Nieruchomości Millennium

W związku z restrukturyzacją sieci placówek, Bank Millennium S.A. dysponuje nieruchomościami przeznaczonymi do sprzedaży, dzierżawy lub wynajmu.

Zapraszamy do zapoznania się z poniżej zamieszczonymi informacjami o poszczególnych nieruchomościach, a w przypadku zainteresowania prosimy o kontakt, zgodnie z podanymi w nich wskazaniami.

Mońki, ul. Wyzwolenia 4a

Budynek biurowo-usługowy

Powierzchnia działki: 492 m2

Powierzchnia budynku: 657 m2

Stan ewidencyjny i prawny nieruchomości - uregulowany

Zabudowania: własność hipoteczna

Grunt: prawo wieczystego użytkowania

Numer księgi wieczystej: KW 11601

Numer działki: 1030

Informacje uzupełniające

Nieruchomość zabudowana wolnostojącym budynkiem o całkowitej powierzchni 657,00 m2. Budynek biurowo-usługowy, 3-kondygnacyjny (piwnica, parter i I piętro), o konstrukcji murowanej z płaskim dachem krytym blachą falistą, posiada dwa wejścia: główne od ul. Wyzwolenia oraz wejście od zaplecza. W części parteru na powierzchni ok. 250 m2 znajduje się oddział Banku Millennium. Budynek został wybudowany w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Stan techniczny dobry.

Nieruchomość jest częściowo ogrodzona. W części parteru znajduje się pomieszczenie garażu (dwa stanowiska postojowe), do którego prowadzi brama wjazdowe bezpośrednio od ul. Wąskiej.

Działka

Nieruchomość usytuowana na osiedlu mieszkaniowym, w niewielkiej odległości od ścisłego centrum miasta. W najbliższym sąsiedztwie znajdują się budynki urzędów administracji państwowej, punkty usługowo handlowe oraz budynki mieszkalne.

Otoczenie

Działka nr 1030 o łącznej powierzchni 0,0492 ha, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta KW nr 11601. Działka jest własnością Skarbu Państwa i pozostaje w użytkowaniu wieczystym Banku Millennium S.A. do dnia 05 grudnia 2089 r.

Media

Budynek zaopatrzony w instalacje: energetyczną, c.o. (sieć miejska), wodno-kanalizacyjną (sieć miejska), oraz łączność telefoniczną.

Informacje dodatkowe, kontakt

Bank Millennium S.A.
ul. Stanisława Żaryna 2A
02-593 Warszawa
Departament Administracji i Infrastruktury
Zespół Nieruchomości
E-mail: nieruchomosci@bankmillennium.pl

 

Jednocześnie informujemy, że sprzedaż, dzierżawa lub wynajem nieruchomości nastąpi po zakończonym procesie negocjacji, które Bank przeprowadzi po przeanalizowaniu otrzymanych ofert.

 1. Oferty z podaniem ceny i formy pozyskania nieruchomości prosimy składać w zamkniętych kopertach. Oferta powinna zawierać:
  • adres nieruchomości, której dotyczy oferta
  • proponowaną formę pozyskania nieruchomości (najem, dzierżawa, zakup)
  • proponowaną cenę zakupu lub proponowaną kwotę czynszu najmu / dzierżawy
  • proponowany okres najmu / dzierżawy
  • sposób finansowania
  • proponowany termin zakupu lub w przypadku najmu / dzierżawy termin przejęcia nieruchomości
  • termin ważności oferty
  • informacje dotyczące osobowości prawnej oferenta: w przypadku osób prawnych - wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego; w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - wypis z ewidencji.

  Oferta powinna być zaadresowana w sposób następujący:

  Bank Millennium S.A.
  Millennium Park
  Zespół Nieruchomości DAI
  ul. Stanisława Żaryna 2A
  02-593 Warszawa
  OFERTA (dotyczy nieruchomości .....) - prosimy podać adres nieruchomości.

 2. Do wybranych oferentów zostanie przesłane pisemne zaproszenie do drugiego etapu negocjacji. Warunkiem uczestnictwa w tym etapie konkursu będzie wpłacenie wadium w terminie i wysokości podanej w wyżej wymienionym zaproszeniu.
 3. Bank zastrzega sobie możliwość zmiany warunków sprzedaży w każdym czasie, w tym prawo do wydłużenia/skrócenia każdego z etapów sprzedaży lub/i wycofania danej nieruchomości ze sprzedaży, bez obowiązku podania przyczyn
 4. Ogłoszenia nie stanowią oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.