O produkcie

Wpłata zamknięta z opcją transportu to rozwiązanie umożliwiające deponowanie gotówki bez konieczności opuszczania siedziby firmy. Istotą usługi i tym, co odróżnia ją od pozostałych typów wpłat zamkniętych, jest fakt, iż Bank podejmując się transportu odbieranej z Twojej firmy gotówki, przejmuje za nią pełną odpowiedzialność, aż do momentu uznania rachunku kwotą wpłaty.

Korzyści:

  • Ryzyko związane z dostarczeniem gotówki do Banku od momentu przekazania jej w ręce konwojenta ponosi Bank. Nie narażasz pracowników na ryzyko związane z transportowaniem gotówki.
  • Minimalizujesz ryzyko związane z obrotem gotówkowym - utrzymujesz we własnych jednostkach stany niezbędne do bieżącej działalności.
  • Oszczędzasz czas – deponujesz środki, nie opuszczając siedziby firmy.

Schemat

schemat

Jak korzystać

Internet

Z dowolnego miejsca, w którym masz dostęp do Internetu, przez 24 godziny na dobę możesz sprawdzać salda i historię operacji na rachunkach, jak również informacje dotyczące innych produktów, tj.: kart płatniczych, kredytów, gwarancji i akredytyw, zleceń stałych czy lokat terminowych.

Doradcy korporacyjni

Szczegółowe informacje o produktach Banku Millennium uzyskasz, kontaktując się z Doradcami Bankowymi sieci Bankowości Przedsiębiorstw.

Kontakt z Doradcą

Przez telefon

Nasi Konsultanci udzielą Ci szczegółowych informacji oraz zrealizują Twoje dyspozycje.

801 31 31 31
numer dostępny z telefonów stacjonarnych oraz komórkowych

Produkty powiązane

Rachunek rozliczeniowy

Efektywnie zarządzaj przepływami finansowymi w przedsiębiorstwie i korzystaj z kompleksowej oferty produktowej Banku.

AIPP

Współpracując z licznym gronem odbiorców, bezbłędnie i automatycznie identyfikuj płatnika oraz dokonaną przez niego wpłatę.