Wnioskuj o 500+ bez kolejek i wizyt w urzędzie

Już możesz złożyć w Millenecie wniosek Rodzina 500+ na nowy okres świadczeniowy

Zyskaj nawet 60 zł na eKarcie goodie

Załóż dziecku Konto 360° Junior w Millenecie lub aplikacji mobilnej i wyraź zgody wymagane regulaminem promocji do 30 kwietnia 2021 roku. Otrzymasz 30 zł na eKarcie podarunkowej goodie. Chcesz więcej? Dodatkowe 30 zł na karcie podarunkowej powędruje do Was, jeżeli do 31.05.2021 r.:

 • zasilisz nowo otwarte konto kwotą co najmniej 200 zł
 • bądź, jeśli Twoje dziecko ma ukończone 13 lat, przelejesz na konto min. 200 zł i wykonacie min. 3 płatności kartą wydaną do konta, BLIKIEM lub zbliżeniowo telefonem

„Wiosenna promocja z kontem Junior” trwa do 30 kwietnia 2021 roku, o ile wcześniej nie zostanie wyczerpany limit 3000 kont. SMS-em otrzymasz kod do aktywacji eKarty podarunkowej o wartości do 60 zł w aplikacji goodie. eKartę goodie można zrealizować w dowolnym sklepie internetowy lub stacjonarnym w Polsce. Szczegóły w regulaminie na stronie Banku.
Nota prawna

O programie Rodzina 500+

Program Rodzina 500+ to świadczenie wychowawcze przysługujące na wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę:

 • program oferuje wsparcie dla każdej rodziny, również dla rodziców samotnie wychowujących dzieci
 • pieniądze wypłacane są regularnie, co miesiąc, aż do osiągnięcia przez dziecko 18. roku życia

Najważniejsze informacje

Od 2021 r. prawo do świadczenia będzie ustalane na roczny okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca do 31 maja następnego roku kalendarzowego.

Aby uzyskać prawo do świadczenia od 1 czerwca 2021 r., wniosek możesz złożyć już od 1 lutego 2021 r. w Millenecie w zakładce MilleUrząd.

Wypłata świadczenia 500+ zależy od miesiąca, w którym złożysz wniosek. Jeśli wniosek wyślesz:

 • do 30 kwietnia 2021 r. – świadczenie za czerwiec otrzymasz do 30 czerwca 2021 r. (co gwarantuje ciągłość wypłaty świadczenia od pierwszego miesiąca nowego okresu)
 • od 1 maja do 31 maja 2021 r. – świadczenie za czerwiec i lipiec otrzymasz do 31 lipca 2021 r.
 • od 1 czerwca do 30 czerwca 2021 r. – świadczenie za czerwiec, lipiec i sierpień otrzymasz do 31 sierpnia 2021 r.

Jeśli złożysz wniosek w późniejszym terminie (po 30 czerwca 2021 r.), świadczenie otrzymasz od miesiąca złożenia wniosku.

W związku z tym tylko złożenie wniosku do końca czerwca 2021 r. będzie gwarantowało, że świadczenie otrzymasz z wyrównaniem od 1 czerwca.

Rodzice nowo narodzonych dzieci mają 3 miesiące na złożenie wniosku – wówczas świadczenie 500+ otrzymają z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.

Jak wygląda proces składania wniosku

 1. 1
  Jak wygląda proces składania wniosku -

  Złożenie wniosku

  Wypełnij wniosek Rodzina 500+ w Millenecie.

  link otwiera się w nowym oknie Złóż wniosek Rodzina 500+

 2. 2
  Jak wygląda proces składania wniosku -

  Rejestracja wniosku

  Wniosek zostaje zarejestrowany w systemie Emp@tia.

 3. 3
  Jak wygląda proces składania wniosku -

  Rozpatrzenie wniosku

  Właściwy organ w miejscu zamieszkania weryfikuje wniosek.

 4. 4
  Jak wygląda proces składania wniosku -

  Otrzymanie informacji o przyznaniu świadczenia

  Informację o przyznaniu świadczenia otrzymasz na adres e-mail podany przez Ciebie we wniosku.


 • Wniosek znajdziesz w Millenecie w zakładce MilleUrząd.

  Pamiętaj, że wniosek możesz złożyć jedynie w swoim imieniu, logując się do Millenetu. Nie ma możliwości złożenia wniosku w imieniu innej osoby.

  Przed wypełnieniem wniosku zapoznaj się z informacjami o programie Rodzina 500+ na stronie gov.pl/rodzina link otwiera się w nowym oknie oraz na stronach internetowych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, instrukcjami wypełniania wniosku w wersji papierowej na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub skontaktuj się z organem prowadzącym w gminie, np. MOPS, który będzie rozpatrywał wniosek i na jego podstawie rozstrzygał, czy przysługuje świadczenie wychowawcze.

  Jeżeli do wniosku załączasz wymagane dokumenty, to przygotuj wcześniej ich skany (dopuszczalne formaty załączników: PNG, JPG lub PDF).


 • Po przesłaniu wniosku w Millenecie (sekcja Wnioski i umowy > Wnioski) możesz sprawdzić status wniosku. Prezentowane statusy to:

  • Przetwarzany – trwa przesyłanie wniosku do systemu Emp@tia
  • Dostarczony – wniosek został dostarczony do organu prowadzącego
  • Błąd dostarczenia – wniosek nie został dostarczony do organu prowadzącego

  Zalecamy sprawdzenie statusu wniosku w Millenecie. W ciągu 24 godzin status wniosku powinien zmienić się na „Dostarczony”. Jeśli wyświetli się status „Błąd dostarczenia”, wtedy prosimy o zweryfikowanie danych zawartych we wniosku oraz kontakt z organem prowadzącym. Może być wymagane ponowne wypełnienie i wysłanie wniosku. Pamiętaj, by wydrukować i zachować wypełniony wniosek po jego wysłaniu!


  • Maksymalna liczba załączników: 7 sztuk
  • Maksymalna wielkość pojedynczego załącznika: 500 KB
  • Maksymalna łączna wielkość wszystkich załączników: 3,5 MB
  • Nazwy załączników nie mogą zawierać znaków polskich, specjalnych i spacji oraz muszą być unikalne w ramach jednego wniosku
  • Formaty załączników: PNG, JPG lub PDF

  • Jeśli Twojej gminy nie ma na liście w Millenecie, złóż wniosek Rodzina 500+ osobiście w urzędzie miasta/gminy właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania lub online w Millenecie w późniejszym terminie. Brak gminy na liście oznacza, że gmina ta nie została jeszcze podłączona do Emp@tii - Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego utworzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W przypadku pytań dotyczących terminu przyłączenia Twojej gminy/wskazanego organu do systemu, skontaktuj się z osobiście lub telefonicznie z urzędem miasta/gminy.
  • Zwróć szczególną uwagę na adres zamieszkania, który podajesz w swoim wniosku – na jego podstawie wniosek zostanie przekazany do odpowiedniego organu prowadzącego w Gminie. Uwaga: Adres zamieszkania, nie musi być zgodny z miejscem zameldowania. Możesz zaktualizować adres zamieszkania podczas wypełniania wniosku Rodzina 500+. Żeby zmienić swoje dane, zaloguj się do konta i przejdź do zakładki Ustawienia > Dane osobowe.
  • Ze względów bezpieczeństwa, czas trwania sesji online w systemie Millenet jest ograniczony. Jeżeli przerwiesz wypełnianie wniosku na dłużej niż na maksymalny okres braku aktywności ustawiony w Millenecie, nastąpi wylogowanie z Millenetu, ale zmiany wprowadzone we wniosku zostaną zapisane automatycznie.
  • Podczas wypełniania wniosku możesz podać dowolny numer konta do wypłaty świadczenia wychowawczego przez organ prowadzący w gminie. Zarówno w Banku Millennium, jak i w innym banku. Zachęcamy do podawania numeru konta w Banku Millennium.
  • Poprawnie wypełniony wniosek online w systemie Millenet będzie podpisany Twoim imieniem, nazwiskiem oraz numerem PESEL. Urzędowe Potwierdzenie Odbioru/Przedłożenia (UPO/UPP) zostanie wysłane z systemu Emp@tia na adres e-mail podany we wniosku – zwróć uwagę na poprawność adresu e-mail.
  • Po przesłaniu wniosku w Millenecie, na wskazany we wniosku adres e-mail w ciągu 24 godzin otrzymasz z systemu Emp@tia Urzędowe Potwierdzenie Odbioru/Przedłożenia wniosku (tzw. UPO/UPP). Jest to potwierdzenie, że złożony wniosek został prawidłowo przekazany do organu prowadzącego w gminie. Adres e-mail z którego zostanie przesłane UPO/UPP to: upo500plus@mrpips.gov.pl. Jeśli w potwierdzeniu wysłania wniosku otrzymanym w Millenecie, wniosek ma status „dostarczony” ale na adres e-mail nie zostało dostarczone UPO/UPP, prosimy o kontakt ze wskazanym we wniosku organem.
  • W potwierdzeniu złożenia wniosku zawarte są wszystkie informacje potrzebne do wyjaśnienia ewentualnych pytań lub wątpliwości związanych z obsługą wniosku przez system Emp@tia lub wskazany przez Ciebie organ prowadzący w gminie postępowanie w sprawie świadczenia.
  • Przechowywanie danych: Po dostarczeniu wniosku do systemu Emp@tia, Bank ze swoich serwerów usunie wszystkie podane we wniosku informacje. Rola Banku Millennium w tym procesie polega jedynie na udostępnieniu systemu Millenet w celu przesłania wniosku do organu prowadzącego w gminie.
  • Weryfikacją danych zajmuje się organ prowadzący. Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych we wniosku oraz w załącznikach i nie posiada informacji dotyczących obsługi wniosku.
  • Wysłany wniosek Rodzina 500+ można pobrać tylko raz, od razu po jego wysłaniu, w ramach tej samej sesji logowania. Potwierdzenie wysłania wniosku jest dostępne do pobrania w sekcji Wnioski i umowy > Wnioski archiwalne przez okres 10 lat od momentu wysłania wniosku.
  • Organ prowadzący w gminie, np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, tj. po przyznaniu świadczenia wychowawczego w drodze decyzji administracyjnej, będzie co miesiąc wypłacać świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 500+.
  • Jeżeli na wskazany we wniosku adres e-mail zostało wysłane Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) i chcesz sprawdzić dalszy status swojego wniosku, skontaktuj się bezpośrednio z wybranym organem gminy prowadzącym postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego.
  • Po przekazaniu wypełnionego wniosku Rodzina 500+ do organu prowadzącego w gminie, ewentualne dodatkowe działania związane z obsługą wniosku będą załatwiane przez ten organ w formie pisemnej.

Rola Banku

 • Bank Millennium umożliwia Ci złożenie wniosku Rodzina 500+ online w Millenecie w zakładce MilleUrząd > Rodzina 500+. Złożenie wniosku w oddziale, agencji lub za pośrednictwem konsultanta infolinii nie jest możliwe.

 • Po wysłaniu wniosku zobaczysz ekran potwierdzenia, w tym momencie masz możliwość zapisania złożonego wniosku w formie pliku PDF na dysku swojego komputera. Zalecamy zapisanie wniosku w pliku PDF lub jego wydruk – dane wniosku zostaną usunięte z systemu bankowego niezwłocznie po wysłaniu!

 • Po wysłaniu wniosku możesz sprawdzić jego status w sekcji „Wnioski i umowy”. Status wniosku powinien zmienić się z „Przetwarzany” na „Dostarczony” w ciągu dwóch dni od złożenia. Zalecamy więc monitorowanie statusu w Millenecie.

 • W przypadku odrzucenia wniosku należy skontaktować się z organem prowadzącym. Bank nie posiada informacji dotyczących przetwarzania wniosku po stronie Ministerstwa i organów prowadzących.

 • Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załącznikach i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku przez wybrany organ prowadzący w gminie, po tym jak wniosek zostanie do niego przekazany.

 • Wniosek jest usuwany z serwerów Banku po wysłaniu wniosku do systemu informatycznego Emp@tia prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Pytania i odpowiedzi


 • Elektroniczne wnioski Rodzina 500+ dostępne są dla klientów Banku Millennium posiadających rachunek bieżący oraz dostęp do Millenetu - systemu bankowości internetowej Banku Millennium.


 • Zanim zaczniesz wypełniać wniosek, przygotuj dane osobowe swoje oraz swoich dzieci (m.in. imię, nazwisko, PESEL, stan cywilny). Te dane, którymi dysponuje Bank, zostaną zaczytane z systemu Banku automatycznie.

  Sprawdź, jaki urząd w Twojej gminie będzie rozpatrywał wnioski Rodzina 500+ obejmujące Twoje miejsce zamieszkania - zobacz listę organów prowadzących w poszczególnych gminach na stronie Ministerstwa.

  1. Zaloguj się systemu bankowości internetowej Banku Millennium.
  2. Wniosek dostępny jest w zakładce MilleUrząd.
  3. Wypełnij dane we wniosku podążając za instrukcjami na ekranie. Jeżeli w danych w Banku masz nieaktualny adres zamieszkania, zmień go podczas wypełniania Wniosku. Załącz załączniki do wniosku, o ile w Twojej sytuacji będą one wymagane.
  4. Zatwierdź i zakończ wniosek.
  5. Pobierz i zapisz w bezpiecznej lokalizacji potwierdzenie złożenia wniosku oraz kopię wypełnionego wniosku Rodzina 500+. To jedyny moment, kiedy będzie możliwe pobranie kopii wniosku złożonego za pośrednictwem Banku.
  6. Po przekazaniu przez Bank wniosku do właściwego organu prowadzącego w gminie, na adres e-mail podany we wniosku otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP) będące Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru (UPO). Wiadomość e-mail z UPO/UPP o tytule „UPO/UPP wniosek SW-1 nr <identyfikator dokumentu>” otrzymasz z adresu e-mail: upo500plus@mrpips.gov.pl.
  7. W celu uzyskania informacji na temat etapu rozpatrywania Twojego wniosku kontaktuj się z organem prowadzącym w Twojej gminie.

  Jak tylko otrzymasz UPO/UPP na adres e-mail, który wskazałeś we wniosku Rodzina 500+, wszelkie pytania i obsługę wniosku Rodzina 500+ przejmuje organ prowadzący w gminie (np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej). W razie pytań o wniosek Rodzina 500+ prosimy o kontakt bezpośrednio z danym organem prowadzącym, który obejmuje Twoje miejsce zamieszkania.


 • Wniosek możesz złożyć przez Internet:

  • w systemie bankowości internetowej Banku Millennium
  • przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS-u
  • w systemie Emp@tia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  • w serwisach bankowości internetowej wybranych banków w Polsce

  Wniosek Rodzina 500+ możesz złożyć również drogą pocztową lub osobiście w organie prowadzącym w gminie, któremu podlegasz ze względu na miejsce zamieszkania. Wniosku Rodzina 500+ nie można złożyć w oddziale Banku ani przez infolinię Banku.


 • Tak, wniosek dostępny jest w Banku Millennium jedynie dla osób, które są Klientami Banku, mają dostęp do Millenetu (systemu bankowości internetowej) oraz posiadają konto w Banku Millennium.


 • Jeśli otworzyłeś konto w Banku Millennium, potwierdzając swoje dane przelewem autoryzacyjnym z innego banku lub za pomocą selfie (czyli zdjęć dowodu i twarzy) i nie potwierdziłeś swoich danych osobowych w placówce, nie możesz złożyć wniosku o świadczenie wychowawcze przez system bankowości internetowej Banku Millennium. Jeśli potwierdzisz swoją tożsamość w dowolnym oddziale Banku Millennium, będziesz mógł złożyć wniosek Rodzina 500+ za pośrednictwem serwisu bankowości elektronicznej Banku Millennium. Złożenie wniosku Rodzina 500+ nie będzie także możliwe, jeśli nie posiadasz rachunku bieżącego w Banku Millennium. Jeśli powyższy opis nie dotyczy Twojej sytuacji, prosimy o kontakt z infolinią TeleMillennium w celu wyjaśnienia sytuacji.


 • Ukryj pytania Pokaż pozostałe pytania