Nieruchomości Millennium

W związku z restrukturyzacją sieci placówek, Bank Millennium S.A. dysponuje nieruchomościami przeznaczonymi do sprzedaży, dzierżawy lub wynajmu.

Zapraszamy do zapoznania się z poniżej zamieszczonymi informacjami o poszczególnych nieruchomościach, a w przypadku zainteresowania prosimy o kontakt, zgodnie z podanymi w nich wskazaniami.

Gdańsk, ul. Grunwaldzka 469

Budynek biurowo-usługowy

Powierzchnia budynku: 601,40 m2

Powierzchnia działki: 2 252 m2

Właściciel: Bank Millennium S.A.

Własność zabudowań: hipoteczna

Własność gruntu: użytkowanie wieczyste (Bank Millennium S.A., następca prawny Banku Gdańskiego S.A.)

Numery ksiąg wieczystych: KW nr GD1G/00047384/9

Numery działek: 290/1, 290/4

Informacje uzupełniające

Budynek:

Nieruchomość zlokalizowana w Gdańsku - Oliwie, u zbiegu ulic Grunwaldzkiej i Kołobrzeskiej, składająca się z dwóch działek gruntu. Działka 290/1 zabudowana jest budynkiem o charakterze usługowo – biurowym, dwukondygnacyjnym częściowo podpiwniczonym, o powierzchni użytkowej 601,4 m2. Konstrukcja budynku jest mieszana, słupowo rurowa, stropy betonowe, dach płaski kryty papą. Działka 290/4 jest nie zabudowana, utwardzona kostką betonową, wykorzystywana na potrzeby parkingu dla 25 samochodów osobowych.

Budynek posiada trzy wejścia: pierwsze – główne znajduje się od frontu - jest ono obecnie wykorzystywane przez umiejscowiony na parterze wyodrębniony i funkcjonujący oddział Millennium (o powierzchni 214 m2) oraz na potrzeby innych użytkowników wykorzystujących pomieszczenia na piętrze. Drugie wejście jest wejściem pomocniczym, do którego jest dostęp od strony północnej budynku. Trzecie wejście również znajduje się od strony północnej i bezpośrednio prowadzi do piwnic.

Na piętrze zlokalizowane są powierzchnie wykorzystywane na potrzeby biurowe udostępnione na podstawie umów najmu. Stan techniczny budynku dobry.

Działki:

- działka nr 290/1 o powierzchni 990 m2, zabudowana budynkiem biurowo – usługowym, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Gdańsku księga wieczysta KW nr GD1G/00047384/9, będąca własnością Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym Banku Millennium S.A. do dnia 5 grudnia 2090r.,

- działka nr 290/4 o powierzchni 1 262 m2, nie zabudowana, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Gdańsku księga wieczysta KW nr GD1G/00047384/9, będąca własnością Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym Banku Millennium S.A. do dnia 5 grudnia 2090r.,

Media

Budynek zaopatrzony jest w przyłącza: energetyczne, wodno – kanalizacyjne, telefoniczne, c.o. i c.w. z EC

Informacje dodatkowe, kontakt

Bank Millennium S.A.
ul. Stanisława Żaryna 2A
02-593 Warszawa
Departament Administracji i Infrastruktury
Zespół Nieruchomości
E-mail: nieruchomosci@bankmillennium.pl

 

Jednocześnie informujemy, że sprzedaż, dzierżawa lub wynajem nieruchomości nastąpi po zakończonym procesie negocjacji, które Bank przeprowadzi po przeanalizowaniu otrzymanych ofert.

 1. Oferty z podaniem ceny i formy pozyskania nieruchomości prosimy składać w zamkniętych kopertach. Oferta powinna zawierać:
  • adres nieruchomości, której dotyczy oferta
  • proponowaną formę pozyskania nieruchomości (najem, dzierżawa, zakup)
  • proponowaną cenę zakupu lub proponowaną kwotę czynszu najmu / dzierżawy
  • proponowany okres najmu / dzierżawy
  • sposób finansowania
  • proponowany termin zakupu lub w przypadku najmu / dzierżawy termin przejęcia nieruchomości
  • termin ważności oferty
  • informacje dotyczące osobowości prawnej oferenta: w przypadku osób prawnych - wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego; w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - wypis z ewidencji.

  Oferta powinna być zaadresowana w sposób następujący:

  Bank Millennium S.A.
  Millennium Park
  Zespół Nieruchomości DAI
  ul. Stanisława Żaryna 2A
  02-593 Warszawa
  OFERTA (dotyczy nieruchomości .....) - prosimy podać adres nieruchomości.

 2. Do wybranych oferentów zostanie przesłane pisemne zaproszenie do drugiego etapu negocjacji. Warunkiem uczestnictwa w tym etapie konkursu będzie wpłacenie wadium w terminie i wysokości podanej w wyżej wymienionym zaproszeniu.
 3. Bank zastrzega sobie możliwość zmiany warunków sprzedaży w każdym czasie, w tym prawo do wydłużenia/skrócenia każdego z etapów sprzedaży lub/i wycofania danej nieruchomości ze sprzedaży, bez obowiązku podania przyczyn
 4. Ogłoszenia nie stanowią oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.