Dlaczego warto skorzystać

Wybierz atrakcyjną ofertę Banku Millennium i wsparcie specjalistów kredytowych:

 • 0% prowizji za udzielenie kredytu i wcześniejszą spłatę (RRSO 8,84%)
 • finansowanie do 90% wartości nieruchomości
 • naszym aktywnym Klientom oferujemy marże niższe nawet o 0,5% Sprawdź
 • wakacje kredytowe raz w roku
Skontaktuj się ze specjalistą

Na co możesz przeznaczyć kredyt hipoteczny

 • zakup mieszkania/domu na rynku pierwotnym/wtórnym
 • budowę/rozbudowę domu
 • remont/modernizację
 • refinansowanie kredytu mieszkaniowego

Zabezpieczenia

Docelowym zabezpieczeniem kredytu w Banku Millennium są:

 • hipoteka na nieruchomości mieszkalnej wpisana na pierwszym miejscu na rzecz Banku Millennium
 • cesja praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych
 • cesja praw z polisy ubezpieczenia na życie kredytobiorcy wraz ze wskazaniem Banku jako jedynego uprawnionego do otrzymania świadczenia ubezpieczeniowego

Ubezpieczenie nieruchomości

Ubezpieczenie na życie

Udzielenie kredytu z LTV (stosunek całkowitej kwoty kredytu hipotecznego do wartości nieruchomości, będącej przedmiotem zabezpieczenia) w wysokości powyżej 80%, ale nie więcej niż 90%, możliwe jest wyłącznie przy dodatkowym zabezpieczeniu w postaci ubezpieczenia ryzyka wysokiego LTV.

Pamiętaj! Docelowym zabezpieczeniem kredytu może być też hipoteka na nieruchomości innej niż kredytowana, należącej do Ciebie lub osoby trzeciej.

Dokumenty

Lista wymaganych dokumentów

 • Do złożenia wniosku

  • Wniosek o udzielenie informacji o kredycie Pobierz
  • dokumenty potwierdzające tożsamość (dowód osobisty lub paszport)

 • Dokumenty dotyczące nieruchomości

  • operat szacunkowy nieruchomości
  • odpis z księgi wieczystej – dotyczy nieruchomości proponowanej na zabezpieczenie kredytu

  Dodatkowo, gdy zabezpieczeniem będzie: dom jednorodzinny lub niezabudowana działka budowlana mogą być wymagane:

  • ostateczne pozwolenie na użytkowanie, lub gdy nie jest ono wymagane prawem, zawiadomienie o zakończeniu budowy wraz z informacją o braku wniesienia sprzeciwu potwierdzone przez właściwy organ, lub decyzja o wysokości podatku od nieruchomości
  • wyrys z rejestru gruntów lub kopia mapy ewidencyjnej
  • zaświadczenie lub wypis z planu zagospodarowania przestrzennego potwierdzające przeznaczenie nieruchomości

 • Dokumenty do weryfikacji zdolności kredytowej

  • Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości dochodów Pobierz
  • Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości dochodu (wersja angielska) Pobierz
  • Wyciągi z rachunku bieżącego za okres ostatnich 3 miesięcy

Cennik i regulamin

Warunki do obniżenia marży

Obniżona marża o 0,5% dla Klientów spełniających poniższe warunki w całym okresie kredytowania:

 • są posiadaczami konta osobistego w Banku Millennium na które co miesiąc wpływa wynagrodzenie lub dochód netto oraz
 • są użytkownikami karty debetowej do konta w Banku Millennium i wykonają za pomocą karty transakcje na kwotę min. 500 zł miesięcznie.

Koszt kredytu i nota prawna

RRSO dla oprocentowania okresowo stałego

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu hipotecznego z oprocentowaniem okresowo stałym wynosi 8,84% i wyliczyliśmy ją przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu hipotecznego (bez kredytowanych kosztów) wynosi 410 227,36 zł, okres kredytowania 27 lat, rata kredytu 2 890,95 zł, liczba rat 330, oprocentowanie w pierwszym 60-miesięcznym okresie obowiązywania stopy stałej 7,32%, a w dalszym okresie kredytowania oprocentowanie zmienne 8,38% (suma stałej marży 2,55% oraz wskaźnika referencyjnego WIBOR 6M, który według stanu na 30.11.2023 r. wynosi 5,83%), kredyt zabezpieczony hipoteką na nowo nabywanej nieruchomości o wartości 665 845,41 zł. Marża 2,55% dostępna jest, jeśli masz u nas konto Millennium 360°na które co miesiąc wpływa Twoje wynagrodzenie lub inny dochód netto oraz kartę debetową do tego konta i wykonasz kartą transakcje bezgotówkowe na kwotę min. 500 zł m-cznie. Całkowity koszt kredytu hipotecznego wynosi 662 278,18 zł, w tym: prowizja za udzielenie kredytu 0 zł, odsetki 613 743,43 zł, ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych 16 500 zł z oferty dostępnej za naszym pośrednictwem, ubezpieczenie na życie 31 815,75 zł z oferty dostępnej za naszym pośrednictwem, PCC 19 zł i opłata sądowa za ustanowienie hipoteki 200 zł. Koszt prowadzenia konta wynosi 0 zł. Opłata za obsługę karty debetowej lub płatności zbliżeniowych BLIK wynosi 0 zł, jeśli w poprzednim miesiącu min. raz zapłacisz kartą lub BLIKIEM (jeśli masz 18-26 lat) lub 5 razy (jeśli masz powyżej 26 lat). Całkowita kwota do zapłaty 1 072 505,54 zł. Kalkulację wykonaliśmy 1.12.2023 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Szczegółowe zasady i warunki, na jakich udzielamy kredytów hipotecznych opisujemy w Regulaminie kredytowania osób fizycznych w ramach usług bankowości hipotecznej w Banku Millennium S.A. Opłaty i prowizje, które pobieramy, a także wysokość oprocentowania wskazujemy w Cenniku Kredytu Hipotecznego / Pożyczki Hipotecznej. Z tymi dokumentami możesz zapoznać się w naszych placówkach i na stronie www.bankmillennium.pl. Zanim udzielimy Ci kredytu, za każdym razem oceniamy Twoją zdolność i wiarygodność kredytową. W uzasadnionych przypadkach możemy nie udzielić Ci kredytu. Jako zabezpieczenie kredytu możesz przedstawić ubezpieczenie nieruchomości lub ubezpieczenie na życie spoza oferty dostępnej za naszym pośrednictwem. Taką umowę ubezpieczenia powinieneś zawrzeć z ubezpieczycielem, który jest na liście publikowanej przez KNF. Możemy udzielić Ci kredytu powyżej 80% LTV (ale nie więcej niż 90%) tylko przy dodatkowym zabezpieczeniu kredytu w postaci ubezpieczenia ryzyka wysokiego LTV. LTV jest to stosunek całkowitej kwoty kredytu hipotecznego do wartości nieruchomości, która jest przedmiotem zabezpieczenia.

Informacje o ryzykach

Oprocentowanie okresowo stałe

W przypadku kredytu hipotecznego z okresowo stałym oprocentowaniem występuje ryzyko, że w okresie stosowania stałej stopy procentowej Twoja rata może być wyższa niż gdyby była ona obliczana na podstawie aktualnego wskaźnika referencyjnego WIBOR 6M, który jest stosowany w kalkulacji wysokości oprocentowania zmiennego. Po zmianie oprocentowania Twojego kredytu na zmienne, wzrost wskaźnika referencyjnego w okresie obowiązywania stałej stopy procentowej może spowodować, że istotnie wzrośnie rata kapitałowo-odsetkowa i tym samym całkowity koszt Twojego kredytu. Z kolei w okresie stosowania zmiennego oprocentowania występuje ryzyko wzrostu oprocentowania. Jego wysokość zależy bowiem od wskaźnika referencyjnego WIBOR 6M. Jeśli wskaźnik referencyjny wzrośnie, to wyższe będzie oprocentowanie Twojego kredytu i wzrośnie miesięczna rata kapitałowo-odsetkowa. Wzrośnie wtedy również całkowity kosztu kredytu. Jeśli wskaźnik referencyjny mający zastosowanie w danym okresie odsetkowym będzie miał wartość zero lub będzie ujemny, to oprocentowanie Twojego kredytu w tym okresie odsetkowym będzie równe marży.

Oprocentowanie zmienne

W przypadku kredytu hipotecznego ze zmiennym oprocentowaniem występuje ryzyko wzrostu oprocentowania. Jego wysokość zależy bowiem od wskaźnika referencyjnego WIBOR 6M. Jeśli wskaźnik referencyjny wzrośnie, to wyższe będzie oprocentowanie Twojego kredytu i wzrośnie miesięczna rata kapitałowo-odsetkowa. Wzrośnie wtedy również całkowity koszt kredytu. Jeśli wskaźnik referencyjny zastosowany w danym okresie odsetkowym będzie miał wartość zero lub będzie ujemny, to oprocentowanie Twojego kredytu w tym okresie odsetkowym będzie równe marży.

Więcej informacji

Szczegółowe informacje można uzyskać w placówkach Banku Millennium