Możesz zyskać nawet do 23,99% w skali inwestycji (7,99% w skali roku)

Potrzebujesz 10 000 zł, by założyć lokatę strukturyzowaną Potencjał Szwajcarii II

O lokatach strukturyzowanych

Lokaty strukturyzowane to produkty, które łączą w sobie cechy lokaty terminowej (ochrona kapitału w wysokości 100% obowiązuje przez cały okres trwania produktu) oraz inwestycji na rynkach finansowych (szansa na zyski wyższe niż w przypadku standardowego oprocentowania lokat). Wykorzystują możliwości wielu rynków i są doskonałym narzędziem służącym do dywersyfikacji portfela:

  • 100% ochrony kapitału przez cały okres trwania lokaty strukturyzowanej
  • pośredni dostęp do krajowego i zagranicznego rynku walutowego, akcji, surowców lub towarów
  • oprocentowanie uzależnione od wartości instrumentu bazowego wskazanego w warunkach lokaty strukturyzowanej, którym może być m.in. waluta, surowce, akcje, indeksy giełdowe

Sprawdź aktualną ofertę

Potencjał Szwajcarii II
Okres subskrypcji
01.10.2021 r. – 02.11.2021 r.
Oprocentowanie w trakcie subskrypcji
0,01% w skali roku
Okres inwestycji
03.11.2021 r. – 31.10.2024 r.
Możliwe oprocentowanie za okres inwestycji
do 23,99% w skali inwestycji
Oprocentowanie gwarantowane za okres inwestycji
Brak gwarantowanego oprocentowania
Kwota minimalna
10 000 zł
Rodzaj instrumentu bazowego
Indeks SMI

Jak otworzyć

Przez internet

Jeśli nie jesteś naszym Klientem, załóż Konto 360° online.

Jeśli jesteś naszym Klientem, otwórz lokatę w Millenecie.

Wybierz najbliższą placówkę

Znajdź placówkę

Pytania i odpowiedzi


  • Okres subskrypcji to inaczej czas, w którym można zapisać się na daną lokatę strukturyzowaną. Bank w tym okresie zbiera deklaracje od wszystkich zainteresowanych Klientów, aby umożliwić im rozpoczęcie inwestycji tego samego dnia i na takich samych warunkach. Jest to o tyle ważne, że odsetki z lokaty strukturyzowanej są wyliczane zgodnie z zasadami ściśle określonymi w Warunkach Lokaty Strukturyzowanej. Jeśli zdecydujesz się zapisać na daną edycję lokaty strukturyzowanej, Twoje środki przejściowo zostaną ulokowane na dedykowanej lokacie bankowej i będą pracować aż do momentu zakończenia okresu subskrypcji.


  • Zainwestowane środki są bezpieczne, a na zakończenie inwestycji otrzymasz co najmniej wpłacony kapitał. Oferowane w Banku Millennium lokaty strukturyzowane gwarantują pełną ochronę kapitału przy założeniu utrzymywania lokaty przez zalecany okres. W przypadku rozwiązania umowy rachunku lokaty strukturyzowanej w trakcie trwania okresu inwestycyjnego Bank pobiera opłatę manipulacyjną. Wysokość tej opłaty uzależniona jest od daty zerwania przez Ciebie lokaty strukturyzowanej i maleje w miarę zbliżania się do momentu zakończenia inwestycji. Szczegółowe informacje dotyczące tej opłaty znajdziesz w Warunkach Lokaty Strukturyzowanej w części „Opłaty manipulacyjne w przypadku zerwania Lokaty Strukturyzowanej”.


  • Zysk z lokaty strukturyzowanej ustalany jest na podstawie kształtowania się cen aktywa bazowego (wskaźnika) w konkretnych przedziałach czasowych. Aktywem bazowym może być m.in. kurs waluty, akcji, wartość indeksu giełdowego. Sposób, w jaki wyliczany jest zysk oraz nazwę wskaźnika znajdziesz w Warunkach Lokaty Strukturyzowanej.


  • Tak, środki wpłacone na lokatę strukturyzowaną, tak jak w przypadku standardowej lokaty bankowej, są objęte systemem gwarantowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji z 10 czerwca 2016 r. Zgodnie z tą ustawą wysokość środków pieniężnych wraz z innymi wierzytelnościami w stosunku do Banku objętymi systemem gwarantowania w złotych nie przekracza łącznie równowartości 100 000 euro. Środki przekraczające wskazaną wartość nie podlegają gwarancji BFG.


  • Ukryj Pokaż więcej