia/skrócenia każdego z etapów sprzedaży lub/i wycofania danej nieruchomości ze sprzedaży, bez obowiązku podania przyczyn
 4. Ogłoszenia nie stanowią oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.