Kredyty hipoteczne we frankach

Rozwiązania dla klientów posiadających kredyty we frankach szwajcarskich

Informacje dla Klientów
posiadających kredyty hipoteczne w CHF

Bank Millennium przygotował szereg rozwiązań dostępnych dla kredytobiorców posiadających kredyt hipoteczny we frankach szwajcarskich:
 • uwzględnienie ujemnej stawki LIBOR do ustalania oprocentowania kredytu hipotecznego
 • dopłata do raty w przypadku, gdy ujemna stawka referencyjna przekracza marżę
 • możliwość przewalutowania kredytu na PLN z zastosowaniem uproszczonej procedury
 • wakacje kredytowe tj. możliwość zawieszenia spłaty kredytu na okres 1 miesiąca
 • możliwość wydłużenia okresu kredytowania
 • karencja w spłacie kapitału
 • przy rozliczaniu transakcji związanych z kredytami w CHF zastosowanie będzie miał kurs, który stanowi równowartość średniego kursu NBP dla CHF opublikowanego w Tabeli A - Kursy średnie walut obcych w dniu poprzedzającym dzień publikacji kursu CHH w Tabeli Kursowej. Jednocześnie informujemy, że w przypadku gdy kurs sprzedaży waluty CHF z Tabeli Kursów Walut Obcych Banku sekcja Dewizy, opublikowany w dniu wymagalności zobowiązań z tytułu kredytów hipotecznych indeksowanych do CHF lub denominowane w CHF będzie korzystniejszy niż kurs CHH opublikowany w Tabeli Kursowej w tym dniu, dla celów realizacji zobowiązań i zleceń Klientów zastosowany zostanie kurs korzystniejszy dla kredytobiorcy

W przypadku zmian, gdzie konieczne jest zawarcie aneksu do umowy kredytowej, Bank Millennium zrezygnował z pobierania opłat.

W przypadku chęci przewalutowania kredytu na PLN, zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod numerem: +48 22 598 40 60.

Wysokość i zasady ustalania oprocentowania kredytów hipotecznych w czwartym kwartale 2021

Bank Millennium od 1 stycznia 2015 roku uwzględnia ujemną wartość stopy referencyjnej LIBOR ustalając oprocentowanie kredytów hipotecznych w CHF. Każda aktualizacja oprocentowania kredytów hipotecznych w CHF dokonywana jest zgodnie z warunkami określonymi w umowie kredytowej z uwzględnieniem właściwej stopy LIBOR.

Oprocentowanie kredytów mieszkaniowych indeksowanych do CHF zaciągniętych po 1 stycznia 2005 roku, ulega zmianie co kwartał. W związku z tym w czwartym kwartale 2021 r. obowiązująca stawka LIBOR przyjęta do wyliczenia oprocentowania wynosi -0,7624%.

Kolejna aktualizacja oprocentowania przypadać będzie na 1 stycznia 2022r.

Aby sprawdzić, ile wynosi stopa referencyjna będąca podstawą oprocentowania kredytu, prosimy o wybranie terminu, w którym podpisana została umowa kredytowa. Więcej informacjistopa referencyjna będąca podstawą oprocentowania kredytu

Kontakt

Dodatkowe informacje związane z obsługą kredytów hipotecznych można uzyskać:

 • +48 22 598 40 60

  Specjaliści obsługi produktów hipotecznych czekają na pytania
  od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00

 • 801 331 331

  Numer TeleMillennium dostępny
  z telefonów stacjonarnych oraz komórkowych

 • (+48) 22 598 40 40

  Numer TeleMillennium dostępny
  z telefonów komórkowych oraz z zagranicy

Aktualizacja oprocentowania
kredytów hipotecznych w CHF

2021

Aktualizacja oprocentowania kredytów hipotecznych w CHF z dnia 01.10.2021 link otwiera się w nowym oknie

Aktualizacja oprocentowania kredytów hipotecznych w CHF z dnia 01.07.2021 link otwiera się w nowym oknie

Aktualizacja oprocentowania kredytów hipotecznych w CHF z dnia 01.04.2021 link otwiera się w nowym oknie

Aktualizacja oprocentowania kredytów hipotecznych w CHF z dnia 01.01.2021 link otwiera się w nowym oknie