Optymalizuj koszty finansowe dzięki skutecznemu planowaniu oraz wsparciu naszych ekspertów.

Koszty finansowe pod kontrolą

Pozyskując zewnętrzne finansowanie, które wykorzystujesz jako dźwignię dla kapitału własnego przedsiębiorstwa, starasz się precyzyjnie oszacować jego koszt. W przypadku długich projektów inwestycyjnych jest on oparty na zmiennej stopie procentowej. Jego dokładne wyliczenie jest niemożliwe – nie masz przecież bezpośredniego wpływu na poziom stóp procentowych w gospodarce. Nasze rozwiązania umożliwią Ci stabilizację kosztu odsetkowego.

Zarządzanie środkami skonsolidowanymi

Na rachunkach firmy znajdują się zarówno środki własne, jak i zobowiązania. Oba strumienie to ważne ogniwa polityki płynnościowej. Kapitał własny może generować przychód odsetkowy, natomiast odsetki od kapitału obcego stanowią pozycję kosztową. Możemy zaproponować Ci rozwiązanie konsolidujące oba strumienie pieniężne, co ułatwi kontrolę nad nimi, a także pozwoli zwiększyć korzyści odsetkowe.

Transakcje bez ryzyka kursowego

Twoja firma prowadzi działalność, posługując się różnymi walutami? Przy planowaniu transakcji walutowych trudno Ci oszacować koszt finansowy wynikający z różnic kursowych. Nasi eksperci mają dla Ciebie rozwiązanie pozwalające na dokonywanie transakcji bez ryzyka walutowego. Znając kurs z wyprzedzeniem, łatwiej ustalisz koszty finansowe transakcji.

Pozytywna konwersja bilansowa

Pomimo sukcesu sprzedażowego Twojego przedsiębiorstwa, większość środków może być zamrożona w należnościach bilansowych. Obniża to znacznie płynność finansową i negatywnie wpływa na wskaźnik rotacji zobowiązań. W odpowiedzi na to wyzwanie przygotowaliśmy pakiet instrumentów finansowych umożliwiających konwersję należności na gotówkę, znacząco poprawiających kondycję płynnościową.

Produkty dopasowane do Twoich potrzeb

Konsolidacja sald z przelewem środków

Zoptymalizuj cykliczne przepływy między rachunkami.

Terminowa transakcja na stopę procentową (IRS/FRA)

Zabezpiecz się przed ryzykiem pogorszenia wyniku finansowego wskutek niekorzystnego kształtowania się rynkowych stóp procentowych w przyszłości.

Dyskonto akredytywy eksportowej

Zwiększ płynność finansową Twojej firmy, dyskontując należności z akredytywy.

Terminowa transakcja swapa walutowego

Pozyskaj płynność w danej walucie bez konieczności ponoszenia ryzyka kursowego.

Faktoring

Bezpieczeństwo transakcji i zabezpieczona płynność finansowa.

Potrzebujesz dodatkowych informacji?

Doradcy korporacyjni

Szczegółowe informacje o produktach Banku Millennium uzyskasz, kontaktując się z Doradcami Bankowymi sieci Bankowości Przedsiębiorstw.

Kontakt z Doradcą

Przez telefon

Nasi Konsultanci udzielą Ci szczegółowych informacji oraz zrealizują Twoje dyspozycje.

801 31 31 31
numer dostępny z telefonów stacjonarnych oraz komórkowych