O produkcie

Korzystając z wypłaty zamkniętej z opcją transportu, zamówisz wypłatę gotówki, zlecając jej dostarczenie bezpośrednio do Twojej firmy.

Istotą usługi i tym, co odróżnia ją od pozostałych typów wypłat, jest fakt, iż Bank, podejmując się dostarczenia zamówionej gotówki do Twojej firmy, przejmuje pełną odpowiedzialność za transportowane środki. Gotówka jest dostarczana w bezpiecznej kopercie przez konwojentów firmy zewnętrznej, współpracującej z Bankiem i nie wymaga przeliczania w chwili odbioru.

Korzyści:

  • Ryzyko związane z dostarczeniem gotówki do siedziby Twojej firmy ponosi Bank. Nie narażasz pracowników na ryzyko związane z transportowaniem wypłaconej gotówki.
  • Minimalizujesz ryzyka związane z obrotem gotówkowym - utrzymujesz we własnych jednostkach stany niezbędne do bieżącej działalności.
  • Oszczędność czasu – środki docierają bezpośrednio do siedziby Twojej firmy.

Schemat

schemat

Jak korzystać

Internet

Z dowolnego miejsca, w którym masz dostęp do Internetu, przez 24 godziny na dobę możesz sprawdzać salda i historię operacji na rachunkach, jak również informacje dotyczące innych produktów, tj.: kart płatniczych, kredytów, gwarancji i akredytyw, zleceń stałych czy lokat terminowych.

Doradcy korporacyjni

Szczegółowe informacje o produktach Banku Millennium uzyskasz, kontaktując się z Doradcami Bankowymi sieci Bankowości Przedsiębiorstw.

Kontakt z Doradcą

Przez telefon

Nasi Konsultanci udzielą Ci szczegółowych informacji oraz zrealizują Twoje dyspozycje.

801 31 31 31
numer dostępny z telefonów stacjonarnych oraz komórkowych

Produkty powiązane

Rachunek rozliczeniowy

Efektywnie zarządzaj przepływami finansowymi w przedsiębiorstwie i korzystaj z kompleksowej oferty produktowej Banku.