Zabezpiecz realizację inwestycji przed ryzykiem handlowym, kursowym i stopy procentowej.

Bezpieczeństwo w relacjach z dostawcami

Gdy realizujesz projekt inwestycyjny, na przykład budowę nowej linii produkcyjnej, chcesz mieć pewność, że rozliczenia z dostawcami, podwykonawcami i wszystkimi pozostałymi podmiotami zaangażowanymi w tę inwestycję przebiegną w sposób bezpieczny. Niezależnie od tego, czy Twoi kontrahenci to firmy zagraniczne czy krajowe, zapewnimy Ci rozwiązania gwarantujące, że w razie opóźnień czy nienależytego wykonania zleconych prac, Twoi podwykonawcy nie otrzymają przewidzianych środków bądź też Twoja firma otrzyma rekompensatę.

Przewidywalne koszty finansowe

Jeżeli projekty inwestycyjne finansujesz w walucie innej niż ta, w której Twoja firma realizuje przychody, z pewnością zależy Ci na zabezpieczeniu się przed ryzykiem kursowym. Przedstawimy Ci rozwiązania, które odpowiedzą na tę potrzebę, a dodatkowo pozwolą na ustalenie stałego poziomu kosztów finansowych.

Ryzyko stopy procentowej pod kontrolą

Przy dużych przedsięwzięciach inwestycyjnych, których realizacja i finansowanie rozplanowane są w długim horyzoncie czasowym, kluczowe jest stworzenie dokładnych założeń projektowych i ograniczenie ryzyk mogących negatywnie wpłynąć na ich realizację. Jednym z nich jest ryzyko zmiany stopy procentowej, wpływające na poziom kosztów finansowania w długim okresie. Pomożemy Ci się przed nim zabezpieczyć.

Produkty dopasowane do Twoich potrzeb

Gwarancja bankowa

Potwierdź swoją zdolność płatniczą wobec kontrahenta, przedstawiając zabezpieczenie renomowanego banku.

Usługi powiernicze

Dostosuj usługi powiernicze do specyfiki i potrzeb Twojej firmy.

Walutowa transakcja zamiany stóp procentowych (CIRS)

Zabezpiecz się przed ryzykiem niekorzystnych zmian kursu walutowego i stóp procentowych w przyszłości.

Terminowa transakcja na stopę procentową (IRS/FRA)

Zabezpiecz się przed ryzykiem pogorszenia wyniku finansowego wskutek niekorzystnego kształtowania się rynkowych stóp procentowych w przyszłości.

Potrzebujesz dodatkowych informacji?

Doradcy korporacyjni

Szczegółowe informacje o produktach Banku Millennium uzyskasz, kontaktując się z Doradcami Bankowymi sieci Bankowości Przedsiębiorstw.

Kontakt z Doradcą

Przez telefon

Nasi Konsultanci udzielą Ci szczegółowych informacji oraz zrealizują Twoje dyspozycje.

801 31 31 31
numer dostępny z telefonów stacjonarnych oraz komórkowych