Ułatwienia dla przedsiębiorców na czas pandemii i po jej zakończeniu

Sprawdź, jak wspieramy przedsiębiorstwa w tym trudnym czasie

Dokumenty podpisuj online

Dokumenty podpisuj online

W Banku Millennium możesz w pełni zdalnie przekazywać i podpisywać dokumenty w wersji cyfrowej. Elektroniczny obieg dokumentów poprzez Millenet dla Przedsiębiorstw pozwala na przekazywanie i odbieranie dokumentów cyfrowych oraz na zawieranie umów przy użyciu podpisu elektronicznego certyfikatem kwalifikowanym. Dzięki temu możemy znacząco skrócić czas związany z obiegiem dokumentów podczas podpisywania umowy.

Rozwiązanie to dostępne jest dla wszystkich Klientów instytucjonalnych oraz firm o rocznym obrocie powyżej 5 mln PLN.

W związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce przypominamy:


 • Ogranicz wizyty w oddziałach i bankuj bezpiecznie z domu, korzystając z aplikacji mobilnej lub bankowości internetowej
 • Jeśli możesz, zakupy i płatności realizuj online
 • Za płatności w sklepach płać zbliżeniowo telefonem lub kartą
 • Jeśli potrzebujesz gotówki, skorzystaj z bankomatu. Dla większości rachunków wypłaty z dowolnego bankomatu w Polsce są bezpłatne
 • Uważaj na oszustów rozsyłających fałszywe SMS-y o blokowaniu środków na kontach bankowych i pamiętaj o podstawowych zasadach bezpieczeństwa >

Czas oczekiwania na połączenie z konsultantem na Infolinii oraz odpowiedź na pytania przesłane drogą elektroniczną może być nieco dłuższy niż zwykle. Prosimy o odrobinę wyrozumiałości w tym trudnym dla nas wszystkich okresie. Zapewniamy, że robimy wszystko by jak najszybciej udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania.

Możesz bardzo wiele bez ruszania się z domuPamiętaj, że w Millenecie dla Przedsiębiorstw masz możliwość zdalnego i bezpiecznego:
 • dodawania dostępów do Millenetu nowym pracownikom oraz rozszerzania dostępów dla istniejących użytkowników, w tym nadawania uprawnień do autoryzacji transakcji,
 • aktywowania aplikacji mobilnej dającej wygodny, szybki i bezpieczny dostęp do firmowych rachunków bankowych (dowiedz się więcej o bankowości mobilnej dla przedsiębiorstw),
 • wykonania wszystkich typów płatności,
 • obsługi kart płatniczych, w tym zmian limitów lub otwarcia nowych kart,
 • otwarcia rachunków dodatkowych w różnych walutach,
 • zamawiania konwojów obsługujących transport gotówki,
 • przesyłania dokumentów dotyczących udzielonych kredytów i faktoringu,
 • realizowania transakcji faktoringowych,
 • zarządzania akredytywami, gwarancjami bankowymi i regwarancjami na każdym etapie realizacji - od wprowadzenia zlecenia do zamknięcia transakcji,
 • zawierania transakcji na rynku walutowym,
 • uzyskania wsparcia poprzez system pomocy online.


Pamiętaj także, że dzięki usłudze Millenet LINK oferujemy również możliwość bezpośredniej integracji systemu finansowo-księgowego Twojej firmy z bankowością internetową Millenet dla Przedsiębiorstw (dowiedz się więcej o usłudze Millenet LINK).

Zawieszenie spłaty rat kredytowychJeżeli Twoja firma miała dobrą sytuację finansową, a obecnie doświadcza przejściowych problemów spowodowanych pandemią, masz możliwość wystąpienia o zawieszenie spłaty rat kredytowych przy uwzględnieniu poniższych zasad:

 1. małe i średnie firmy* korzystające z ratalnych produktów kredytowych mają do wyboru dwie możliwości:
  • zawieszenie spłaty rat kapitałowych i odsetkowych do 3 miesięcy
  • zawieszenie spłaty tylko rat kapitałowych do 6 miesięcy

 2. duże przedsiębiorstwa korzystające z ratalnych produktów kredytowych mają możliwość zawieszenia spłaty tylko rat kapitałowych do 6 miesięcy
 3. w przypadku produktów faktoringowych, bez względu na wielkość przedsiębiorstwa, możliwe jest wydłużenie do 180 dni:
  • okresu tolerowanego opóźnienia (faktoring niepełny lub Mille-Link faktoring)
  • terminu spłaty niewymagalnego zadłużenia z tytułu wierzytelności sfinansowanej w ramach faktoringu odwrotnego

Powyższe zasady stanowią jednolite podejście polskiego sektora bankowego wypracowane w ramach Związku Banków Polskich na podstawie wytycznych Europejskiego Urzędu ds. Nadzoru Bankowego (EBA). Komunikat Związku Banków Polskich.


Klienci, którzy korzystają już z zawieszenia spłaty w produktach kredytowych lub faktoringowych, mają możliwość dostosowania warunków zawieszenia spłat do wyżej opisanych zasad. Dla Klientów, którzy korzystali z zawieszenia zarówno rat kapitałowych, jak i rat odsetkowych, a obecnie chcieliby wydłużyć termin zawieszenia jedynie spłaty rat kapitałowych na okres powyżej 3 miesięcy, wymagana będzie spłata zapadłych zgodnie z poprzednim harmonogramem odsetek po podpisaniu aneksu wprowadzającego nowy harmonogram spłat.

W przypadku chęci skorzystania z opisanych powyżej rozwiązań wymagane jest złożenie przez przedsiębiorstwo stosownego wniosku. Za podpisanie aneksu do umowy Bank nie pobierze opłaty. W celu uzgodnienia szczegółów prosimy o kontakt z Doradcą Bankowym.

Informacje o możliwości zawieszenia rat leasingowych znajdziesz na stronie Millennium Leasing.* Za małe i średnie przedsiębiorstwa uważane są firmy, które w każdym z dwóch ostatnich lat obrotowych osiągnęły roczny przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro (równowartość w złotych jest wyliczana według średniego kursu NBP na dzień sporządzania sprawozdania z poszczególnych lat obrotowych).

Jeżeli termin zapadalności Twojego kredytu przypada w ciągu najbliższych 3 miesięcy, to możliwe jest jego odnowienie na kolejne 3 miesiące w szybkim, uproszczonym trybie. Rozwiązanie dostępne jest dla przedsiębiorstw, które przed wybuchem pandemii terminowo obsługiwały kredyt.

Gwarancje BGKGwarancje BGK

Dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oferujemy program z wykorzystaniem gwarancji BGK na nowych, korzystniejszych warunkach, wprowadzonych w celu zmniejszenia skutków pandemii COVID-19:

 • zwiększenie zakresu gwarancji do 80% kwoty kredytu, dla nowych gwarancji oraz w przypadku odnowienia lub podwyższenia kwoty kredytu,
 • brak prowizji za udzielenie gwarancji,
 • wydłużenie maksymalnego okresu gwarancji do 39 miesięcy dla kredytu obrotowego.

W czasie pandemii Bank utrzymuje dla Ciebie dostępność wszystkich kanałów obsługi oraz możliwość współpracy w zakresie wszystkich produktów i usług


By ograniczać rozprzestrzenianie się wirusa większość naszych pracowników pracuje zdalnie z domu, zapewniając jednak pełną dostępność i gotowość wsparcia Twojej firmy. Do Twojej dyspozycji pozostają Doradcy Bankowi – będący pierwszą linią kontaktu we wszelkich sprawach związanych z bieżącą obsługą bankową, a także Konsultanci, Specjaliści w poszczególnych obszarach produktowych oraz dealerzy walutowi. Pomoc techniczna dla kanałów bankowości elektronicznej dostępna jest bez zmian w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 18:00 pod numerem 801 632 632.

Większość placówek Banku Millennium będzie otwartaW związku z aktualnymi zaleceniami Ministra Zdrowia niektóre placówki mogą funkcjonować inaczej niż zwykle. Przed wizytą sprawdź, czy placówka, do której chcesz się udać, jest otwarta. Szczegóły znajdują się na naszej stronie >

Jeśli nie czujesz się w pełni zdrowy, masz kaszel, ból gardła, gorączkę lub inne objawy chorobowe zachęcamy do rezygnacji z wizyty w placówce i kontakt z lekarzem.

Pamiętaj, że większość operacji i płatności możesz wykonać bezpiecznie z domu w Millenecie lub aplikacji mobilnej.


W przypadku, kiedy udajesz się do placówki pamiętaj o kilku zasadach bezpieczeństwa:
 • W najbliższych dniach w placówkach, ze względów szczególnej ochrony przed zachorowaniami, może przebywać mniejsza liczba Klientów. Nasi pracownicy zadbają o to, aby kontrolować sytuację w tym zakresie.
 • Prosimy zachowaj podczas wizyty bezpieczną odległość, zgodnie z zaleceniami to przynajmniej 2 metry od innych osób.
 • Gotówkę wypłacaj z bankomatu kartą lub BLIKiem, a do kasy zapraszamy po odbiór wypłat awizowanych. W trosce o Twoje bezpieczeństwo codziennie czyścimy urządzenia zlokalizowane w placówkach Banku. Używamy do tego zarówno specjalistycznych środków do czyszczenia sprzętu elektronicznego, jak również środków dezynfekujących klawiaturę.

Dodatkowo zapewniamy, że Twoje pieniądze są bezpieczne. Więcej informacji na ten temat możesz znaleźć na stronie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Przypominamy, że dla większości rachunków wypłaty z dowolnego bankomatu w Polsce są bezpłatne.