Nieruchomości Millennium

W związku z restrukturyzacją sieci placówek, Bank Millennium S.A. dysponuje nieruchomościami przeznaczonymi do sprzedaży, dzierżawy lub wynajmu.

Zapraszamy do zapoznania się z poniżej zamieszczonymi informacjami o poszczególnych nieruchomościach, a w przypadku zainteresowania prosimy o kontakt, zgodnie z podanymi w nich wskazaniami.

Gdańsk, ul. Wały Jagiellońskie 10/16

Budynek biurowo-usługowy

Powierzchnia użytkowa budynku: 5.265 m2

Stan ewidencyjny i prawny nieruchomości - uregulowany

Własność zabudowań: hipoteczna

Własność gruntu: w użytkowaniu wieczystym

Numery ksiąg wieczystych: KW nr GD1G/00000306/8

Numery działek: 254/2, 254/4, 233/3, 233/4, 254/8, 254/9, 254/10, 254/11

Informacje uzupełniające

Nieruchomość położona w centralnej części Gdańska, przy głównym ciągu komunikacyjnym Trójmiasta, zabudowana kompleksem 4 kamienic całkowicie podpiwniczonych, 4 kondygnacyjnych i poddaszem nieużytkowym, o łącznej powierzchni całkowitej ok. 6 054 m2 (powierzchni użytkowej 5.265 m2). Budynki budowane w okresie międzywojennym metodą tradycyjną - ściany murowane z cegły, stropy w części ceglane na belkach stalowych, w części prefabrykowane. Klatki schodowe żelbetowe. Kamienice połączone ze sobą komunikacyjnie. Dotychczasowe przeznaczenie budynku to połączenie funkcji biurowych i usługowych.

Budynki posiadają niezależne wejścia od strony ulicy Wały Jagiellońskie oraz od strony Targu Węglowego. Na zapleczu nieruchomości znajduje się nieogrodzony teren parkingowy.

Media

Budynek zaopatrzony w instalacje: energetyczną (łącznie z awaryjnym zasilaniem), c.o. (sieć miejska), wodno-kanalizacyjną (sieć miejska) oraz łączność telefoniczną.

Informacje dodatkowe, kontakt

Bank Millennium S.A.
ul. Stanisława Żaryna 2A
02-593 Warszawa
Departament Administracji i Infrastruktury
Zespół Nieruchomości
E-mail: nieruchomosci@bankmillennium.pl

 

Jednocześnie informujemy, że sprzedaż, dzierżawa lub wynajem nieruchomości nastąpi po zakończonym procesie negocjacji, które Bank przeprowadzi po przeanalizowaniu otrzymanych ofert.

 1. Oferty z podaniem ceny i formy pozyskania nieruchomości prosimy składać w zamkniętych kopertach. Oferta powinna zawierać:
  • adres nieruchomości, której dotyczy oferta
  • proponowaną formę pozyskania nieruchomości (najem, dzierżawa, zakup)
  • proponowaną cenę zakupu lub proponowaną kwotę czynszu najmu / dzierżawy
  • proponowany okres najmu / dzierżawy
  • sposób finansowania
  • proponowany termin zakupu lub w przypadku najmu / dzierżawy termin przejęcia nieruchomości
  • termin ważności oferty
  • informacje dotyczące osobowości prawnej oferenta: w przypadku osób prawnych - wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego; w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - wypis z ewidencji.

  Oferta powinna być zaadresowana w sposób następujący:

  Bank Millennium S.A.
  Millennium Park
  Zespół Nieruchomości DAI
  ul. Stanisława Żaryna 2A
  02-593 Warszawa
  OFERTA (dotyczy nieruchomości .....) - prosimy podać adres nieruchomości.

 2. Do wybranych oferentów zostanie przesłane pisemne zaproszenie do drugiego etapu negocjacji. Warunkiem uczestnictwa w tym etapie konkursu będzie wpłacenie wadium w terminie i wysokości podanej w wyżej wymienionym zaproszeniu.
 3. Bank zastrzega sobie możliwość zmiany warunków sprzedaży w każdym czasie, w tym prawo do wydłużenia/skrócenia każdego z etapów sprzedaży lub/i wycofania danej nieruchomości ze sprzedaży, bez obowiązku podania przyczyn
 4. Ogłoszenia nie stanowią oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.