O ubezpieczeniu

Zapewnij swoim bliskim bezpieczeństwo finansowe i zabezpiecz spłatę kredytu - wybierz ubezpieczenie na życie!

Ubezpieczenie oferowane jest we współpracy z PZU Życie SA i proponowane jako wygodna forma zabezpieczenia spłaty kredytu hipotecznego, kredytu konsolidacyjnego oraz pożyczki hipotecznej dla kredytobiorców, którzy w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia nie ukończyli 69 roku życia.

Z ubezpieczeniem na życie zapewnisz Tobie i Twoim bliskim finansowe zabezpieczenie nie tylko na wypadek Twojej śmierci ale również całkowitej, trwałej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem.

Składka ubezpieczeniowa to tylko 0,03% sumy ubezpieczenia, płatna miesięcznie, i nie jest zależna od Twojego wieku.

Nie musisz też pamiętać o terminie płatności składek za ubezpieczenie – ustanowione zostanie zlecenie poboru składek z rachunku do obsługi umowy kredytu.

Czy wiesz jak proste jest zawarcie umowy ubezpieczenia celem zabezpieczenia spłaty kredytu?

Wystarczy, że zadeklarujesz chęć skorzystania z oferty ubezpieczenia dla zabezpieczenia kredytu/pożyczki hipotecznej na etapie składania wniosku w placówce Banku Millennium - nie musisz dostarczać dodatkowych dokumentów ani spełniać dodatkowych wymogów - nie są wymagane badania lekarskie.

Szczegółowe zasady udzielania ochrony ubezpieczeniowej przez Ubezpieczyciela - Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna (PZU Życie SA), w tym informacje o wyłączeniach odpowiedzialności PZU Życie SA, zawarte są w Ogólnych Warunkach Indywidualnego Ubezpieczenia na życie Kredytobiorców Kredytu Hipotecznego/Pożyczki Hipotecznej w Banku Millennium S.A. Podsumowanie istotnych cech produktu zawarte jest w Karcie Produktu - Ubezpieczenie na życie.

Umowa ubezpieczenia zawierana jest przez Klienta z Ubezpieczycielami za pośrednictwem Banku Millennium SA (dalej: „Bank”), działającego w roli agenta ubezpieczeniowego dla kilku zakładów ubezpieczeń. Bank jest wpisany do rejestru agentów ubezpieczeniowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego, pod numerem 11162860/A (https://rpu.knf.gov.pl/link otwiera się w nowym oknie). Szczegółowe informacje na temat działalności Banku jako agenta ubezpieczeniowego wymagane przez ustawę o dystrybucji ubezpieczeń, w tym informacje o charakterze wynagrodzenia, zasady składania reklamacji, wniesienia skargi oraz pozasądowego rozwiązywania sporów znajdują się w Karcie Produktu dotyczącej tego ubezpieczenia, zawierającej również informacje o agencie ubezpieczeniowym. Bank jako Agent posiada wystawione przez Ubezpieczycieli Pełnomocnictwa do wykonywania czynności agencyjnych w imieniu i na rzecz Ubezpieczycieli.

Dodatkowe produkty

Kredyt Hipoteczny

Za środki z kredytu kupisz swoje wymarzone mieszkanie lub zrealizujesz plan budowy własnego domu.

Pożyczka Hipoteczna

To kredyt, który możesz przeznaczyć na dowolny cel! Wakacje, samochód, studia?

Ubezpieczenie nieruchomości

Zapewnij sobie komfort i poczucie bezpieczeństwa we własnym domu lub mieszkaniu.

Jak skorzystać

Przez internet

Sprawdź składkę
i kup ubezpieczenie online

Jeśli masz pytania,
zadzwoń!

22 598 41 07

od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-18:00