Kredyt Konsolidacyjny

O produkcie

Kredyt Konsolidacyjny w Banku Millennium to atrakcyjny kredyt na spłatę innych, drogich zobowiązań, jakie już posiadasz w innych bankach. Masz kredyt mieszkaniowy, samochodowy, ratalny, niespłaconą kartę kredytową? Zamiast nich wszystkich możesz spłacać jedną niską ratę w Banku Millennium!

Dlaczego warto wybrać kredyt hipoteczny w Banku Millennium?

 • atrakcyjny poziom marż i oprocentowania oraz możliwość obniżenia marży kredytu hipotecznego o 0,5 p.p. w całym okresie kredytowania*
 • kredyt do 80% wartości nieruchomości
 • korzystny okres kredytowania - do 30 lat

A dodatkowo:

 • zamiast wielu wysokich rat w różnych bankach, spłacasz jeden korzystnie oprocentowany kredyt z jednym terminem płatności raty
 • krótki czas udzielenia kredytu
 • akceptacja wielu różnych źródeł dochodu - u nas możesz uzyskać kredyt, jeśli jesteś zatrudniony na podstawie umowy o pracę (na czas określony lub nieokreślony), uzyskujesz dochody w oparciu o umowy o dzieło lub umowy zlecenia, a także z działalności gospodarczej lub w jednej z wielu innych form akceptowanych przez Bank
 • możliwość łączenia celów mieszkaniowych i niemieszkaniowych
 • szereg udogodnień w obsłudze zadłużenia, takich jak wakacje kredytowe lub karencja
 • przyjazna obsługa - możliwość realizacji przez internet wielu zleceń związanych z obsługą kredytu (np. wcześniejszej spłaty kredytu, wakacji kredytowych, zmiany dnia płatności raty i in.)

Jakie kredyty możesz spłacić Kredytem Konsolidacyjnym Millennium?

 • kredyty mieszkaniowe
 • kredyty samochodowe
 • kredyty ratalne
 • pożyczki gotówkowe
 • limity na karcie kredytowej
 • limity kredytowe na rachunku bieżącym
 • inne kredyty konsumpcyjne.

* Obniżona marża o 0,5% dla Klientów spełniających poniższe warunki w całym okresie kredytowania:
- są posiadaczami konta osobistego w Banku Millennium na które co miesiąc wpływa wynagrodzenie lub dochód netto oraz
- są użytkownikami karty debetowej do konta w Banku Millennium (wykonają za pomocą karty transakcje na kwotę min 500 PLN miesięcznie).

Opłaty, prowizje i oprocentowanie określone są w Cenniku Kredyt Hipoteczny/Pożyczka Hipoteczna. Szczegóły dotyczące zasad i warunków udzielania kredytów/pożyczek są zawarte w Regulaminie kredytowania osób fizycznych w ramach usług bankowości hipotecznej w Banku Millennium S.A. Regulamin oraz Cennik dostępne są w oddziałach Banku i na stronie www.bankmillennium.pl. Bank każdorazowo ocenia zdolność i wiarygodność kredytową Wnioskodawcy przed udzieleniem Kredytu/Pożyczki; w uzasadnio-nych przypadkach może odmówić jej udzielenia.

Promocja 0% prowizji ważna jest dla wniosków o kredyt hipoteczny, kredyt hipoteczny w programie „Mieszkanie dla Młodych”, kredyt konsolidacyjny i pożyczkę hipoteczną złożonych do 30.04.2017 roku. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 4,40% i została wyliczona przy założeniu, że WIBOR 3M wynosi 1,73 % (według stanu na dzień 30.11.2016 r.). Całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) wynosi 200 000 zł, całkowita kwota do zapłaty 325 229,38 zł, oprocentowanie zmienne 3,82 % (z zastrzeżeniem, że nie może być niższe niż oprocentowanie minimalne w wysokości 3%), całkowity koszt kredytu 125 229,38 zł (w tym: prowizja za udzielenie kredytu 0 zł, odsetki 110 768,95, prowizja za podwyższone ryzyko do czasu dokonania wpisu w księdze wieczystej za 6 miesięcy w wysokości 1002 zł, ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych wg oferty dostępnej za pośrednictwem Banku 5 700 zł, ubezpieczenie na życie wg oferty dostępnej za pośrednictwem Banku 6 959,43 zł, oplata za wycenę nieruchomości 480 zł, PCC i opłaty sądowe za ustanowienie oraz wykreślenie hipoteki - łącznie 319 zł,), okres kredytowania 300 miesięcy, rata kredytu 1 035,90 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 31.12.2016 r. na reprezentatywnym przykładzie przy założeniu że: wartość zabezpieczenia kredytu wynosi 250 000 zł, a marża kredytu uwzględnienia posiadanie przez Klienta konta osobistego z comiesięcznymi wpływami wynagrodzenia lub innego dochodu (netto) i karty debetowej Banku Millennium oraz wykonywania za pomocą tej karty transakcji bezgotówkowych na kwotę min. 500 zł miesięcznie.

Szczegóły

 • Wysokość kredytu

  Minimalna kwota kredytu: 20 tys. PLN
  Maksymalna kwota kredytu:

  • 80% dla Kredytu Konsolidacyjnego, przeznaczonego w części na cel mieszkaniowy,
  • 70% dla Kredytu Konsolidacyjnego przeznaczonego na refinansowanie kredytów i pożyczek innych niż mieszkaniowe.

  Dodatkowo maksymalna wysokość kredytu zależy od Twoich dochodów. 


 • Okres kredytowania

  Minimalny okres kredytowania: 3 lat
  Maksymalny okres kredytowania: 30 lat • Wypłata kredytu

  Kredyt wypłacamy jednorazowo lub w transzach

 • Spłata kredytu

  Kredyt możesz spłacać w miesięcznych ratach równych lub malejących.

  W trakcie spłaty kredytu możesz skorzystać z wielu przydatnych udogodnień. Oferujemy:

  • wakacje kredytowe - możliwość odroczenia płatności jednej raty kredytu w roku
  • 24-miesięczna karencja - możliwość odroczenia spłaty kapitału
  • możliwość wcześniejszej spłaty kredytu - bez opłat w sytuacji, gdy wcześniejsza spłata następuje po okresie 4 lat kredytowania, a także w ciągu pierwszych 4 lat, jeśli łączna suma nadpłat nie przekroczy 30% przyznanej kwoty kredytu.

TeleMillennium

Nasi konsultanci przez całą dobę udzielą Ci szczegółowych informacji oraz zrealizują Twoje dyspozycje.

801 331 331
numer dostępny z telefonów stacjonarnych oraz komórkowych

Oprocentowanie

Bank Millennium oferuje kredyty z oprocentowaniem zmiennym. Oprocentowanie zmienia się co 3 miesiące.

Dokładny poziom oprocentowania Twojego kredytu zależy od kwoty kredytu oraz relacji kwoty Twojego kredytu do wartości nieruchomości, która będzie stanowić jego zabezpieczenie.

Sprawdź oprocentowanie kredytów hipotecznych w Banku Millennium

Opłaty

Prowizja bankowa za udzielenie Kredytu Konsolidacyjnego wynosi 0%.
 • Opłata za opinię dotyczącą zabezpiecznenia kredytu

  Lokal mieszkalny / działka 480 PLN*
  Budynek mieszkalny (dom wolnostojący / segment w zabudowie szeregowej / dom bliźniaczy / dom letniskowy całoroczny) 800 PLN*
  Kontrola inwestycji w przypadku kredytu hipotecznego wypłacanego w transzach 300 PLN

  * w przypadku zlecenia wyceny za pośrednictwem Banku


 • Prowizja za wcześniejszą spłatę Kredytu Konsolidacyjnego

  Po 4 latach kredytowania oraz w przypadku gdy łączna suma nadpłat nie przekroczy 30% przyznanej kwoty kredytu w ciągu 4 pierwszych lat kredytowania
  0%
  W pozostałych przypadkach
  2%
   

 • Inne opłaty dla Kredytu Konsolidacyjnego

  Prowizja od podwyższenia kwoty kredytu w PLN 2%
   Prowizja za podwyższone ryzyko (pobierana miesięcznie do czasu ustanowienia hipoteki) 0,0833%
  (1% w skali roku)
  Opłata za wystawienie zaświadczenia/opinii 100 PLN
  Opłata za wydanie zaświadczenia o odsetkach od kredytu hipotecznego 6 PLN
  Opłata za aneks/ czynność od 200 do 500 PLN

Zabezpieczenia

Aby uzyskać kredyt konsolidacyjny w Banku Millennium, powinieneś dysponować odpowiednim zabezpieczeniem. Docelowym zabezpieczeniem kredytu jest:

 • hipoteka na nieruchomości mieszkalnej wpisana na pierwszym miejscu na rzecz Banku Millennium

UWAGA! Zabezpieczeniem może być nieruchomość inna niż kredytowana, należąca do Ciebie lub osoby trzeciej.

 • cesja praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych
 • cesja praw z polisy ubezpieczenia na życie Kredytobiorcy

Do czasu ustanowienia zabezpieczenia docelowego ustanawia się tzw. przejściowe zabezpieczenie kredytu. Standardowo w Banku Millennium jest prowizja za podwyższone ryzyko pobierana do czasu ustanowienia hipoteki.

UWAGA! Miesięczna prowizja za podwyższone ryzyko wynosi tylko 0,0833% kwoty kredytu. Załatwieniem wszelkich formalności związanych z zabezpieczeniem zajmie się Bank - wystarczy zaznaczyć we wniosku kredytowym opcję zabezpieczenia kredytu do czasu ustanowienia hipoteki.

Przewodnik kredytowy

Jeśli chcesz wziąć kredyt w Banku Millennium

Jak otrzymać

Przez internet

Jeśli jesteś zainteresowany ofertą

TeleMillennium

Zadzwoń do nas

801 331 331
W naszych oddziałach
Wybierz najbliższy oddział