Informacje dla Klientów posiadających kredyty hipoteczne w CHF

Bank Millennium przygotował szereg rozwiązań dostępnych dla kredytobiorców posiadających kredyt hipoteczny we frankach szwajcarskich:

  • uwzględnienie ujemnej stawki LIBOR do ustalania oprocentowania kredytu hipotecznego,
  • przy rozliczaniu transakcji związanych z kredytami w CHF zastosowanie będzie miał kurs, który stanowi równowartość średniego kursu NBP dla CHF opublikowanego w Tabeli A - Kursy średnie walut obcych w dniu poprzedzającym dzień publikacji kursu CHH w Tabeli Kursowej. Jednocześnie informujemy, że w przypadku gdy kurs sprzedaży waluty CHF z Tabeli Kursów Walut Obcych Banku sekcja Dewizy, opublikowany w dniu wymagalności zobowiązań z tytułu kredytów hipotecznych indeksowanych do CHF lub denominowane w CHF będzie korzystniejszy niż kurs CHH opublikowany w Tabeli Kursowej w tym dniu, dla celów realizacji zobowiązań i zleceń Klientów zastosowany zostanie kurs korzystniejszy dla kredytobiorcy
  • dopłata do raty w przypadku, gdy ujemna stawka referencyjna przekracza marżę,
  • możliwość przewalutowania kredytu na PLN z zastosowaniem uproszczonej procedury - chcesz dowiedzieć się więcej zadzwoń pod nr:  +48 22 598 40 60,
  • wakacje kredytowe tj. możliwość zawieszenia spłaty kredytu na okres 1 miesiąca,
  • możliwość wydłużenia okresu kredytowania,
  • karencja w spłacie kapitału.

Uprzejmie informujemy, że w przypadku zmian, gdzie konieczne jest zawarcie aneksu do umowy kredytowej, Bank Millennium zrezygnował z pobierania opłat.

Liczymy, że powyższe propozycje ułatwią Państwu obsługę kredytu.

Wysokość i zasady ustalania oprocentowania kredytów hipotecznych w pierwszym kwartale 2021

Bank Millennium od 1 stycznia 2015 roku uwzględnia ujemną wartość stopy referencyjnej LIBOR ustalając oprocentowanie kredytów hipotecznych w CHF. Każda aktualizacja oprocentowania kredytów hipotecznych w CHF dokonywana jest zgodnie z warunkami określonymi w umowie kredytowej z uwzględnieniem właściwej stopy LIBOR.

Oprocentowanie kredytów mieszkaniowych indeksowanych do CHF zaciągniętych po 1 stycznia 2005 roku, ulega zmianie co kwartał. W związku z tym w pierwszym kwartale 2021 r. obowiązująca stawka LIBOR przyjęta do wyliczenia oprocentowania wynosi -0,7638%.

Kolejna aktualizacja oprocentowania przypadać będzie na 1 kwietnia 2021r.

Aby dowiedzieć się, ile wynosi stopa referencyjna, która jest podstawą oprocentowania Twojego kredytu wybierz termin, w którym została podpisana Twoja umowa kredytowa. Sprawdź

Kontakt

Dodatkowe informacje związane z obsługą kredytów hipotecznych można uzyskać:

  • telefonicznie u naszych specjalistów obsługi produktów hipotecznych. Czekają oni na Państwa pytania od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00 pod numerem +48 22 598 40 60,
  • za pośrednictwem TeleMillennium, pod numerem 801 333 333,
  • w placówkach Banku.