Wnioskuj o 500+ bez kolejek i wizyt w urzędzie

Już możesz złożyć w Millenecie wniosek Rodzina 500+ na nowy okres świadczeniowy

Zyskajcie 50 zł na zakupy

Załóż dziecku Konto 360° Junior w Millenecie lub aplikacji mobilnej do 8.11.2021 r. i spełnij warunki promocji, a możesz otrzymać 50 zł na eKarcie podarunkowej goodie. Wystarczy, że do 30.11.2021 r.:

 • przelejesz dziecku na nowe konto kwotę co najmniej 100 zł
 • i jeśli Twoje dziecko ma ukończone 7 lat, wyrazisz w jego imieniu zgody marketingowe, aktywujecie aplikację mobilną i wykonacie min. 1 płatność kartą wydaną do konta, BLIKIEM lub zbliżeniowo telefonem

„Jesienna promocja z Kontem 360° Junior” trwa do 8.11.2021 r., o ile wcześniej nie zostanie wyczerpany limit 6000 kont. SMS-em otrzymasz kod do aktywacji eKarty podarunkowej o wartości 50zł w aplikacji goodie. eKartę goodie można zrealizować w dowolnym sklepie internetowy lub stacjonarnym w Polsce.
Nota prawna

O programie Rodzina 500+

Program Rodzina 500+ to świadczenie wychowawcze przysługujące na wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę:

 • program oferuje wsparcie dla każdej rodziny, również dla rodziców samotnie wychowujących dzieci
 • pieniądze wypłacane są regularnie, co miesiąc, aż do osiągnięcia przez dziecko 18. roku życia

Najważniejsze informacje

Od 2021 r. prawo do świadczenia będzie ustalane na roczny okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca do 31 maja następnego roku kalendarzowego.

Aby uzyskać prawo do świadczenia od 1 czerwca 2021 r., wniosek możesz złożyć już od 1 lutego 2021 r. w Millenecie w zakładce MilleUrząd.

Wypłata świadczenia 500+ zależy od miesiąca, w którym złożysz wniosek. Jeśli wniosek wyślesz:

 • do 30 kwietnia 2021 r. – świadczenie za czerwiec otrzymasz do 30 czerwca 2021 r. (co gwarantuje ciągłość wypłaty świadczenia od pierwszego miesiąca nowego okresu)
 • od 1 maja do 31 maja 2021 r. – świadczenie za czerwiec i lipiec otrzymasz do 31 lipca 2021 r.
 • od 1 czerwca do 30 czerwca 2021 r. – świadczenie za czerwiec, lipiec i sierpień otrzymasz do 31 sierpnia 2021 r.

Jeśli złożysz wniosek w późniejszym terminie (po 30 czerwca 2021 r.), świadczenie otrzymasz od miesiąca złożenia wniosku.

W związku z tym tylko złożenie wniosku do końca czerwca 2021 r. będzie gwarantowało, że świadczenie otrzymasz z wyrównaniem od 1 czerwca.

Rodzice nowo narodzonych dzieci mają 3 miesiące na złożenie wniosku – wówczas świadczenie 500+ otrzymają z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.

Jak wygląda proces składania wniosku

 1. 1
  Jak wygląda proces składania wniosku -

  Złożenie wniosku

  Wypełnij wniosek Rodzina 500+ w Millenecie.

  link otwiera się w nowym oknie Złóż wniosek Rodzina 500+

 2. 2
  Jak wygląda proces składania wniosku -

  Rejestracja wniosku

  Wniosek zostaje zarejestrowany w systemie Emp@tia.

 3. 3
  Jak wygląda proces składania wniosku -

  Rozpatrzenie wniosku

  Właściwy organ w miejscu zamieszkania weryfikuje wniosek.

 4. 4
  Jak wygląda proces składania wniosku -

  Otrzymanie informacji o przyznaniu świadczenia

  Informację o przyznaniu świadczenia otrzymasz na adres e-mail podany przez Ciebie we wniosku.


 • Wniosek znajdziesz w Millenecie w zakładce MilleUrząd.

  Pamiętaj, że wniosek możesz złożyć jedynie w swoim imieniu, logując się do Millenetu. Nie ma możliwości złożenia wniosku w imieniu innej osoby.

  Przed wypełnieniem wniosku zapoznaj się z informacjami o programie Rodzina 500+ na stronie gov.pl/rodzina link otwiera się w nowym oknie oraz na stronach internetowych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, instrukcjami wypełniania wniosku w wersji papierowej na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub skontaktuj się z organem prowadzącym w gminie, np. MOPS, który będzie rozpatrywał wniosek i na jego podstawie rozstrzygał, czy przysługuje świadczenie wychowawcze.

  Jeżeli do wniosku załączasz wymagane dokumenty, to przygotuj wcześniej ich skany (dopuszczalne formaty załączników: PNG, JPG lub PDF).


 • Po przesłaniu wniosku w Millenecie (sekcja Wnioski i umowy > Wnioski) możesz sprawdzić status wniosku. Prezentowane statusy to:

  • Przetwarzany – trwa przesyłanie wniosku do systemu Emp@tia
  • Dostarczony – wniosek został dostarczony do organu prowadzącego
  • Błąd dostarczenia – wniosek nie został dostarczony do organu prowadzącego

  Zalecamy sprawdzenie statusu wniosku w Millenecie. W ciągu 24 godzin status wniosku powinien zmienić się na „Dostarczony”. Jeśli wyświetli się status „Błąd dostarczenia”, wtedy prosimy o zweryfikowanie danych zawartych we wniosku oraz kontakt z organem prowadzącym. Może być wymagane ponowne wypełnienie i wysłanie wniosku. Pamiętaj, by wydrukować i zachować wypełniony wniosek po jego wysłaniu!


  • Maksymalna liczba załączników: 7 sztuk
  • Maksymalna wielkość pojedynczego załącznika: 500 KB
  • Maksymalna łączna wielkość wszystkich załączników: 3,5 MB
  • Nazwy załączników nie mogą zawierać znaków polskich, specjalnych i spacji oraz muszą być unikalne w ramach jednego wniosku
  • Formaty załączników: PNG, JPG lub PDF

  • Jeśli Twojej gminy nie ma na liście w Millenecie, złóż wniosek Rodzina 500+ osobiście w urzędzie miasta/gminy właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania lub online w Millenecie w późniejszym terminie. Brak gminy na liście oznacza, że gmina ta nie została jeszcze podłączona do Emp@tii - Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego utworzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W przypadku pytań dotyczących terminu przyłączenia Twojej gminy/wskazanego organu do systemu, skontaktuj się z osobiście lub telefonicznie z urzędem miasta/gminy.
  • Zwróć szczególną uwagę na adres zamieszkania, który podajesz w swoim wniosku – na jego podstawie wniosek zostanie przekazany do odpowiedniego organu prowadzącego w Gminie. Uwaga: Adres zamieszkania, nie musi być zgodny z miejscem zameldowania. Możesz zaktualizować adres zamieszkania podczas wypełniania wniosku Rodzina 500+. Żeby zmienić swoje dane, zaloguj się do konta i przejdź do zakładki Ustawienia > Dane osobowe.
  • Ze względów bezpieczeństwa, czas trwania sesji online w systemie Millenet jest ograniczony. Jeżeli przerwiesz wypełnianie wniosku na dłużej niż na maksymalny okres braku aktywności ustawiony w Millenecie, nastąpi wylogowanie z Millenetu, ale zmiany wprowadzone we wniosku zostaną zapisane automatycznie.
  • Podczas wypełniania wniosku możesz podać dowolny numer konta do wypłaty świadczenia wychowawczego przez organ prowadzący w gminie. Zarówno w Banku Millennium, jak i w innym banku. Zachęcamy do podawania numeru konta w Banku Millennium.
  • Poprawnie wypełniony wniosek online w systemie Millenet będzie podpisany Twoim imieniem, nazwiskiem oraz numerem PESEL. Urzędowe Potwierdzenie Odbioru/Przedłożenia (UPO/UPP) zostanie wysłane z systemu Emp@tia na adres e-mail podany we wniosku – zwróć uwagę na poprawność adresu e-mail.
  • Po przesłaniu wniosku w Millenecie, na wskazany we wniosku adres e-mail w ciągu 24 godzin otrzymasz z systemu Emp@tia Urzędowe Potwierdzenie Odbioru/Przedłożenia wniosku (tzw. UPO/UPP). Jest to potwierdzenie, że złożony wniosek został prawidłowo przekazany do organu prowadzącego w gminie. Adres e-mail z którego zostanie przesłane UPO/UPP to: upo500plus@mrpips.gov.pl. Jeśli w potwierdzeniu wysłania wniosku otrzymanym w Millenecie, wniosek ma status „dostarczony” ale na adres e-mail nie zostało dostarczone UPO/UPP, prosimy o kontakt ze wskazanym we wniosku organem.
  • W potwierdzeniu złożenia wniosku zawarte są wszystkie informacje potrzebne do wyjaśnienia ewentualnych pytań lub wątpliwości związanych z obsługą wniosku przez system Emp@tia lub wskazany przez Ciebie organ prowadzący w gminie postępowanie w sprawie świadczenia.
  • Przechowywanie danych: Po dostarczeniu wniosku do systemu Emp@tia, Bank ze swoich serwerów usunie wszystkie podane we wniosku informacje. Rola Banku Millennium w tym procesie polega jedynie na udostępnieniu systemu Millenet w celu przesłania wniosku do organu prowadzącego w gminie.
  • Weryfikacją danych zajmuje się organ prowadzący. Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych we wniosku oraz w załącznikach i nie posiada informacji dotyczących obsługi wniosku.
  • Wysłany wniosek Rodzina 500+ można pobrać tylko raz, od razu po jego wysłaniu, w ramach tej samej sesji logowania. Potwierdzenie wysłania wniosku jest dostępne do pobrania w sekcji Wnioski i umowy > Wnioski archiwalne przez okres 10 lat od momentu wysłania wniosku.
  • Organ prowadzący w gminie, np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, tj. po przyznaniu świadczenia wychowawczego w drodze decyzji administracyjnej, będzie co miesiąc wypłacać świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 500+.
  • Jeżeli na wskazany we wniosku adres e-mail zostało wysłane Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) i chcesz sprawdzić dalszy status swojego wniosku, skontaktuj się bezpośrednio z wybranym organem gminy prowadzącym postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego.
  • Po przekazaniu wypełnionego wniosku Rodzina 500+ do organu prowadzącego w gminie, ewentualne dodatkowe działania związane z obsługą wniosku będą załatwiane przez ten organ w formie pisemnej.

Rola Banku

 • Bank Millennium umożliwia Ci złożenie wniosku Rodzina 500+ online w Millenecie w zakładce MilleUrząd > Rodzina 500+. Złożenie wniosku w oddziale, agencji lub za pośrednictwem konsultanta infolinii nie jest możliwe.

 • Po wysłaniu wniosku zobaczysz ekran potwierdzenia, w tym momencie masz możliwość zapisania złożonego wniosku w formie pliku PDF na dysku swojego komputera. Zalecamy zapisanie wniosku w pliku PDF lub jego wydruk – dane wniosku zostaną usunięte z systemu bankowego niezwłocznie po wysłaniu!

 • Po wysłaniu wniosku możesz sprawdzić jego status w sekcji „Wnioski i umowy”. Status wniosku powinien zmienić się z „Przetwarzany” na „Dostarczony” w ciągu dwóch dni od złożenia. Zalecamy więc monitorowanie statusu w Millenecie.

 • W przypadku odrzucenia wniosku należy skontaktować się z organem prowadzącym. Bank nie posiada informacji dotyczących przetwarzania wniosku po stronie Ministerstwa i organów prowadzących.

 • Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załącznikach i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku przez wybrany organ prowadzący w gminie, po tym jak wniosek zostanie do niego przekazany.

 • Wniosek jest usuwany z serwerów Banku po wysłaniu wniosku do systemu informatycznego Emp@tia prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Pytania i odpowiedzi


 • Elektroniczne wnioski Rodzina 500+ dostępne są dla klientów Banku Millennium posiadających rachunek bieżący oraz dostęp do Millenetu - systemu bankowości internetowej Banku Millennium.


 • Zanim zaczniesz wypełniać wniosek, przygotuj dane osobowe swoje oraz swoich dzieci (m.in. imię, nazwisko, PESEL, stan cywilny). Te dane, którymi dysponuje Bank, zostaną zaczytane z systemu Banku automatycznie.

  Sprawdź, jaki urząd w Twojej gminie będzie rozpatrywał wnioski Rodzina 500+ obejmujące Twoje miejsce zamieszkania - zobacz listę organów prowadzących w poszczególnych gminach na stronie Ministerstwa.

  1. Zaloguj się systemu bankowości internetowej Banku Millennium.
  2. Wniosek dostępny jest w zakładce MilleUrząd.
  3. Wypełnij dane we wniosku podążając za instrukcjami na ekranie. Jeżeli w danych w Banku masz nieaktualny adres zamieszkania, zmień go podczas wypełniania Wniosku. Załącz załączniki do wniosku, o ile w Twojej sytuacji będą one wymagane.
  4. Zatwierdź i zakończ wniosek.
  5. Pobierz i zapisz w bezpiecznej lokalizacji potwierdzenie złożenia wniosku oraz kopię wypełnionego wniosku Rodzina 500+. To jedyny moment, kiedy będzie możliwe pobranie kopii wniosku złożonego za pośrednictwem Banku.
  6. Po przekazaniu przez Bank wniosku do właściwego organu prowadzącego w gminie, na adres e-mail podany we wniosku otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP) będące Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru (UPO). Wiadomość e-mail z UPO/UPP o tytule „UPO/UPP wniosek SW-1 nr <identyfikator dokumentu>” otrzymasz z adresu e-mail: upo500plus@mrpips.gov.pl.
  7. W celu uzyskania informacji na temat etapu rozpatrywania Twojego wniosku kontaktuj się z organem prowadzącym w Twojej gminie.

  Jak tylko otrzymasz UPO/UPP na adres e-mail, który wskazałeś we wniosku Rodzina 500+, wszelkie pytania i obsługę wniosku Rodzina 500+ przejmuje organ prowadzący w gminie (np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej). W razie pytań o wniosek Rodzina 500+ prosimy o kontakt bezpośrednio z danym organem prowadzącym, który obejmuje Twoje miejsce zamieszkania.


 • Wniosek możesz złożyć przez Internet:

  • w systemie bankowości internetowej Banku Millennium
  • przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS-u
  • w systemie Emp@tia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  • w serwisach bankowości internetowej wybranych banków w Polsce

  Wniosek Rodzina 500+ możesz złożyć również drogą pocztową lub osobiście w organie prowadzącym w gminie, któremu podlegasz ze względu na miejsce zamieszkania. Wniosku Rodzina 500+ nie można złożyć w oddziale Banku ani przez infolinię Banku.


 • Tak, wniosek dostępny jest w Banku Millennium jedynie dla osób, które są Klientami Banku, mają dostęp do Millenetu (systemu bankowości internetowej) oraz posiadają konto w Banku Millennium.


 • Jeśli otworzyłeś konto w Banku Millennium, potwierdzając swoje dane przelewem autoryzacyjnym z innego banku lub za pomocą selfie (czyli zdjęć dowodu i twarzy) i nie potwierdziłeś swoich danych osobowych w placówce, nie możesz złożyć wniosku o świadczenie wychowawcze przez system bankowości internetowej Banku Millennium. Jeśli potwierdzisz swoją tożsamość w dowolnym oddziale Banku Millennium, będziesz mógł złożyć wniosek Rodzina 500+ za pośrednictwem serwisu bankowości elektronicznej Banku Millennium. Złożenie wniosku Rodzina 500+ nie będzie także możliwe, jeśli nie posiadasz rachunku bieżącego w Banku Millennium. Jeśli powyższy opis nie dotyczy Twojej sytuacji, prosimy o kontakt z infolinią TeleMillennium w celu wyjaśnienia sytuacji.


 • Ukryj pytania Pokaż pozostałe pytania