O produkcie

Wpłata gotówkowa w formie zamkniętej to deponowanie gotówki bez konieczności jej przeliczania w momencie przekazania. Możesz upoważnić do dokonywania tego typu wpłat zarówno pracowników swojej firmy, jak i osoby trzecie, np. pracowników firm konwojujących gotówkę.

Wpłat gotówkowych w formie zamkniętej można dokonywać w placówkach i w sieci wrzutni Banku oraz w jednostkach i wrzutniach firm zewnętrznych współpracujących z Bankiem.

Z tytułu dokonanej wpłaty Bank uznaje odpowiedni rachunek na podstawie danych zawartych w dowodzie wpłaty. W przypadku stwierdzenia różnicy pomiędzy kwotą zadeklarowaną w dowodzie wpłaty a kwotą wynikającą z przeliczenia otrzymasz protokół różnicy, a Bank dokona odpowiednich korekt wcześniejszych księgowań.

Korzyści:

Korzystając z tej formy wpłat:

  • obniżasz koszty ― wpłaty zamknięte są znacznie tańsze od wpłat otwartych,
  • oszczędzasz czas ― nie musisz czekać na przeliczenie wpłacanych środków,
  • minimalizujesz ryzyka związane z obrotem gotówkowym, utrzymując we własnych placówkach jedynie stany niezbędne do bieżącej działalności.

Schemat

schemat

Jak korzystać

Internet

Z dowolnego miejsca, w którym masz dostęp do Internetu, przez 24 godziny na dobę możesz sprawdzać salda i historię operacji na rachunkach, jak również informacje dotyczące innych produktów, tj.: kart płatniczych, kredytów, gwarancji i akredytyw, zleceń stałych czy lokat terminowych.

Doradcy korporacyjni

Szczegółowe informacje o produktach Banku Millennium uzyskasz, kontaktując się z Doradcami Bankowymi sieci Bankowości Przedsiębiorstw.

Kontakt z Doradcą

Przez telefon

Nasi Konsultanci udzielą Ci szczegółowych informacji oraz zrealizują Twoje dyspozycje.

801 31 31 31
numer dostępny z telefonów stacjonarnych oraz komórkowych

Produkty powiązane

Rachunek rozliczeniowy

Efektywnie zarządzaj przepływami finansowymi w przedsiębiorstwie i korzystaj z kompleksowej oferty produktowej Banku.

AIPP

Współpracując z licznym gronem odbiorców, bezbłędnie i automatycznie identyfikuj płatnika oraz dokonaną przez niego wpłatę.