Komputerowy Gigant I

Lokata strukturyzowana

O lokatach strukturyzowanych

Lokaty strukturyzowane to produkty, które łączą w sobie cechy lokaty terminowej (ochrona kapitału w wysokości 100% obowiązuje przez cały okres trwania produktu) oraz inwestycji na rynkach finansowych (szansa na zyski wyższe niż w przypadku standardowego oprocentowania lokat). Wykorzystują możliwości wielu rynków i są doskonałym narzędziem służącym do dywersyfikacji portfela:

  • 100% ochrony kapitału przez cały okres trwania lokaty strukturyzowanej
  • pośredni dostęp do krajowego i zagranicznego rynku walutowego, akcji, surowców lub towarów
  • oprocentowanie uzależnione od wartości instrumentu bazowego wskazanego w warunkach lokaty strukturyzowanej, którym może być m.in. waluta, surowce, akcje, indeksy giełdowe

Sprawdź aktualną ofertę

Komputerowy Gigant I
Okres subskrypcji
05.06.2024 r. – 02.07.2024 r.
Oprocentowanie w trakcie subskrypcji
1,50% w skali roku
Okres inwestycji
03.07.2024 r. – 02.07.2026 r.
Możliwe oprocentowanie za okres inwestycji
5,7% - 29,99% w skali inwestycji
Oprocentowanie gwarantowane za okres inwestycji
5,70% w skali inwestycji
Kwota minimalna
10 000 zł
Rodzaj instrumentu bazowego
akcje spółki DELL Technologies Inc.

Jak otworzyć

Przez internet

Jeśli nie jesteś naszym Klientem, załóż konto Millennium 360° online.

Jeśli jesteś naszym Klientem, otwórz lokatę w Millenecie.

Wybierz najbliższą placówkę

debug: true Znajdź placówkę

Dopiero zaczynasz inwestować?

Wypełnij ankietę MiFID

Ankieta składa się z kilku pytań. Odpowiedzi na nie pozwolą Ci poznać, jakim typem inwestora jesteś. A nam pozwolą przedstawić Ci produkty, które odpowiadają Twoim potrzebom, oczekiwaniom i doświadczeniu inwestycyjnemu, oraz są dla Ciebie adekwatne.

Pytania i odpowiedzi

  • Okres subskrypcji to inaczej czas, w którym można zapisać się na daną lokatę strukturyzowaną. Bank w tym okresie zbiera deklaracje od wszystkich zainteresowanych Klientów, aby umożliwić im rozpoczęcie inwestycji tego samego dnia i na takich samych warunkach. Jest to o tyle ważne, że odsetki z lokaty strukturyzowanej są wyliczane zgodnie z zasadami ściśle określonymi w Warunkach Lokaty Strukturyzowanej. Jeśli zdecydujesz się zapisać na daną edycję lokaty strukturyzowanej, Twoje środki przejściowo zostaną ulokowane na dedykowanej lokacie bankowej i będą pracować aż do momentu zakończenia okresu subskrypcji.

  • Zainwestowane środki są bezpieczne, a na zakończenie inwestycji otrzymasz co najmniej wpłacony kapitał. Oferowane w Banku Millennium lokaty strukturyzowane gwarantują pełną ochronę kapitału przy założeniu utrzymywania lokaty przez zalecany okres. W przypadku rozwiązania umowy rachunku lokaty strukturyzowanej w trakcie trwania okresu inwestycyjnego Bank pobiera opłatę manipulacyjną. Wysokość tej opłaty uzależniona jest od daty zerwania przez Ciebie lokaty strukturyzowanej i maleje w miarę zbliżania się do momentu zakończenia inwestycji. Szczegółowe informacje dotyczące tej opłaty znajdziesz w Warunkach Lokaty Strukturyzowanej w części „Opłaty manipulacyjne w przypadku zerwania Lokaty Strukturyzowanej”.

  • Zysk z lokaty strukturyzowanej ustalany jest na podstawie kształtowania się cen aktywa bazowego (wskaźnika) w konkretnych przedziałach czasowych. Aktywem bazowym może być m.in. kurs waluty, akcji, wartość indeksu giełdowego. Sposób, w jaki wyliczany jest zysk oraz nazwę wskaźnika znajdziesz w Warunkach Lokaty Strukturyzowanej.

  • Tak, środki wpłacone na lokatę strukturyzowaną, tak jak w przypadku standardowej lokaty bankowej, są objęte systemem gwarantowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji z 10 czerwca 2016 r. Zgodnie z tą ustawą wysokość środków pieniężnych wraz z innymi wierzytelnościami w stosunku do Banku objętymi systemem gwarantowania w złotych nie przekracza łącznie równowartości 100 000 euro. Środki przekraczające wskazaną wartość nie podlegają gwarancji BFG.

  • Ukryj Pokaż więcej