Informacje prasowe


26.02.2019

Udostępnij

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Radość pisania – wystawa rękopisów Wisławy Szymborskiej

Bank Millennium jest mecenasem wyjątkowej wystawy rękopisów wierszy Noblistki, a wśród nich „Pytania zadawane sobie”, „Cebula”, „Kot w pustym mieszkaniu” i „Radość pisania” można już zobaczyć na wyjątkowej wystawie, którą 26 lutego otworzyła Biblioteka Jagiellońska i Fundacja Wisławy Szymborskiej. Pretekstem do jej przygotowania jest digitalizacja rękopisów wierszy przez Bibliotekę Jagiellońską i opublikowanie ich w Jagiellońskiej Bibliotece Cyfrowej oraz na stronach Polony – największej biblioteki cyfrowej w Polsce.

Podczas wystawy „Radość pisania” miłośnicy poezji Noblistki mogą obejrzeć autografy wierszy oraz egzemplarze pierwszych wydań tomów poetyckich, w których teksty zostały opublikowane. Dodatkowo, prezentowane są wydania poezji Szymborskiej w tłumaczeniach na języki obce. Zestawienie oryginałów rękopisów z ich wersjami cyfrowymi oraz publikacjami książkowymi da możliwość przyjrzenia się procesowi twórczemu jako całości – od pierwszych szkiców po wersję ostateczną, która trafia do czytelników.

Swoje miejsce na wystawie znalazła również czcionka „Szymborska”. Przygotowanie przez Bibliotekę Jagiellońską cyfrowej wersji rękopisów poetki po pierwsze daje szeroki dostęp do jej spuścizny twórczej. Po drugie, pozwala Bibliotece odpowiednio zabezpieczyć i zachować oryginały rękopisów.

- Mecenat nad wystawą rękopisów Wisławy Szymborskiej to dla nas zaszczyt. Cieszymy się, że mamy wkład w upowszechnianie dzieł naszej wybitnej poetki. Fundacja Wisławy Szymborskiej zrealizowała projekt, dzięki któremu będziemy mogli sięgać po twórczość noblistki w nowej cyfrowej formie, w dowolnym dla nas miejscu i czasie. Teraz historia jej twórczości i zapis procesu twórczego będzie ogólnodostępny – mówi Iwona Jarzębska, dyrektor Departamentu Public Relations Banku Millennium – Bank Millennium w tym roku świętuje 30-lecie mecenatu kultury w Polsce. Przez te trzy dekady wspieraliśmy kulturę zarówno wysoką, jak i popularną. Teraz znowu mamy okazję przyczynić się do popularyzacji kultury wysokiej i wybitnej, bo naszej polskiej noblistki - dodaje Iwona Jarzębska.

- Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa, jako zasób dostępny bez ograniczeń, otwiera przed naszymi czytelnikami, związanymi zwłaszcza ze środowiskiem akademickim, szerokie możliwości poznawcze i badawcze. Dla tych, którzy dotychczas znali utwory Wisławy Szymborskiej tylko z wersji drukowanych, rękopisy z pewnością staną się inspiracją do przyjrzenia się jej twórczości na nowo – można rzec – w wersji źródłowej. Dzięki kopiom cyfrowym wszyscy zainteresowani – zarówno wielbiciele jej twórczości jak i badacze – mogą zapoznać się z autografami poetki z każdego miejsca na świecie i przez całą dobę, jednocześnie Biblioteka w doskonalszy sposób będzie mogła zabezpieczyć rękopiśmienne oryginały – podkreśla prof. dr hab. Zdzisław Pietrzyk, Dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej.

Na wystawie jest pokazanych 30 rękopisów i maszynopisów wierszy ze wszystkich tomów Noblistki oraz egzemplarze tomów wierszy – pierwsze ich wydania i wznowienia serii wydawnictwa Znak, a także wydania tłumaczone na 13 języków, m.in. na chiński, angielski, włoski, portugalski, szwedzki, serbski.

W Jagiellońskiej Bibliotece Cyfrowej i na platformie Polony udostępnionych będzie ok. 200 obiektów: autografy, maszynopisy i wydruki komputerowe z odręcznymi dopiskami; wiersze, poezja niepoważna, maszynopis mowy noblowskiej.

Bank Millennium równolegle do działalności biznesowej wspiera przedsięwzięcia kulturalne o zasięgu ogólnopolskim, ale i lokalnym. Jest mecenasem kultury 360°, ponieważ promuje sztukę w niemal wszystkich jej formach, m.in.: film, muzykę, malarstwo, rzeźbę, teatr, fotografię, literaturę i performance. W katalogu wspieranych wydarzeń znajdują się m.in.: festiwal Millennium Docs Against Gravity, nagroda dla wybitnych twórców kultury „Złote Berło”, wspólny program Banku i TVP „Dwa Teatry”, festiwal jazzu tradycyjnego „Złota Tarka”, Bella Skyway Festival, Festiwal Mozartowski w Warszawskiej Operze Kameralnej, festiwal Sacrum Profanum.