Dlaczego warto skorzystać

Kredyt konsolidacyjny w Banku Millennium to wygoda i większa swoboda finansowa

 • 0% prowizji za udzielenie kredytu i wcześniejszą spłatę (RRSO 11,42%)
 • jedna korzystna rata zamiast spłaty wielu
 • elastyczny okres kredytowania, od 3 do 30 lat
 • finansowanie do 80% wartości nieruchomości
 • wakacje kredytowe raz w roku
Zamów rozmowę

Informacja

Od 1 marca 2023 roku zawieszamy oferowanie kredytów hipotecznych ze zmiennym oprocentowaniem w całym okresie kredytowania.

W naszej ofercie pozostają kredyty hipoteczne z oprocentowaniem okresowo stałym przez 5 pierwszych lat.


Pracujemy nad wdrożeniem nowej oferty kredytu hipotecznego opartego o wskaźnik referencyjny WIRON."

Ważne informacje o wskaźniku referencyjnym WIRON

27 września 2022 r. na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego opublikowana została tzw. Mapa Drogowa, która określa podstawowe założenia procesu zastąpienia wskaźników referencyjnych WIBOR i WIBID przez indeks WIRON (Warsaw Interest Rate Overnight).

Mapę Drogową opracowała i uzgodniła tzw. Narodowa Grupa Robocza ds. reformy wskaźników referencyjnych („NGR”). W skład Grupy wchodzą przedstawiciele:

 • Ministerstwa Finansów
 • Narodowego Banku Polskiego
 • Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego
 • Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
 • Polskiego Funduszu Rozwoju
 • Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
 • Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych
 • Banku Gospodarstwa Krajowego
 • GPW Benchmark S.A.
 • banków
 • funduszy inwestycyjnych
 • zakładów ubezpieczeń
 • oraz organizacji branżowych, zrzeszających podmioty rynku finansowego.

Zgodnie z Harmonogramem Mapy Drogowej proces zastąpienia wskaźnika WIBOR ma być rozłożony w czasie:

 • od grudnia 2022 r. banki mogą oferować nowe produkty finansowe oparte na wskaźniku referencyjnym WIRON, równolegle z produktami opartymi na wskaźniku referencyjnym WIBOR,
 • do końca 2023 r. WIRON ma być stopniowo wprowadzany do nowych umów oraz instrumentów finansowych,
 • do końca 2024 r. proces zmiany wskaźników referencyjnych ma zostać zakończony. Jeśli tak się stanie, po tym czasie kredyty hipoteczne oparte na WIBOR-ze nie będą dostępne,
 • od początku 2025 r. wskaźnik referencyjny WIBOR ma przestać być publikowany.

Proces ten jest bardzo skomplikowany. Jest w nim wiele powiązanych elementów. Z tego powodu Mapa Drogowa i wskazane w niej terminy mogą się zmienić.

Mapę Drogową znajdziesz tutaj.link otwiera się w nowym oknie


Więcej informacji o planowanym zastąpieniu wskaźnika referencyjnego WIBOR przez WIRON znajdziesz na stronach internetowych:

 • Czy możesz teraz wziąć w u nas kredyt hipoteczny oparty na wskaźniku WIRON

  Obecnie nie oferujemy kredytów hipotecznych z oprocentowaniem opartym na wskaźniku referencyjnym WIRON. Przygotowanie systemów oraz procesów operacyjnych w bankach wymaga czasu. W naszym banku prowadzimy intensywne prace nad dostosowaniem systemów informatycznych, regulacji i dokumentów, które pozwolą nam wprowadzić wskaźnik referencyjny WIRON w możliwie najszybszym terminie.

  O dacie wprowadzenia WIRON-u będziemy informować z wyprzedzeniem.


 • W jaki sposób zastąpimy wskaźnik referencyjny WIBOR w umowie Twojego kredytu hipotecznego nowym wskaźnikiem

  Jeśli w przyszłości nie będziemy mogli dalej stosować wskaźnika referencyjnego WIBOR wskazanego w Twojej umowie ze względu na to, że przestanie być publikowany przez administratora, to zastąpimy WIBOR w umowie nowym wskaźnikiem referencyjnym, zgodnie z jednym z poniższych rozwiązań:

  • jeśli Twoja umowa zawiera odpowiednią klauzulę awaryjną na wypadek zaprzestania publikowania WIBOR-u - w sposób opisany w tej klauzuli,
  • jeśli Twoja umowa nie zawiera odpowiedniej klauzuli awaryjnej, a Minister Finansów wyda rozporządzenie wyznaczające zamiennik dla znikającego wskaźnika referencyjnego WIBOR - zastosujemy zamiennik wyznaczony w tym rozporządzeniu (prawdopodobnie będzie to wskaźnik referencyjny WIRON).

Zabezpieczenia

Docelowym zabezpieczeniem kredytu hipotecznego w Banku Millennium są:

 • hipoteka na nieruchomości mieszkalnej wpisana na pierwszym miejscu na rzecz Banku Millennium
 • cesja praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych
 • cesja praw z polisy ubezpieczenia na życie kredytobiorcy wraz ze wskazaniem Banku jako jedynego uprawnionego do otrzymania świadczenia ubezpieczeniowego

Ubezpieczenie nieruchomości

Ubezpieczenie na życie

Pamiętaj! Docelowym zabezpieczeniem kredytu może być też hipoteka na nieruchomości innej niż kredytowana, należącej do Ciebie lub osoby trzeciej.

Dokumenty

Lista wymaganych dokumentów

 • Do złożenia wniosku

  • Wniosek o udzielenie informacji o kredycie Pobierz
  • dokumenty potwierdzające tożsamość (dowód osobisty lub paszport)

 • Dokumenty dotyczące nieruchomości

  • operat szacunkowy nieruchomości
  • odpis z księgi wieczystej – dotyczy nieruchomości proponowanej na zabezpieczenie kredytu

  Dodatkowo, gdy zabezpieczeniem będzie: dom jednorodzinny lub niezabudowana działka budowlana mogą być wymagane:

  • ostateczne pozwolenie na użytkowanie, lub gdy nie jest ono wymagane prawem, zawiadomienie o zakończeniu budowy wraz z informacją o braku wniesienia sprzeciwu potwierdzone przez właściwy organ, lub decyzja o wysokości podatku od nieruchomości
  • wyrys z rejestru gruntów lub kopia mapy ewidencyjnej
  • zaświadczenie lub wypis z planu zagospodarowania przestrzennego potwierdzające przeznaczenie nieruchomości

 • Dokumenty do weryfikacji zdolności kredytowej

  • Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości dochodów Pobierz
  • Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości dochodu (wersja angielska) Pobierz
  • Wyciągi z rachunku bieżącego za okres ostatnich 3 miesięcy

Cennik i regulamin

Jeśli zainteresowała Cię nasza oferta, wypełnij poniższy formularz - oddzwonimy!

Zamów rozmowę

Chcesz porozmawiać teraz?
Zadzwoń:

+48 22 598 40 60

Poniedziałek–piątek 8:00–20:00

Koszt kredytu i nota prawna

RRSO DLA OPROCENTOWANIA OKRESOWO STAŁEGO

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi  11,42% i została wyliczona przy założeniu, że oprocentowanie w pierwszym 60 miesięcznym okresie obowiązywania stopy stałej wynosi 9,55% (według stanu na dzień  01.02.2023 r.), w dalszym okresie oprocentowanie zmienne wynosi  11,04% a WIBOR 6M wynosi  6,99% (według stanu na dzień  01.02.2023 r.). Jeśli na moment wyliczenia RRSO oprocentowanie stałe jest wyższe niż oprocentowanie zmienne to do wyliczenia RRSO po okresie stałej stopy przyjmuje się oprocentowanie stałe. Całkowita kwota kredytu konsolidacyjnego (bez kredytowanych kosztów) wynosi   202 859,00 zł, całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta  633 152,85 zł, całkowity koszt kredytu konsolidacyjnego  430 293,85  (w tym: prowizja za udzielenie kredytu 0 zł, odsetki  407 377,62 zł, ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych wg oferty dostępnej za pośrednictwem banku  8 932,00 zł, ubezpieczenie na życie wg oferty dostępnej za pośrednictwem  banku 13 765,23 zł, PCC 19 zł i opłata sądowa za ustanowienie hipoteki 200 zł), okres kredytowania  26 lat, rata kredytu    1754,36 zł, liczba rat  319.

Kalkulacja wykonana na dzień  14.02.2023 r. na reprezentatywnym przykładzie przy założeniu, że: kredyt zabezpieczony będzie hipoteką na nowo nabywanej nieruchomości o wartości   375 664,00 zł, marża kredytu wynosi  4,05%, jeśli masz u nas konto Millennium 360°na które co miesiąc wpływa Twoje wynagrodzenie lub inny dochód netto oraz kartę debetową do tego konta i wykonasz kartą transakcje bezgotówkowe na kwotę min. 500 zł m-cznie. Konto Millennium 360° jest prowadzone bezpłatnie. Opłata za obsługę karty debetowej lub płatności zbliżeniowych BLIK wynosi 0 zł, jeśli w poprzednim miesiącu min. raz zapłacisz kartą lub Blikiem (jeśli masz 18-26 lat) lub 5 razy (jeśli masz powyżej 26 lat).

Opłaty, prowizje i oprocentowanie określone są w Cenniku Kredyt Hipoteczny/Pożyczka Hipoteczna. Szczegóły dotyczące zasad i warunków udzielania kredytów są zawarte w Regulaminie kredytowania osób fizycznych w ramach usług bankowości hipotecznej w Banku Millennium S.A. Regulamin oraz Cennik dostępne są w placówkach Banku i na stronie www.bankmillennium.pl. Bank każdorazowo ocenia zdolność i wiarygodność kredytową Wnioskodawcy przed udzieleniem Kredytu; w uzasadnionych przypadkach może odmówić jego udzielenia.

Klient ma możliwości przedstawienia jako zabezpieczenia wierzytelności Banku ubezpieczenia nieruchomości lub na życie – spoza oferty dostępnej za pośrednictwem Banku – na podstawie umowy ubezpieczenia, zawartej z ubezpieczycielem znajdującym się na liście publikowanej przez KNF. Udzielenie kredytu z LTV (stosunek całkowitej kwoty kredytu hipotecznego do wartości nieruchomości, będącej przedmiotem zabezpieczenia) w wysokości powyżej 80%, ale nie więcej niż 90%, możliwe jest wyłącznie przy dodatkowym zabezpieczeniu w postaci ubezpieczenia ryzyka wysokiego LTV.

Oprocentowanie stałe obowiązuje przez okres 5 lat. W tym okresie wysokość raty kapitałowo-odsetkowej Twojej pożyczki nie zmieni się, ponieważ nie jest zależna od zmiany wskaźnika referencyjnego. Występuje ryzyko, że w okresie stosowania stałej stopy procentowej wysokość Twojej raty może być wyższa, niż gdyby była ona obliczana na podstawie aktualnego wskaźnika referencyjnego WIBOR 6M, wykorzystywanego w kalkulacji wysokości oprocentowania zmiennego. Jeśli w okresie obowiązywania stałego oprocentowania wysokość odsetek maksymalnych uległaby obniżeniu, wysokość oprocentowania stałego w tym okresie nie zmieni się. Po upływie 5-letniego okresu, możesz wybrać zastosowanie oprocentowania okresowo stałego (uwaga: może się różnić od oprocentowania w poprzednim okresie) na kolejny 5-letni okres (analogicznie jest w przypadku następnych okresów) lub też zastosowanie oprocentowania zmiennego. W czasie, kiedy spłacałeś raty Twojej pożyczki oprocentowane wg stopy stałej, wskaźnik referencyjny WIBOR 6M mógł wzrosnąć. Oznacza to, że Twoja rata po zakończeniu okresu stopy stałej może być wyższa i nastąpi wzrost całkowitego kosztu pożyczki hipotecznej.

W okresie stosowania zmiennej stopy procentowej występuje ryzyko zmian stóp procentowych. Ryzyko zmiany stóp procentowych oznacza, że w przypadku wzrostu poziomu stopy referencyjnej WIBOR 6M wyższe będzie oprocentowanie pożyczki, wzrośnie wówczas wysokość miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej, a to natomiast powoduje wzrost kosztu odsetek i tym samym wzrost całkowitego kosztu pożyczki hipotecznej. W przypadku gdy stopa referencyjna przyjmie wartość zero lub wartość ujemną oprocentowanie pożyczki w tym okresie będzie równe wysokości marży banku.