Dlaczego warto skorzystać

Kredyt konsolidacyjny w Banku Millennium to wygoda i większa swoboda finansowa

 • 0% prowizji za udzielenie kredytu i wcześniejszą spłatę (RRSO 10,07%)
 • jedna korzystna rata zamiast spłaty wielu
 • elastyczny okres kredytowania, od 3 do 30 lat
 • finansowanie do 80% wartości nieruchomości
 • wakacje kredytowe raz w roku
Zamów rozmowę

Informacja

Od 1 marca 2023 roku zawieszamy oferowanie kredytów hipotecznych ze zmiennym oprocentowaniem w całym okresie kredytowania.

W naszej ofercie pozostają kredyty hipoteczne z oprocentowaniem okresowo stałym przez 5 pierwszych lat.


Pracujemy nad wdrożeniem nowej oferty kredytu hipotecznego opartego o wskaźnik referencyjny WIRON."

Ważne informacje o wskaźniku referencyjnym WIRON

27 września 2022 r. na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego opublikowana została tzw. Mapa Drogowa, która określa podstawowe założenia procesu zastąpienia wskaźników referencyjnych WIBOR i WIBID przez indeks WIRON (Warsaw Interest Rate Overnight).

Mapę Drogową opracowała i uzgodniła tzw. Narodowa Grupa Robocza ds. reformy wskaźników referencyjnych („NGR”). W skład Grupy wchodzą przedstawiciele:

 • Ministerstwa Finansów
 • Narodowego Banku Polskiego
 • Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego
 • Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
 • Polskiego Funduszu Rozwoju
 • Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
 • Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych
 • Banku Gospodarstwa Krajowego
 • GPW Benchmark S.A.
 • banków
 • funduszy inwestycyjnych
 • zakładów ubezpieczeń
 • oraz organizacji branżowych, zrzeszających podmioty rynku finansowego.

Zgodnie z Harmonogramem Mapy Drogowej proces zastąpienia wskaźnika WIBOR ma być rozłożony w czasie:

 • od grudnia 2022 r. banki mogą oferować nowe produkty finansowe oparte na wskaźniku referencyjnym WIRON, równolegle z produktami opartymi na wskaźniku referencyjnym WIBOR,
 • do końca 2023 r. WIRON ma być stopniowo wprowadzany do nowych umów oraz instrumentów finansowych,
 • do końca 2024 r. proces zmiany wskaźników referencyjnych ma zostać zakończony. Jeśli tak się stanie, po tym czasie kredyty hipoteczne oparte na WIBOR-ze nie będą dostępne,
 • od początku 2025 r. wskaźnik referencyjny WIBOR ma przestać być publikowany.

Proces ten jest bardzo skomplikowany. Jest w nim wiele powiązanych elementów. Z tego powodu Mapa Drogowa i wskazane w niej terminy mogą się zmienić.

Mapę Drogową znajdziesz tutaj.link otwiera się w nowym oknie


Więcej informacji o planowanym zastąpieniu wskaźnika referencyjnego WIBOR przez WIRON znajdziesz na stronach internetowych:

 • Czy możesz teraz wziąć w u nas kredyt hipoteczny oparty na wskaźniku WIRON

  Obecnie nie oferujemy kredytów hipotecznych z oprocentowaniem opartym na wskaźniku referencyjnym WIRON. Przygotowanie systemów oraz procesów operacyjnych w bankach wymaga czasu. W naszym banku prowadzimy intensywne prace nad dostosowaniem systemów informatycznych, regulacji i dokumentów, które pozwolą nam wprowadzić wskaźnik referencyjny WIRON w możliwie najszybszym terminie.

  O dacie wprowadzenia WIRON-u będziemy informować z wyprzedzeniem.


 • W jaki sposób zastąpimy wskaźnik referencyjny WIBOR w umowie Twojego kredytu hipotecznego nowym wskaźnikiem

  Jeśli w przyszłości nie będziemy mogli dalej stosować wskaźnika referencyjnego WIBOR wskazanego w Twojej umowie ze względu na to, że przestanie być publikowany przez administratora, to zastąpimy WIBOR w umowie nowym wskaźnikiem referencyjnym, zgodnie z jednym z poniższych rozwiązań:

  • jeśli Twoja umowa zawiera odpowiednią klauzulę awaryjną na wypadek zaprzestania publikowania WIBOR-u - w sposób opisany w tej klauzuli,
  • jeśli Twoja umowa nie zawiera odpowiedniej klauzuli awaryjnej, a Minister Finansów wyda rozporządzenie wyznaczające zamiennik dla znikającego wskaźnika referencyjnego WIBOR - zastosujemy zamiennik wyznaczony w tym rozporządzeniu (prawdopodobnie będzie to wskaźnik referencyjny WIRON).

Zabezpieczenia

Docelowym zabezpieczeniem kredytu hipotecznego w Banku Millennium są:

 • hipoteka na nieruchomości mieszkalnej wpisana na pierwszym miejscu na rzecz Banku Millennium
 • cesja praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych
 • cesja praw z polisy ubezpieczenia na życie kredytobiorcy wraz ze wskazaniem Banku jako jedynego uprawnionego do otrzymania świadczenia ubezpieczeniowego

Ubezpieczenie nieruchomości

Ubezpieczenie na życie

Pamiętaj! Docelowym zabezpieczeniem kredytu może być też hipoteka na nieruchomości innej niż kredytowana, należącej do Ciebie lub osoby trzeciej.

Dokumenty

Lista wymaganych dokumentów

 • Do złożenia wniosku

  • Wniosek o udzielenie informacji o kredycie Pobierz
  • dokumenty potwierdzające tożsamość (dowód osobisty lub paszport)

 • Dokumenty dotyczące nieruchomości

  • operat szacunkowy nieruchomości
  • odpis z księgi wieczystej – dotyczy nieruchomości proponowanej na zabezpieczenie kredytu

  Dodatkowo, gdy zabezpieczeniem będzie: dom jednorodzinny lub niezabudowana działka budowlana mogą być wymagane:

  • ostateczne pozwolenie na użytkowanie, lub gdy nie jest ono wymagane prawem, zawiadomienie o zakończeniu budowy wraz z informacją o braku wniesienia sprzeciwu potwierdzone przez właściwy organ, lub decyzja o wysokości podatku od nieruchomości
  • wyrys z rejestru gruntów lub kopia mapy ewidencyjnej
  • zaświadczenie lub wypis z planu zagospodarowania przestrzennego potwierdzające przeznaczenie nieruchomości

 • Dokumenty do weryfikacji zdolności kredytowej

  • Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości dochodów Pobierz
  • Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości dochodu (wersja angielska) Pobierz
  • Wyciągi z rachunku bieżącego za okres ostatnich 3 miesięcy

Cennik i regulamin

Jeśli zainteresowała Cię nasza oferta, wypełnij poniższy formularz - oddzwonimy!

Zamów rozmowę

Chcesz porozmawiać teraz?
Zadzwoń:

+48 22 598 40 60

Poniedziałek–piątek 8:00–20:00

Koszt kredytu i nota prawna

RRSO dla oprocentowania okresowo stałego

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu konsolidacyjnego z oprocentowaniem okresowo stałym wynosi 10,07% i wyliczyliśmy ją przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu konsolidacyjnego (bez kredytowanych kosztów) wynosi 259 750,60 zł, okres kredytowania 21 lat, rata kredytu 2 237,66 zł, liczba rat 262, oprocentowanie w pierwszym 60-miesięcznym okresie obowiązywania stopy stałej 8,82%, a w dalszym okresie kredytowania oprocentowanie zmienne 9,18% (suma stałej marży 3,35% oraz wskaźnika referencyjnego WIBOR 6M, który według stanu na 30.11.2023 r. wynosi 5,83%), kredyt zabezpieczony hipoteką na nowo nabywanej nieruchomości o wartości 494 763,05 zł. Marża 3,35% dostępna jest, jeśli masz u nas konto Millennium 360°na które co miesiąc wpływa Twoje wynagrodzenie lub inny dochód netto oraz kartę debetową do tego konta i wykonasz kartą transakcje bezgotówkowe na kwotę min. 500 zł m-cznie. Całkowity koszt kredytu konsolidacyjnego wynosi 362 539,60 zł, w tym: prowizja za udzielenie kredytu 0 zł, odsetki 337 003,49 zł, ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych 9 694 zł z oferty dostępnej za naszym pośrednictwem, ubezpieczenie na życie 15 623,11 zł z oferty dostępnej za naszym pośrednictwem, PCC 19 zł i opłata sądowa za ustanowienie hipoteki 200 zł. Koszt prowadzenia konta wynosi 0 zł. Opłata za obsługę karty debetowej lub płatności zbliżeniowych BLIK wynosi 0 zł, jeśli w poprzednim miesiącu min. raz zapłacisz kartą lub BLIKIEM (jeśli masz 18-26 lat) lub 5 razy (jeśli masz powyżej 26 lat). Całkowita kwota do zapłaty 622 290,20 zł. Kalkulację wykonaliśmy 1.12.2023 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Szczegółowe zasady i warunki, na jakich udzielamy kredytów hipotecznych opisujemy w Regulaminie kredytowania osób fizycznych w ramach usług bankowości hipotecznej w Banku Millennium S.A. Opłaty i prowizje, które pobieramy, a także wysokość oprocentowania wskazujemy w Cenniku Kredytu Hipotecznego / Pożyczki Hipotecznej. Z tymi dokumentami możesz zapoznać się w naszych placówkach i na stronie www.bankmillennium.pl. Zanim udzielimy Ci kredytu, za każdym razem oceniamy Twoją zdolność i wiarygodność kredytową. W uzasadnionych przypadkach możemy nie udzielić Ci kredytu. Jako zabezpieczenie kredytu możesz przedstawić ubezpieczenie nieruchomości lub ubezpieczenie na życie spoza oferty dostępnej za naszym pośrednictwem. Taką umowę ubezpieczenia powinieneś zawrzeć z ubezpieczycielem, który jest na liście publikowanej przez KNF. Możemy udzielić Ci kredytu powyżej 80% LTV (ale nie więcej niż 90%) tylko przy dodatkowym zabezpieczeniu kredytu w postaci ubezpieczenia ryzyka wysokiego LTV. LTV jest to stosunek całkowitej kwoty kredytu hipotecznego do wartości nieruchomości, która jest przedmiotem zabezpieczenia.

Informacje o ryzykach

Oprocentowanie okresowo stałe

W przypadku kredytu hipotecznego z okresowo stałym oprocentowaniem występuje ryzyko, że w okresie stosowania stałej stopy procentowej Twoja rata może być wyższa niż gdyby była ona obliczana na podstawie aktualnego wskaźnika referencyjnego WIBOR 6M, który jest stosowany w kalkulacji wysokości oprocentowania zmiennego. Po zmianie oprocentowania Twojego kredytu na zmienne, wzrost wskaźnika referencyjnego w okresie obowiązywania stałej stopy procentowej może spowodować, że istotnie wzrośnie rata kapitałowo-odsetkowa i tym samym całkowity koszt Twojego kredytu. Z kolei w okresie stosowania zmiennego oprocentowania występuje ryzyko wzrostu oprocentowania. Jego wysokość zależy bowiem od wskaźnika referencyjnego WIBOR 6M. Jeśli wskaźnik referencyjny wzrośnie, to wyższe będzie oprocentowanie Twojego kredytu i wzrośnie miesięczna rata kapitałowo-odsetkowa. Wzrośnie wtedy również całkowity kosztu kredytu. Jeśli wskaźnik referencyjny mający zastosowanie w danym okresie odsetkowym będzie miał wartość zero lub będzie ujemny, to oprocentowanie Twojego kredytu w tym okresie odsetkowym będzie równe marży.

Oprocentowanie zmienne

W przypadku kredytu hipotecznego ze zmiennym oprocentowaniem występuje ryzyko wzrostu oprocentowania. Jego wysokość zależy bowiem od wskaźnika referencyjnego WIBOR 6M. Jeśli wskaźnik referencyjny wzrośnie, to wyższe będzie oprocentowanie Twojego kredytu i wzrośnie miesięczna rata kapitałowo-odsetkowa. Wzrośnie wtedy również całkowity koszt kredytu. Jeśli wskaźnik referencyjny zastosowany w danym okresie odsetkowym będzie miał wartość zero lub będzie ujemny, to oprocentowanie Twojego kredytu w tym okresie odsetkowym będzie równe marży.