O produkcie

Wpłata gotówkowa w formie otwartej to usługa oferowana posiadaczom rachunków rozliczeniowych prowadzonych w złotych i w walutach obcych. Dyspozycję wpłaty środków na rachunek możesz złożyć w formie:

  • pisemnej ― wypełniając dowód wpłaty lub
  • ustnej ― podając numer rachunku i nazwę właściciela rachunku.

Rachunek, na który wpłacasz pieniądze, uznawany jest kwotą wpłaty w tym samym momencie, w którym tej wpłaty dokonujesz, a ze środków możesz korzystać natychmiast, np. wykonując przelew za zakupione produkty czy usługi.

Zaksięgowanie wpłaty na rachunku jako wpłata własna lub jako wpłata obca uzależnione jest od tego, czy osoba jej dokonująca wyszczególniona jest na karcie wzorów podpisów złożonej do rachunków Twojej firmy.

Korzyści:

  • Wpłaty otwartej dokonasz w wybranych placówkach prowadzących obsługę kasową przedsiębiorstw lub w naszych wpłatomatach. By znaleźć te miejsca w swojej lokalizacji użyj odpowiednich filtrów na stronie Oddziały i bankomaty
  • Poszerzając usługę o dodatkową funkcjonalność umożliwiającą identyfikację wpłat od poszczególnych kontrahentów (taką jak AIPP), uzyskasz natychmiastową informację o otrzymanych wpłatach.

Jak korzystać

Internet

Z dowolnego miejsca, w którym masz dostęp do Internetu, przez 24 godziny na dobę możesz sprawdzać salda i historię operacji na rachunkach, jak również informacje dotyczące innych produktów, tj.: kart płatniczych, kredytów, gwarancji i akredytyw, zleceń stałych czy lokat terminowych.

Doradcy korporacyjni

Szczegółowe informacje o produktach Banku Millennium uzyskasz, kontaktując się z Doradcami Bankowymi sieci Bankowości Przedsiębiorstw.

Kontakt z Doradcą

Przez telefon

Nasi Konsultanci udzielą Ci szczegółowych informacji oraz zrealizują Twoje dyspozycje.

801 31 31 31
numer dostępny z telefonów stacjonarnych oraz komórkowych

Produkty powiązane

Rachunek rozliczeniowy

Efektywnie zarządzaj przepływami finansowymi w przedsiębiorstwie i korzystaj z kompleksowej oferty produktowej Banku.

AIPP

Współpracując z licznym gronem odbiorców, bezbłędnie i automatycznie identyfikuj płatnika oraz dokonaną przez niego wpłatę.